архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.17, бр.6, година XIX, 2012г.
Компаниите - лидери в икономиката на Алжир


   "СОНАТРАК"

   Със своите 100 дружества и подразделения, 160 000 работници и 30% дял в алжирския БВП националната компания за проучване, добив, преработка, транспорт и износ на петрол, газ и нефтопродукти "Сонатрак" е най-голямата група не само в Алжир, но и в Африка. Тя заема 14-то място сред големите производители на петрол и газ в света.

   Добре развитата газопреносна мрежа, големият търговски флот и многобройните търговски партньорства са от ключово значение за успеха на "Сонатрак" и й дават възможност да контролира целия процес от проучванията до дистрибуцията на газ и нефтопродукти в Алжир.

   Фирмата разполага с около 20 000 км газопреносна мрежа, която пресича страната надлъж и нашир. Първият газопровод от Хаси Месуад до Арзев е построен през 1965 г. - само година след основаването на "Сонатрак". Сега след откриването на нови залежи в Реган и в отговор на новото търсене в строеж са нови 1700 км газопроводи. С дял от 20% от всички доставки Алжир е третият по значимост износител на газ за Европейския съюз след Норвегия и Русия. Относителната близост до Европа обаче означава, че страната има потенциал да стане доставчик №1 на газ и електричество за Европа.

   "Сонатрак" се гордее не само с големите количества газ, които изнася, но и с надеждността на доставките. Годишно компанията изнася 30 млрд. куб. м газ. Клиентите познават високия стандарт на продукта. Вече 40 години "Сонатрак" осъществява доставки по газопроводите без прекъсвания и затруднения за разлика например от проблемите с доставката на руски газ, свързани с украинската криза през 2009 г. През 2010 г. експортните постъпления на компанията достигнаха 56,1 млрд. щ.д., с което Алжир бе изведен на еднo от първите места сред световните износители. Oборотът за 2011 г. възлиза на 72 млрд. щ.д. и е с 29% по-голям, отколкото през 2010 г. "Сонатрак" има присъствие в 15 страни по света, в т. ч. Бразилия, Япония и Корея. Има концесии в Либия, Мавритания, Перу, Йемен и Венецуела и оперира в САЩ и Европа чрез своите подразделения и дистрибуторски центрове в Обединеното кралство, Италия и Испания. Групата "Сонатрак" диверсифицира дейността си, като се насочва към нефтохимическата промишленост, възобновяемите източници на енергия и обезсоляването на морска вода. От 2012 г. до 2016 г. компанията планира масивни инвестиции в размер на 68 млрд. щ.д., 82% от които ще отидат за сондажи и добив.

   "Сонатрак" извършва сондажи и оперира и извън Алжир. Нейното подразделение "Сипекс", което работи в съдружие с Националната петролна корпорация на Либия, наскоро откри две нови нефтени находища на 230 км южно от Триполи. "Сипекс" развива дейност още в Нигер, Мали, Мавритания и Тунис. В Южна Америка "Сонатрак" има присъствие в Перу чрез консорциума "Камисеа" и притежава 10% дял в проучвателната дейност и 21,8% в тръбопроводите и транспорта.

   "СОНЕЛГАЗ"

   Фирмата "Сонелгаз" е доставчик на газ и електроенергия. Тя заема централно място в усилията на Алжир за насърчаване и развитие на енергетика, базирана на възобновяеми източници.

   Съвместно с "Дезертек индъстриал инишиътив" (ДИИ) - консорциум с водещо германско участие, обединяващ 56 фирми от 15 страни, "Сонелгаз" инвестира в използването на слънцето и други възобновями източници на енергия в Близкия изток и Северна Африка. Алжир си поставя за цел към 2030 г. 40% от произведената в страната електроенергия да бъде от възобновяеми източници. "Сонелгаз" е пионер в Близкия изток и Северна Африка като производител на електроенергия от хибридна соларно-газова централа. Като част от ангажимента на Алжир да инвестира над 20 млрд. щ.д. в производството на електроенергия от възобновяеми източници през следващите 20 години компанията откри в Хаси Р’мел първата хибридна соларно-газова електроцентрала в региона на Близкия изток и Северна Африка. Тя се състои от поле с параболични соларни колектори с мощност 25 MW и 125 MW газова централа с комбиниран цикъл. Планира се към 2020 г. съоръжението да осигурява износ от 6000 MW соларна енергия за Европа. Предвижда се изграждане на още соларни централи, снабдени със системи за складиране, които ще се появят през 2016 г. Съществува и план за изграждане на завод в Руиба за производство на фотоволтаични панели, преобразуващи директно слънчевата светлина в електричество. Ще бъдат инсталирани мощности от 100 MW годишно в южната част на страната, където липсват междусистемни връзки и са нужни фотоволтаици за задоволяване на голямото търсене. Към 2015-2016 г. ще бъдат изградени и големи електроцентрали, свързани с преносните мрежи.

   "Сонелгаз" е поела председателството на новооснованата Асоциация на средиземноморските електроенергийни системни оператори (Med-TSO). Асоциацията има за цел постигането на интеграция на регионалния пазар на електроенергия в дългосрочен план чрез координиране на програмите за развитие и управлението на електроенергийните системи на страните членки.

   "КАБЕЛЕК"

   Масовата електрификация на Алжир бе сред целите на Националния план от 1976 г. Изпълнението на тази мащабна инфраструктурна програма продължава и днес и благодарение на нея са преодолени огромните междурегионални различия в степента на електрификация. Електрифицирането породи огромно търсене на електрически кабели. В периода 2001- 2010 г. са изградени 100 000 км електрически далекопроводи ниско и средно напрежение и са положени 3,5 млн. м електрически кабели, като всички кабели са произведени от държавната компания "Кабелек".

   Търсенето на продуктите на фирмата остава високо в новите индустриализирани зони и селските райони, както и за нуждите на телекомите и електрификацията на магистралите и железопътните линни. В Националния план за развитие 2010-2014 г. е заложено подобряването на материалното благосъстояние на алжирското население. По цялата територия на страната се строят жилища, пътища, резервоари и други инфраструктурни обекти по програмите за обществени поръчки. За реализацията на всички тези програми са необходими кабели и други продукти с обновено качество, произвеждани от предприятието "Електроиндустрия", собственост на "Кабелек".

   Като част от плановете за удвояване на алжирското производство на електроенергия през следващите години "Електроиндустрия" ще увеличи производството и доставките на електротрансформатори. Предприятието е лидер в производството на малки и средни електротрансформатори с близо 60% дял на пазара. Амбициите на "Електроиндустрия" не се ограничават до алжирския пазар. Очертават се редица възможности в регионален мащаб и се търси сътрудничество с партньорска фирма за тяхната реализация.

   "СЕВИТАЛ ГРУП"

   Ярък пример за това, как частният сектор може да бъде полезен за страната, е "Севитал груп". Компанията - втора по големина в Алжир и първа в частния сектор, действа в сферата на електрониката, домашните електроуреди, строителството, супермаркетите, селското стопанство, корабостроенето, логистиката, недвижимата собственост, автомобилостроенето, стъкларството и други отрасли. "Севитал" има голям дял в приходите в държавната хазна и в общото развитие на Алжир. Изчисленията сочат, че 59% от приходите отиват в държавния бюджет, 40% се реинвестират, а 1% се разпределя на народа на Алжир. И всичко това - след като са платени заплатите на служителите и всички производствени разходи.

   "САЙДАЛ"

   "Сайдал" е най-голямото фармацевтично предприятие в Алжир и се нарежда сред най-големите в Африка. Основана през 1982 г., в хода на икономическите реформи, "Сайдал" е преобразувана в публична компания. През последните години алжирското правителство полага усилия в сферата на здравеопазването, като работи по цялостна програма до 2025 г., в която са включени редица мерки, в т.ч. разширяване на местното производство на медикаменти.

   Към момента фармацевтичните продукти съставляват само 0,008% от износа и цели 4,5% от вноса. Законодателството, насочено към заместване на вносните стоки със стоки от местното производство, се прилага и във фармацевтичната промишленост - има забрана за внос на лекарства, чиито генерични аналози могат да бъдат произвеждани в страната. Същевременно местното производство на генерици е с огромен потенциал за износ. Разходите на Алжир за фармацевтични продукти бележат значителен ръст през последните години. Според дългосрочните прогнози към 2019 г. фармацевтичният пазар ще достигне 407 млрд. алжирски динара. Сега той е втори по големина в Африка по обем и стойност и се нарежда непосредствено след този на Южна Африка и преди пазара на Египет.

   Потреблението на медикаменти на глава от населението бележи стабилен ръст през годините. През 1999 г. пазарът е бил 240-250 млн.щ.д., а сега надхвърля 1,7 млрд.щ.д. Това е шесткратно увеличение в рамките само на едно десетилетие и дава известна представа за потенциала на фармацевтичния пазар. Увеличението се дължи преди всичко на улесненията, предоставени от държавата за разширяване на достъпа на алжирците до медикаменти. Лекарствата са безплатни и се реимбурсират на 100% независимо дали пациентът има социална осигуровка, или не.

   "БЕНАМОР ГРУП"

   "Бенамор груп" е основана през 1984 г. и произвежда доматено пюре, конфитюри и мармалади, макаронени изделия и кускус, както и консерви. Годишният й оборот е близо 20 млрд. алжирски динара (260 млн. д.), а служителите й са над 1000.

   Компанията е член на сдружение, което работи за подобряване качеството на пшеницата. Фирмата смята да разшири производството на макаронени изделия и кускус благодарение на огромните складови площи, с които разполага, и да стартира нови производства - например на бисквити.

   Продуктите на "Бенамор груп" са изключително популярни сред алжирските общности в Европа и Съединените щати, които търсят "вкуса" на родината. Фирмата има почитатели и сред други северноафрикански страни, потребители на кускус. Макар много хора да мислят, че кускусът е марокански продукт, той всъщност принадлежи на цяла Северна Африка и се произвежда в Алжир и Тунис.

   За да разнообрази сферите на дейността си чрез хотелиерство и туризъм, "Бенамор груп" търси специалисти в проектирането, строителството и обзавеждането на хотели. Компанията си поставя за цел да изгради ваканционно селище с 2000 легла край Ел Тарф, до границата с Тунис.

   "Бенамор груп" е пример за компания, стремяща се към развитие на социално отговорен бизнес.

   "ИНДЕЛЕК"

   Създадена през 1970 г., първоначално в съдружие с "General Electriс", днес компанията "Инделек" е собственост на държавата и се занимава с производство и продажба на електрооборудване. Тя е сред фирмите, твърдо решени да останат сред лидерите в Алжир, подобрявайки конкурентоспособността си чрез стратегически международни партньорства. Компанията е финансово стабилна и има добри изгледи за успешни инвестиции в разширяване на дейността си.

   "Инделек" има редица успешни дъщерни фирми, извършващи многообразна дейност в сектора на електрониката и домакинските електроуреди. Много от тях заемат водещо място на пазара. Две от най-важните са "Ением" и "Ение", които произвеждат съответно бяла техника и електроника - хладилници и телевизионни апарати, стерео-уредби и системи за домашно кино. Двете фирми заедно допринасят за годишния оборот на "Инделек". Други дъщерни фирми са "Еимс" (производство на обзавеждане за баня), "Филор" (производство на електрически лампи), "Алфатрон" (производство на компютри) и "Енаск" (производство на ескалатори).

   "Инделек" има добре развита национална дистрибуторска мрежа, както и възможности за обратна връзка с клиентите. Ръководството на компанията обедини редица нейни дейности като продажби и дистрибуция в представляващите я фирми "Ением" и "Ение", за да се възползва максимално от познанията им за пазара, от тяхната популярност и авторитет. Тази мярка позволява да се създаде една унифицирана и много търсена от купувачите търговска марка.

   Базираната в Тизи Узу "Ением" е една от перлите на алжирската група "Инделек". Специализирана в производството на домакински електроуреди и бяла техника (хладилници, готварско оборудване и перални машини), "Ением" има две подразделения: "Еимс", което произвежда метална санитария (вани и душове) и "Филамп", произвеждаща осветителни тела. "Ением" е в добро финансово състояние, с годишен оборот от 5 млрд. алжирски динара, или 63,8 млн.щ.д. Въпреки това с еволюцията на алжирския пазар расте и нуждата от нови продукти, дизайнерски решения и продуктови линии.

   SNVI

   Алжирската фирма за индустриални транспортни средства "SNVI" произвежда камиони, автобуси, ремаркета и специализирани транспортни средства. Тя предлага резервни части и ремонт, сервиз и поддръжка. В компанията работят 5000 души. "SNVI" планира да разшири капацитета си и да увеличи мрежата си от местни подизпълнители.

   Инвестиционният план на компанията за 150 млн.щ.д. чертае пътя на успеха. Едва ли има нещо по-тревожно за една фирма от това да не може да задоволи търсенето на пазара на произвежданите от нея продукти. Именно в такова положение се намира "SNVI". Списъкът с поръчки на компанията е запълнен до края на следващите три години. Превозните средства на фирмата имат основен принос за нормалния ход на икономиката на страната, а компанията е и главен доставчик на военни транспортни машини за въоръжените сили. За да може да отговори на търсенето, "SNVI" трябва да увеличи обема на продукцията си. С подкрепата на алжирското правителство има голяма надежда това да бъде изпълнено. Алжирските власти опростиха дълга на "SNVI" - голям проблем за компанията в недалечното минало, и сега дори инвестират 12 млрд. динара (153 млн. щ.д.) в нея. Това е част от националната инициатива за разширяване на индустриалната дейност и особено машиностроенето.

   Сега "SNVI" има съвместни проекти с две чужди компании. Единият от тях е съвместнo предприятие с немския автомобилен доставчик "ZF" за производство на скоростни кутии, което се реализира в завод на "SNVI" в град Рубия, Източен Алжир. Другият проект е с френския производител на автомобилни купета "Behn Titan Kaiser" (BTK) и се реализира в индустриалната зона на Айн Бушекиф, на 185 мили югозападно от столицата Алжир. Чрез партньорските отношения Алжир цели да популяризира националното производство, да придобие ноу-хау, да създаде нови работни места и да намали вноса.

   НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

   Ако има страна, която предлага неограничени възможности за инвестиции, това е Алжир. Тя е втората по големина държава в Африка след Судан и има дълга крайбрежна ивица, хиляди часове слънцегреене, богатство от минерални ресурси и залежи на петрол и газ, добре запазени руини от римско време и многобройно младо население. Алжир е сред страните с най-голям неизползван потенциал в света. Чуждестранните инвеститори традиционно я избягваха, но сега има широко поле за действие за съвременните предприемачи. Чуждият бизнес има ценен съюзник в лицето на Националната агенция за развитие на инвестициите (НАРИ).

   Агенцията приема партньорства както с публични, така и с частни компании. Заинтересованите страни могат да се свържат с нея и тя осъществява необходимите контакти. Към момента в нейната база данни са вписани 175 оферти за партньорство.

   Предимство на тази онлайн система е, че чуждестранният инвеститор може да работи от разстояние, без да напуска своята страна. Наскоро агенцията създаде единно гише за допълнително улесняване и ускоряване на инвестиционния процес, като съкрати броя на административните процедури. Тя не само насърчава инвестициите, но и оказва съдействие на инвеститорите при изработването и представянето на техните проекти. НАРИ свързва инвеститорите със съответните институции и им предоставя информация за данъчни и други облекчения. Целта е да се подпомага отрасловата диверсификация на алжирската икономика, базирана основно на петрола и природния газ, чрез развитието на местна индустрия и привличане на чуждестранен опит.

   Алжир има подписани 48 двустранни спогодби за взаимна защита на инвестициите и избягване на двойното данъчно облагане. Страната е ратифицирала всички международни договори за защита на чуждите инвеститори. Чуждестранните инвеститори и местните предприемачи могат да намерят търсените партньори на адрес: www.andi.dz.
горе