архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
стр.3, бр.6, година XIX, 2012г.
Алжир - Визитна картичка


   МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И РЕЛЕФ

   Алжир е най-голямата по територия държава в Арабския свят и в Африка. На север граничи със Средиземно море, а на юг - с Мали, Мавритания и Нигер. На изток границите й опират до Либия и Тунис, а на запад - до Мароко.

   Северен Алжир е най-плодородната част в страната. Тук са разположени планините Тел Атлас и Сахарски Атлас. Централната и южната част на Алжир са заети от най-голямата пустиня в света Сахара. Тук се намират планините Хогар (Ахагар). Най-високата точка в страната е връх Тахат (3003 м). Крайбрежието на Алжир е силно разчленено.

   КЛИМАТ И ВОДИ

   Климатът по алжирското крайбрежие е средиземноморски с мека и влажна зима и горещо и сухо лято. Количеството на валежите е около 650 мм годишно. Във високите части на Атлас температурите са по-ниски, отколкото по крайбрежието, а по южните му склонове количеството на валежите значително намалява. Характерен за тези области е южният вятър "сироко", духащ от пустинята и носещ прах и пясък. В Сахара климатът е сух пустинен с големи температурни колебания и незначителни валежи. Годишното количество на валежите в някои области е под 50 мм. Най-дългата река в Алжир е Шелиф (Шлеф) - около 700 км. Тя извира от Атласките планини и се влива в Средиземно море.

   ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО

   Алжир е полупрезидентска република. Президентът, който се избира за срок от 5 години, ръководи и свиква правителството и назначава неговия първи министър. Законодателната власт е представена от двукамарен парламент. Горната камара - Национален съвет, има 144 места за сенатори, от които 2/3 се избират пропорционално от населението, а 1/3 се назначават от президента. Долната камара - Национално народно събрание, има 462 места за депутати, избирани за 5 години.

   НАСЕЛЕНИЕ, ЕЗИК И РЕЛИГИИ

   Около 99% от населението на Алжир е съставено от араби и бербери, има около 25 000 французи. По-голямата част от хората живеят около Средиземноморското крайбрежие. Раждаемостта в Алжир е висока: хората между 0-14 години съставляват 28,1% от населението, между 15-64 - 67,1%, а тези над 65 години - само 4,8%.

   Официален език е книжовният арабски (общ за всички арабски страни), но в ежедневието се използва разговорният алжирски арабски език. От 2005 г. национален е и берберският език тамазигт. Около 2/3 от населението говорят френски.

   Около 97% от населението е мюсюлманско (предимно сунити). Делът на другите религии възлиза на 3% - предимно християни и юдеи.

   Територия: 2 381 714 км2

   Столица: град Алжир

   Население: 37,1 млн. (1 януари 2012 г.)

   Гъстота на населението: 15,5 д./кв. км

   Официален език: арабски, берберският език тамазигт, френски

   Форма на управление: полупрезидентска република

   Президент: Абделазиз Бутефлика

   Религии: ислям, християнство, юдаизъм

   Парична единица: алжирски динар

   ЛЮБОПИТНО

   Алжир е на 11-то място по площ в света и е над 21 пъти по-голям от България.

   Около 4/5 от площта на Алжир се заемат от пустинята Сахара.

   Така нареченото пясъчно море в Сахара представлява подземна река, която местните използват, за да засаждат палми.

   Финиковата палма, вирееща в Алжир, е едно от най-старите културни растения в света.
горе