архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
За нас
   Списание "Европа 2001" е двумесечно издание за култура и социална политика.
   Всеки брой е посветен на отделна държава като целта е да се изгради една богата представа за различните европейски страни, за техния опит и постижения в обществения и културен живот, за тяхната специфика и връзките им с България.

   От тази година списание "Европа 2001" започна издаването и на броеве, свързани със страни извън европейския континент. В един съвременен свят на комуникационни технологии границите между държавите все повече се заличават. Това, което ги различава е техният модел на развитие - тема на всяка книжка.

   Списание "Европа 2001" поддържа следните постоянни рубрики: Интервю Европа, Евроинтеграция, Еврокартотека, Досие, Общество, Личности, Градове, Свят, Арт, Традиции, Литарт, Фотоателие, Ателие.

   Интервю Европа е рубрика, в която влизат разговори с посланиците и държавните глави на страните.
   Евроинтеграция разглежда опита на страните-членки на ЕС и най-новото в евроинтеграцията на България.
   Еврокартотека е рубрика за бизнес и инвестиции.
   Досие обхваща статии, касаещи дипломатическите отношения между България и другите страни, както и исторически материали.
   Общество представя социума на една държава и нейния модел на развитие.
   Личности запознава с изтъкнати личности в областта на културата и науката.
   Градове ни отвежда чрез карта и богат снимков материал до столиците и живописните исторически и културни центрове на държавите.
   Свят - това е другият свят /извън разглежданата в броя страна/, показан чрез различна тема във всеки брой.
   Традиции публикува статии, свързани с религията и народните вярвания.
   Арт, Литарт, Ателие и Фотоателие са културните рубрики на изданието, които се занимават със съвременните тенденции и имена в тези области.

   Списание "Европа 2001" рекламира на своите страници различини издателства посредством най-новите им книги, които читателите могат да получат чрез томбола.

   Списанието е съпроводено с резюмета на английски.

Списанието се издава от:
ИРК “Европа 2001” ЕООД


Редакционна колегия:

Директор
Венета Генчева
vgencheva@euro2001.net

Редактор
Васил Стефанов

Графичен дизайн и компютърно оформление
Александрина Капитанова

Коректор
Катя Рогачева

Разпространение
Георги Георгиев

Интернет
www.nimisoft.com