архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
Туризъм стр.22, бр.6, година XVIII, 2011г.
Природа и Туризъм
Република Молдова е страна, надарена с много уникални природни феномени и живописни кътчета на дивата природа.   Природата на Молдова привлича вниманието на всички, които са посещавали страната и желаят да я посетят, които са я изследвали и ще я изследват и са допринесли за откриване на богатства, създавайки благоприятна възможност за развитие на масов туризъм не само за чужденците, но и за нейните жители. Природните особености, уникални и неповторими, са основание за гордост и желание за по-добро опознаване, опазване и умножаване на нейното богатство за идните поколения. В географски план Молдова е разположена в междуречието на две големи и древни реки - Днестър и Прут, които извират от Карпатските планини.

   Северната част на страната се явява продължение на т.нар. Руска равнина, а североизточната - на предпланините на Волино-Подолското възвишение. Южна Молдова е в пределите на зоната на Преддобруджанската област, която се простира от Румъния до България. В миналото цялата територия, включваща днешна Украйна, Молдова и Северен Кавказ, е била дъно на две древни морета - Тортонско и Сарматско. В резултат на това релефът на републиката е образуван от утаечни сегменти и морски отлагания. Поразителен е фактът, че пътувайки из Молдова, особено в централните и северните й части, се вижда постоянна смяна на хълмове, долини, клисури, дерета и многобройни склонове, което напомня вкаменени и застинали морски вълни. Северномолдовското възвишение е второ по височина след Централномолдовското. С приближаване до река Прут в Единцкия, Бричанския, Ришканския и Глодянския район планинските хълмове стават особено живописни. На много места хълмовете са пресечени от долините на малки северни рекички, образуващи уникални ждрела. На юг Северномолдовското възвишение се превръща в степна зона, наречена Белската степ.

   Централната част на страната е заета от Централномолдовското възвишение (Кодри), заемащо по-малко от 15% от цялата територия на републиката. Тук е съсредоточено основното горско богатство на Молдова. Степента на залесяване на тази зона не превишава 50%. Тук, в село Беленещ в Ниспоренския район, се намира най-високата точка на Молдова (429,5 м). Именно това място впечатлява силно с разнообразието на ландшафта и рязката промяна на релефа, както и с богатството на растителния и животинския свят. Тук се намират двата най-големи природни резервата на страната.

   Южната част на Молдова е в степната зона с живописното Тигечско възвишение по течението на река Прут, с природния резерват Нижни Прут и най-голямото езеро на Молдова Белеу в Леовския район. Левият бряг на река Днестър обхваща Нижнеднестровската равнина, която притежава идеален равнинен релеф. Специално внимание заслужават районите покрай бреговете на Днестър и Прут и на третата по дължина река в Молдова - Реут. Нейното крайбрежие е особено живописно в пределите на Оргеевския район. Земите покрай големите реки са много красиви и богати в природно и културно-историческо отношение. Ако по протежението на Прут се наблюдава по-често голямо разнообразие на флора и фауна, то районите надолу по течението на Днестър впечатляват с богатството си на геоложки, палеонтоложки и културно-исторически забележителности. Тук се намират двете най-големи водохранилища - Костещското по течението на Прут и Дубосарското по течението на Днестър. Тези зони, освен че имат стопанско-икономическо значение, са охраняеми територии. В близост до тях има големи природни резервати, които привличат много туристи.

   Богато е и етническото разнообразие на народите, населяващи тази земя. Това се среща рядко на такава малка територия (едва 33 843 кв. км). Когато пътешестваш из тази неголяма страна (350 км от север на юг и 150 км от запад на изток), неизменно си впечатлен от смяната на ландшафта, от редуването на изкачване и спускане, от богатството на растителния свят и от изобилието на природни паметници, които понастоящем наброяват повече от 500. Климатът е мек и топъл. Той доста силно се различава от север и юг. Степенчатият релеф се понижава от север на юг.

   Пътешествайки из някои райони на Молдова, човек остава с впечатлението, че се намира в планинска страна. Не напразно някои природни забележителности отдавна са наричани молдовската или бесарабската Швейцария. Впечатлението за планинския ландшафт се създава от рязката смяна на височината и планинските серпентини, като например в Хинчещския, Унгенския или Каларашския район. Особенно красива е Молдова през пролетта, когато разцъфват градините, или през късната есен, когато изобилието на краски буквално омайва погледа. Пътувайки по тази земя, е невъзможно да скучаеш. В продължение на векове обитателите на междуречието на Прут и Днестър са живели в пълно съгласие с природата, с уважение и любов към нея. Народът я е отразил в местния фолклор и особено в народните песни.

   КАРСТОВАТА ПЕЩЕРА "ЕМИЛ РАКОВИЦЕ"

   Разположена е в околностите на с. Крива в Северна Молдова и заема трето място в Европа и седмо в света сред гипсовите пещери. Открита е през 1959 г., а през 1977 г. в нея започват научните изследвания. Досега са картографирани 90 км лабиринти и тунели на пещерата, разположени на 3-4 нива. На места тунелите се разширяват и образуват просторни зали. Най-забележителните от тях са "Зала сто метра", "Зала на очакванията" и "Събор". Таваните се поддържат от впечатляващи колони. В карстовите вдлъбнатини са открити повече от 20 езера. Най-големи са "Езерото на даките" и "Зеленото езеро". Въздухът в карстовите кухини има йонизиращо действие. Това негово особено свойство в добавка с приказната красота на залите прави пещерата особено привлекателна за туристите.

   РАШКОВСКИЯТ КОМПЛЕКС

   Рашковският комплекс включва западната част на свлачището "Дялул рошу" в околностите на с. Рашков. Площта му възлиза на 123 хектара. Той е типичен представител на карстовите отлагания в Молдова. Тази естествена стена е станала пореста като гъба. В резултат на силните дъждове тук се е образувала величествена отвесна скала с височина 50 м и необичайни форми по нея, наподобяващи сфинксове, слонове, камилски глави, гигантски гъби и др. За спелеолозите истинска находка е карстовият разлом с ширина 5 м, дълбочина 50 м и дължина 500 м. Лъчите на слънцето трудно достигат дъното, а снегът и ледът не се стопяват понякога до началото на лятото. В центъра на селото се намира още един паметник на природата - "Изворът на Домница", наречен така в памет на вдовишките сълзи на Домница Руксанда - дъщеря на господаря Василе Лупу. Преди няколко столетия в бившата Рашковска крепост на мястото на сегашното село Домница тя е преживяла краткия си и нещастен съпружески живот с Тимуш Хмелницки, син на хетмана Богдан Хмелницки.

   ДЕФИЛЕТО БУТЕЩ

   Дефилето Бутещ е разположено южно от с. Бутещ и има площ от 110 ха. Река Каменка е прорязала живописен каньон през варовиковите скални породи в зоната на Прут. Рифът има внушителни размери - повече от 2 км дължина и 125 м ширина и от двете страни е обграден с водите на река Каменка. Това геоложко формирование, както и цялата верига в басейна на Среден Прут, са се образували преди 15-20 млн. години в топлите тропически води на Сарматско и Тортонско море от скелетите на корали, молюски, раковини, водорасли, морски животни и организми. В Каменка има риф, разделен на две части, които се наричат "В края на скалата" и "Голямата скала". В една от пещерите е намерено човешко жилище от палеолитната и мезолитната ера. На дълбочина повече от 5 м са намерени вкаменени останки от животни и каменни оръдия на труда. На рифа са се запазили следи от крепост от неолитната ера, защитени от стръмния бряг и земния насип.

   "ТОЛТРИТЕ НА ПРУТ"

   Те са съсредоточени на ограничена площ в басейна на малките реки Ларга, Вилия, Лопатник, Драгище, Раковец, Чухур и Каменка и попадат в средната част на Прут. Независимо от това, че веригата от рифове на места е значително раздробена, тя е единен организъм, простиращ се в радиус от около 200 км. В действителност "Толтрите на Прут" се намират не на брега на Прут, а в басейна на неговите притоци на няколко километра от левия му бряг.

   ДЕФИЛЕ ДУРУИТОАРEA

   На изток от едноименното селo реката Дуруитоареа, приток на р.Чугур, е прорязала в скалите дълбоко дефиле. Неговите стръмни варовикови склонове с пещери са украсени с множество канари с необичайни форми. Пещерата Дуруитоареа Веке е известна като древно поселение от каменната епоха. Състои се от три помещения с обща дължина 49 м и ширина 5-9 м. В резултат на археологически разкопки тук са намерени вкаменелости от времето на ледниковия период и останки от древна култура. Това място е известно в цял свят.

   ДЕФИЛЕ САХАРНА

   В самия вход на дефилето от страната на Днестър над околностите се издига величествена сива скала, напомняща на средновековен дворец. На стената на отвесната канара чернеят "прозорци"- безмълвни свидетели на работата на каменоделците. Историята на тази скала е стара, а необикновеното й име "Гримидон" навежда на мисълта за нейното тайнствено минало. Сутрин жителите на Сахарна имат навика да хвърлят поглед към знаменитата скала и, както са правели техните прадеди, да си кажат: "Гримидон е на мястото си, значи всичко е наред". Малките рекички Сахарна и Стохна пресичат източния склон на хълма и образуват около селото широки амфитеатрални скали. Обединили усилията си, рекичките са пробили канарата и дълбочината на места достига 160-175 м.

   От далечни времена в дефилето Сахарна се намира знаменитият Троицки манастир, основан през 1776 г. от Вартоломей Криворучко. Сега манастирът е обявен за историко-архитектурен паметник. Благодарение на таланта на неизвестните строители красивите му стени прекрасно се вписват в чудния околен пейзаж. Манастирът е разположен в каменен куб, който се е образувал в резултат на окръглянето на стръмните склонове. Погледнати от високо, тези склонове представляват планини с върхове, които се губят в небесата. Ручеят, пресичащ дефилето Сахарна, е много малък и каменист. На места можеш да го преминеш, без дори да си намокриш краката. По пътя към каньона все по-отчетливо се чува грохотът на 22-та водопада. Това е странна игра на природата, която постепенно те подготвя за срещата с последния най-висок и шумен водопад, висок около 4 м.

   На върха, открита за всички дъждове и ветрове, се простира триъгълна равнина, покрита с копринена трева. Тук, под зелената покривка, земята крие древна хетска крепост. Градището е защитено от двете страни със стръмни склонове, образуващи непристъпен скалист нос. В древността тази територия е била люлка на хето-дакската цивилизация.

   Друга забележителност по тези места е скален манастир, изсечен през XIV-XV в. в скалата на десния склон на дефилето. Днес единствените обитатели на манастира са прилепите, нощните птици и дребните хищници.

   НАУЧНИ РЕЗЕРВАТИ

   Научните резервати като Кодри и Педуря Домняске са истински безценни природни богатства и притежават не само екологична и туристическа ценност, но и научна. Тук се съхраняват много редки видове растения и животни в тяхната естествена среда на живот. Най-старият резерват в Молдова Кодри е бил основан през 1971 г. и заема площ от 5177 ха. Природата тук е богата на форми и видове, някои от които са причислени към категорията на редките или изчезващите. Защитени са около 1000 вида растения, т.е. 1/2 част от флората, характерна за Молдова. Разнообразен е и животинският свят. Срещат се представители на карпатската, балканската и азиатската фауна, 225 вида гръбначни и 1178 безгръбначни. Резерватът Педуря Домняске е основан през 1993 г. с цел запазване на характерните гори край речните низини. Площта му е 6032 ха.
Посолство на Република Молдова
горе