архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.20, бр.6, година XVIII, 2011г.
Българските преселници в Република Молдова


   На територията на Молдова българите са се преселили преди повече от две столетия. По-голямата част от населението от български произход сега живее в южните райони на страната. Преброяването през 2004 г. сочи, че броят на етническите българи е 65 662 (1,9% от населението на страната). Компактно българите живеят в Тараклийски район, който включва 26 населени пункта. Общата численост на населението на Тараклийския район е 43 154, повечето от които българи - 65,6% (28 293). Болшинството българи живеят в град Тараклия и още в седем села в района (Твърдица, Валя-Пержей, Кортен, Новоселовка, Н. Албота, В. Албота, Кайраклия). Освен българи в този район живеят молдовци - 13,9 %, украинци - 6,1 %, руснаци - 0,8 % и гагаузи - 8,3. Има и представители на други етноси. В други 25 района на Молдова също живеят българи, които наброяват около 37-38 хил., в това число 8000 в столицата Кишинев. Поминъкът на повече от половината от българите в Молдова е свързан със селското стопанство, главно с отглеждане на тютюн и грозде. През последните години нараства българското присъствие в сферата на частната стопанска инициатива.

   Действащото законодателство на Република Молдова регламентира обезпечаване на правата на националните малцинства съгласно международните стандарти и включва комплекс от законодателни и нормативни актове, в това число в Конституцията на Република Молдова, със Закона за функциониране на езиците на територията на страната, Закона за правата на лицата, принадлежащи към националните малцинства, и правовия статус на техните организации, както и други закони, засягащи сферата на културата, образованието, масмедиите и др.

   Национално-културните права на българското малцинство са регламентирани с указа на президента на Република Молдова "За някои мерки по обезпечаване на развитието на българската национална култура" от м. март 1992 г. и в постановлението на правителството "За развитие на националната култура на българското население на Републикиа Молдова" от м. юни 1992 г., което набелязва мерки и за социално-икономическото и културното развитие на Тараклия.

   В Тараклийския район съществуват 25 предучилищни заведения, в които се възпитават и обучават 1687 деца. Българският и молдовският език се изучават като предмети от 4-годишна възраст. Учебните заведения са 20 (от тях 11 лицеи) с 3744 учащи.

   Българският език се изучава като учебен предмет в 11 училища по 3 часа в седмицата от 1-ви до 12-ти клас, а по 1 час седмично се изучава учебният предмет "История, традиции и култура на българския народ".

   В Тараклийския държавен университет, открит с помощта на България, обучението се води на български, молдовски и руски език.

   Подготовката на възпитателите в предучилищните заведения, учителите в началните класове и учителите по български език и литература в средните училища се осъществява в Тараклийския държавен университет, в Комратcкия държавен университет и в Педагогическия университет "И. Крянге" в Кишинев.

   Културните отношения между България и Молдова се развиват съгласно създадената нормативна база и са насочени към решаване на културно-националните въпроси на българското малцинство и активизиране на културния обмен между двете страни. Значително място в образователното и научното сътрудничество заемат отделните договорености между институциите за висше образование.

   В съответствие с протокола за сътрудничество между Министерството на образованието на Молдова и Министерството на образованието и науката на България, ежегодно България отделя целеви места за прием за обучение на граждани на Молдова от българска националност във вузове. През последните 20 години в престижните вузове на България като Софийския, Великотърновския, Шуменския и Русенския унивеситет, както и в Техническия университет в гр. Габрово и във Варненския икономически университет, в 32 специалности са получили образование около 1000 граждани на Молдова.

   През 2004 г. бе подписано Споразумение за подпомагане на Тараклийския държавен университет, според което България осигурява стипендии и издръжка за ежегоден прием за обучение на 100 студенти. Този университет утвърждава статута си на духовен център на етническата българска общност. Студентите от Тараклийския университет, както и от другите вузове и учебни заведения, в които се подготовят учители за началните класове и учители по български език и литература, провеждат лингвистична и педагогическа практика във вузовете в България, което спомага за обогатяване и разширяване на знанията на бъдещите педагози-българисти.

   За учебните заведения в Молдова през последните 5 години в България са подготвени 100 преподаватели по български език, както и 42 преподаватели и 15 възпитатели за предучилищните заведения. В град Кишинев действа Републиканският лицей "Васил Левски", в който преподаването се води на български език.

   Програмите на теле- и радиокомпанията "Телерадио-Молдова" предават в ефир емисиите "На Буджакска вълна" и "Радиомегдан" на български език два пъти в месеца с продължителност 30 минути. Ежедневно местната телевизия в град Тараклия предава по канал РТР от 20 ч. вечерта основно блокове от живота на Тараклийския район на български и руски език.

   Важна роля в поддържането на българския език и развитието на българската култура играят библиотеките, музеите, театрите, етнофолклорните колективи, действащи както в Тараклийския район, така и в Кишинев.

   Сега в Тараклийския район работят театър на бесарабските българи "Смешен петък", 22 дома на културата и клубове, 2 детски музикални школи (в гр. Тараклия и с. Твърдица) с 2 филиала (в с. Кайраклия и с. Кортен), 4 музея и 24 библиотеки. Във всички села с българско население е създаден български книжен фонд. Особено богати са тези отдели в Тараклийския държавен университет, в българското читалище "Олимпи Панов" в Тараклия, в библиотеката "Христо Ботев" в Кишинев и в библиотеката на кишиневския лицей "Васил Левски". Действат и ансамбълът за песни и танци "Родолюбие" на Асоциацията "Молдова-концерт" в град Тараклия, 9 народни български колектива, носители на званието "Образцови колективи", любителски обединения по интереси като Български вокален ансамбъл в град Тараклия, Български народен ансамбъл в село Твърдица, Български танцов ансамбъл "Лале" в село Валя-Пержей, Български вокален ансамбъл в село Кайраклия, Български танцов и естраден ансамбъл в село Кортен и др.

   Българите в Молдова активно участват в обществения живот на републиката. Сега към Бюрото за междуетнически отношения са акредитирани 5 етнокултурни български организации: Българската община в Република Молдова с председател Федор Степанович Сабий; Българското общество "Възраждане" с председател Иван Данилович Забунов; Научното общество на българистите в Република Молдова, с председател Николай Николаевич Червенков; Обществената организация "Български културен център" с председател Иван Иванович Бурлаков; Българското дружество "Родолюбец" с председател Георгий Ариков.

   Българските етнокултурни организации играят голяма роля за запазване и развитие на езика, културата, историята, традициите и обичаите на българите на територията на Молдова.
Посолство на Република Молдова
горе