архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.11, бр.6, година XIX, 2012г.
50 години двустранни отношения между Алжир и България


   През последните години алжирско-българските отношения са в относителен застой - ситуация, която до голяма степен е следствие от дълбоките политически и икономически промени, настъпили в международните отношения след падането на Берлинската стена през 1989 г. След поредица от вътрешни промени в Алжир, предизвикани от събитията от октомври 1988 г., страната се оказа изправена пред изключително трудна обстановка, която естествено се отрази на мястото й на международната сцена и на отношенията й с много от нейните партньори. България, от друга страна, живее във водовъртежа на своите приоритети и проблеми, свързани с нейното политическо и икономическо отваряне към света чрез присъединяването й към Европейския съюз и НАТО. Налице е забавяне в темповете на двустранното сътрудничество.

   При липса на добре организирана юридическа рамка търговско-икономическите отношения се развиват неравномерно. Сключените сделки са всъщност резултат от участието на българския бизнес в отговор на търгове, обявявани от алжирските държавни предприятия и някои държавни институции. Настоящата юридическа рамка се нуждае от актуализация и вече се предприемат действия в тази посока. Смесеният междуправителствен комитет за икономическо сътрудничество, който би могъл да спомогне за възстановяването на икономическото сътрудничество между Алжир и България, е заседавал само веднъж след 1989 г. - на 26 и 27 март 2007 г., когато в Алжир е проведена неговата 18-та сесия.

   От края на 90-те години и по-специално от 1999 г. България търси начини да възстанови връзките си с Арабския свят и в частност с Алжир. Тази нова ориентация на външната политика на България е допълнително засилена от сегашното правителство на министър-председателя Бойко Борисов, който пое поста след парламентарните избори през юли 2009 г. Готовността на София да активизира двустранното сътрудничество се изразява в предложения за посещения на високопоставени български официални представители в Алжир, някои от които са осъществени още през 1999 г. и 2000 г.

   За да се даде нов старт на алжирско-българското сътрудничество, са установени голям брой контакти с политици, директори на институции и стопански организации, както и с български журналисти. Целта е да бъдат подпомогнати българите, работещи в различните сфери, да разберат по-добре националните особености на Алжир и да оценят добрите перспективи, които страната предлага на фона на икономическото развитие и политиката на модернизация, лансирана от държавния глава.

   Вече има предприети практически инициативи, които трябва да дадат резултати в границите на разумен срок. Първата инициатива се състои в предложението за подписването на две споразумения между търговско-промишлените палати на двете страни - Споразумение за сътрудничество между двете палати и Споразумение за създаване на двустранен бизнес форум. На второ място посолството, съвместно с БТПП, организира бизнес семинар на 18 февруари 2010 г. Целта на семинара бе да запознае българските предприемачи с възможностите, които предлага Алжир за развитието на взаимноизгодни бизнес отношения и партньорства в много отрасли като енергетика, строителство, минно дело и др. Обсъжда се проект за посещение на председателя на Народното национално събрание на Алжир (Долната камара на алжирския парламент) в София. Очаква се осъществяването на този проект да открие нови широки хоризонти за развитието на отношенията между Алжир и България.

   България е важен член на международната общност, като се има предвид в частност присъединяването й към ЕС и НАТО. Това дава на страната големи перспективи за бъдещето и засилва ролята й в Европа и на международната сцена като цяло. Ето защо на отношенията на Алжир с България ще бъде отредено дължимото значение.
горе