архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.14, бр.6, година XIX, 2012г.
Алжир - една от петте най-развити икономики в Африка


   РАЖДА СЕ НОВ ИНДУСТРИАЛЕН ЛИДЕР

   Течните горива са гръбнакът на икономиката на Алжир, като съставляват 60% от бюджетните приходи, 30% от БВП и повече от 97% от експортните постъпления. Със своите 12 млрд. барела суров петрол с изключително високо качество, разположени в източната част на страната, под пясъците на пустинята Сахара, Алжир заема трето място в Африка и е сред десетте водещи производители на петрол в света, като САЩ и Европа са най-големите му купувачи. Страната е и един от най-големите производители и износители на природен газ в света - износът е предимно за Европа. Алжир е и основен износител на суров петрол и втечнен природен газ (ВПГ). Производството на петрол и газ осигурява на страната сигурен и дълготраен източник на енергия и допринася за нейната индустриализация и икономическа диверсификация.

   Анализаторите на Business Monitor International (BMI) предвиждат добивът на суров петрол на Алжир да се увеличи от приблизително 2 083 000 барела дневно през 2011 г. до 2 654 000 през 2021 г., а добивът на газ - от 85 млрд. куб. м през 2011 г. до 142,4 млрд. куб. м до 2021 г. Производството ще бъде стимулирано от реализирането на нови проекти, както и от по-голям добив от съществуващите находища. Очаква се до началото на 2013 г. да започне експлоатацията на нови петролни полета, което ще даде възможност на Алжир да увеличи производствения си капацитет. Двете основни добивни полета на страната са в басейните Хаси Месауд и Беркин. Алжирските власти проявяват интерес към добив и от водните площи, както и към експлоатирането на нетрадиционни ресурси на нефт и газ като шистовия газ например. За целта Алжир се нуждае от помощта на компании, разполагащи с най-съвременно технологично ноу-хау. Големи инвестиции ще бъдат необходими за откриване на находища на въглеводородни горива. Залежите на Алжир от такива горива се оценяват на 4 млн. тона нефтен еквивалент. Предварителният план за разработване на находищата следва да гарантира първичното производство на нефт до 234 млн. тона нефтен еквивалент през 2016 г. Производството на шистов газ, който представлява огромен неексплоатиран ресурс за страната, се очаква да започне до три години. Запасите на Алжир от шистов газ са равни на тези на САЩ и съществува възможност за добив на природен газ до 1000 трилиона кубични фута от находища с дълбочина повече от 1000 м (3280 фута)

   под земята.

   Днес Алжир на практика няма почти никакъв външен дълг, малък или никакъв държавен дефицит, а инфлацията е сред най-ниските в Близкия изток и Северна Африка. Страната удържа успешно на различните финансови кризи, които са засегнали силно световната икономика. Докато много страни все още страдат от ефектите на продължителна рецесия, Алжир се радва на стабилен растеж от 4-5 % годишно.

   ВЪЗНИКВА ЕДНА НОВА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА

   Реформите, препоръчани от МВФ, доведоха до отварянето на Алжир към приватизация, чужди инвестиции и конкурентоспособност. Това е огромна крачка за страна, която от създаването си е била до голяма степен социалистическa. "Държавата е присъствала навсякъде - като работодател, като регулатор, като спонсор и защитник"- коментира Реда Хамиани, президент на Форума на бизнес лидерите.

   Алжир започна процес на индустриална трансформация и преход към пазарна икономика с реформирането на основни държавни предприятия и тяхното отваряне към частния сектор и чуждия капитал.

   След много години на международна изолация страната промени позицията си и стана ключов играч в региона. Президентът Бутефлика беше поканен в Германия през 2010 г., след като Ангела Меркел посети Алжир през юли 2008 г. Международната общност признава ролята на Алжир в борбата с тероризма и в момента страната бива определяна като стратегически партньор.

   Предвид вече стабилизираната политическа и икономическа среда страната предлага атрактивни възможности за чуждите инвеститори и се радва на отлични дипломатически и търговски отношения с Европа, особено с Обединеното кралство, Испания и Германия. Множеството споразумения за партньорство, насочени към търговията и културата, предоставят насърчителна рамка за чуждите инвеститори. Интересът на Германия е особено силен - повече от 200 германски компании, в т. ч. "Мерцедес", "Даймлер" и "МАН Феростал", имат заводи в Алжир, докато "Сименс" наскоро построи първото метро в столицата на страната - град Алжир.

   ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2010 - 2014 г.

   Зад успехите, постигнати от Алжир, прозират предизвикателствата, пред които се изправя страната: необходимостта от диверсифициране на икономиката и отдалечаване от зависимостта от приходите от петрол и газ, нуждата от модернизиране на производствената база и квалификацията на работната сила, необходимостта от по-добра инфраструктура и от развитието на малки и средни предприятия, както и намаляването на зависимостта от вноса.

   Именно решаването на тези предизикателства е обект на амбициозния План за развитие 2010 - 2014 г. на стойност 286 млрд. щ.д. Този план е израз на усилията на Алжир да намери място сред ключовите играчи в световната индустрия. Досега са осъществени големи проекти с приблизителна стойност на инвестициите от страна на държавата в размер на 500 млрд. щ.д. през последните 12 години. Тази сума възлиза на три или четири пъти БВП на Алжир. Въпреки че в инвестиционния план основно са застъпени свързаните с енергетиката дейности, присъстват също и индустриални проекти на стойност 6 млрд. щ.д.

   Алжир отбелязва напредък в хранителната, строителната и фармацевтичната индустрия, автомобилната, стоманодобивната и електронната промишленост. Модернизацията на инфраструктурата е още един от приоритетите - 632 млн. щ.д. са предвидени за благоустройство. Необходимостта от диверсификация отваря възможности в секторите на услугите и туризма, съответно на стойност 1,3 млрд. и 382 млн щ. д. Наличието на ред данъчни и законодателни стимули, присъствието на частни и държавни фондове, както и подкрепата от страна на държавните органи, ясно демонстрират искреното желание на Алжир да изгради взаимно печеливши и дългосрочни партньорства със сериозни чуждестранни инвеститори. Страната остава относително незасегната от спада в световната икономика през последните години. Това е благодарение на разумното управление на валутния резерв и инвестирането в различни сектори и валути, с което се постига ликвидност на финансовата система и увеличаване на капитала на алжирските банки и на кредитните им възможности. Друга причина за това са и ограниченията, наложени върху краткосрочните заеми, сключвани от банките на международния пазар.

   ПОВЕЧЕ ПРОИЗВОДСТВО, ПО-МАЛКО ВНОС

   Нарастващият брой съвместни предприятия "джойнт венчър" в публичния и частния сектор има голям принос в изграждането на едно по-добро бъдеще за Алжир, както показват стратегическите партньорства на държавния холдинг EQUIPAG. Той е специализиран в производството на машини и оборудване за селското стопанство, промишлеността и строителството. Портфолиото на холдинга има около 30 фирми и фирмени подразделения, чиято дейност е съсредoточена в три основни отрасли - селскостопанска техника, промишлено оборудване и транспортни средства и оборудване за строителството.

   Селскостопанската техника съставлява почти 40% от бизнеса на компанията. Тук спадат производството на машини (комбайни и трактори), строителството и ремонтът на рибарски лодки, както и на техника за различни селскостопански дейности като сеитба, торене и оран. Оборотът на EQUIPAG достигна 375 млн. щ.д. годишно. Като си поставя за цел да увеличи местното производство на така необходимото промишлено оборудване, EQUIPAG се стреми да подпомогне намаляването на вноса, а в дългосрочен план - да увеличи експорта чрез износ на свръхпродукция. Промишленото подразделение на EQUIPAG (EIH) задоволява 60% от потребностите на вътрешния пазар - това са двигатели, произвеждани от ЕМО, кранчета, прибори за хранене и болтове - производство на BCR, помпи и клапани от POVAL, металорежещи и металообработващи машини от РМО и всички те допринасят за намаляване на разходите за внос.

   Разнообразието на дейности на EQUIPAG е израз на националния стремеж към изграждане на по-широка производствена и индустриална база. Холдингът има голям принос в националната икономика, което го превръща в емблематично за Алжир предприятие. ЕМО, част от EQUIPAG, произвежда дизелови двигатели за транспортните средства и машините, произвеждани от другите подразделения на холдинга като ETRAG (с произведени 2311 трактора за земеделски нужди), CMA SAMPO (производител на 500 комбайна), ENMTP (строителни машини) и POVAL (помпи). Доброто взаимодействие между отделните компании е пример за сътрудничеството в рамките на корпорацията като цяло.

   EQUIPAG е доказал се износител чрез своята компания BCR - добре позната в чужбина с качеството на изнасяната продукция.

   НЕСТАНДАРТНИТЕ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ИЗИСКВАТ НЕСТАНДАРТНИ РЕШЕНИЯ

   Разнообразният релеф на Алжир е предизвикателство пред балансираното управление на териториите и равномерното регионално развитие. Алжир има втората по големина територия на африканския континент и изключително разнообразен релеф - обширни плодородни равнини, високи планини, необятни степи и пустини.

   Страната е изправена пред няколко сериозни проблема. На първо място е демографското предизвикателство: новото поколение се нуждае от повече работни места, услуги и права. След него идва икономическото предизвикателство - искаме да бъдем отворени за глобализацията, но и да избегнем нейните отрицателни последици, обръщайки я в наша полза. На трето място - налице е постъпателно изчерпване на природните ресурси - не само на енергийните източници, но и на почвата и водата. Освен това има глобално затопляне, което е предизвикателство пред целия свят.

   За да противодейства на тези предизвикателства, през 2010 г. правителството прие Национална схема за управление на териториите заедно с политическа рамка за устойчиво развитие в национален мащаб, към което да бъдат приобщени всички слоеве на обществото при отчитане на необходимостта от опазване на околната среда. Сред поставените цели е осигуряването на по-широк достъп до информационните и комуникационните технологии, създаването на икономически зони със съответната инфраструктура, модернизирането на транспортната мрежа и развитието на логистични платформи.

   Правителството създаде различни регионални центрове, фокусирани върху отделни отрасли. Новият град Сиди Абдаллах ще се специализира в информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, здравеопазването, медицината и фармацевтичната промишленост, както и върху нанотехнологиите, роботиката и лазерните технологии. Степният град Бугезул има задачата да намали потреблението си на енергия, Хаси Месауд се специализира в сферата на възобновяемите енергоизточници, а развитието на алжирска Сахара се базира естествено на производството на соларна енергия.

   През декември 2011г. Алжир стана третата страна, присъединила се към инициативата "Дезертек Индъстриъл" (ДИИ) - ръководен от Германия проект за изграждане на мрежа от електроцентрали из цяла Северна Африка, произвеждащи електричество от слънце и вятър, включително с цел износ за Европа. "Дезертек" планира към 2050 г. чрез проектите в Сахара да доставя 15% от цялата електроенергия за нуждите на Европа.

   Националният съвет за инвестиции възложи на Националната агенция по медиация и управление на териториите да създаде 42 нови индустриални зони в страната, които трябва да бъдат напълно готови през 2017 г. и чиято инфраструктура ще отговаря на международните стандарти.

   Създаването на регионални фокусни центрове и индустриални зони е също част от стремежа на правителството за насърчаване на малките и средните предприятия и за ускоряване на социално-икономическото развитие на алжирското общество. Доброто управление на човешките ресурси поставя гражданите в центъра на устойчивото развитие и управлението на териториите.

   През 2009 г. по линия на програмата "МЕДИА II" Европейската комисия отпусна 45 млн. евро (57 млн. щ.д.), за да помогне на алжирските малки и средни предприятия да подобрят позициите си на международния пазар. През 2010 г. правителството прие план за повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия и за създаване на 20 000 такива предприятия с бюджет в размер на 380 млрд. динара (4,86 млрд.щ.д.). Това са публични средства, предназначени за директно финансиране и за отпускане на нисколихвени заеми на МСП с цел улесняването на достъпа им до финансови средства.
горе