архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.3, бр.6, година XVIII, 2011г.
Обръщение на г-н ЮРИЕ ЛЯНКЭ - министър на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова


   На 5 февруари 2012 г. ни предстои да отбележим двадесетгодишния юбилей от установяването на дипломатическите отношения между Република Молдова и Република България. На фона на дългогодишната история този срок никак не е голям, но при съвременния, динамичен и бързо променящ се свят в такъв малък период от време се концентрират много събития - започна нов етап в нашите отношения, сътрудничеството между нас бе изпълнено с ново съдържание.

   С удовлетворение отбелязвам, че ние вложихме забележително старание за развитието на двустранното сътрудничество. Преди 20 години успяхме със съвместни усилия да поставим основата на ползотворните взаимодействия, зачитащи националните интереси на нашите две държави. През последните години направихме крачка от многостранно доверително сътрудничество към взаимноизгодно партньорство, което отразява в голяма степен зрелостта на нашите отношения.

   С достатъчна яснота се оформи дневният ред на молдовско-българския диалог, който съдържа широки задачи във външнополитическата, търговско-икономическата, хуманитарната и много други сфери, а също така се изразява и в подкрепата на България за европейските стремежи на Молдова. Това се благоприятства от факта, че между нашите страни не съществуват трудно разрешими политически проблеми или изкуствени ограничения, които биха възпрепятствали развитието на отношенията ни. Отчитаме напредък и в търговско-икономическото сътрудничество, поддържаме интензивен обмен в областта на науката и културата, установени са активни хуманитарни контакти.

   Молдова приветства успехите на българския народ в делото по укрепване на държавността, осъществяването на икономическите реформи и подобряването на живота на хората. Гледаме с оптимизъм към бъдещето на молдовско-българските отношения, основани на дружбата, взаимното уважение, равноправието и взаимноизгодното сътрудничество. Тяхното продължително и постъпателно развитие отговаря на коренните интереси на народите на нашите страни.

   Като използвам случая, бих искал да пожелая на приятелския народ на България успехи, благополучие и процъфтяване.
С най-добри пожелания
Юрие Лянкэ,
министър на външните работи и европейската интеграция на Република Молдова
горе