архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.9, бр.6, година XVII, 2010г.
За инвестиционния климат в Украйна
Гарантирането на благоприятен инвестиционен климат в Украйна е въпрос от стратегическо значение, доколкото той до голяма степен определя динамиката на социално-икономическото развитие на страната и темповете на модернизиране на националната икономика.   Към днешна дата в Украйна е създадена благоприятна правна нормативна уредба за извършване на инвестиционна дейност. В частност тази сфера се регулира от закони, които предвиждат:

   - държавна гаранция за защита на инвестициите независимо от формата на собственост;

   - обезщетение на загубите, включително и на пропусната изгода и морална вреда, причинена на чуждестранния инвеститор вследствие на действията, бездействието или ненавременното изпълнение на предвидените в законодателството задължения на украинските държавни органи или чиновници;

   - възвръщане на инвестицията на чуждестранния инвеститор в натурална форма или във валутата на инвестиране без заплащане на мито, а също и на доходите от тези инвестиции под формата на пари или стока в случай на прекратяване на инвестиционната дейност;

   - прилагане на националния режим за валутно регулиране и изпращане на данъците от украинска територия до субектите на дадената бизнес дейност или до други юридически лица, създадени с участието на чуждестранни инвестиции, независимо от формата и времето на тяхното внасяне.

   През последните години Украйна осъществи редица успешни крачки към интегрирането си в световното икономическо пространство. Това повиши инвестиционната привлекателност на страната. Сред тези крачки трябва да се отбележат:

   - ЕС и САЩ признаха пазарния статус на украинската икономика;

   - американският Сенат анулира поправката на Джексън-Веник за Украйна;

   - бяха подписани споразумения за съдействие и взаимна защита на инвестициите с над 70 страни по света;

   - бяха сключени 60 международни договора за избягване на двойното облагане (с всички страни от Европа и ОНД, а също и със страни от Азия, Северна и Южна Америка и Африка);

   - беше ратифицирана Вашингтонската конвенция от 1965 г. за реда на решаване на инвестиционни спорове между държавите и чуждестранните субекти на стопанисване;

   - Украйна стана член на СТО (Световната търговска организация) на 16 май 2008 г.

   От 2005 година ежегодният ръст на чуждестранните инвестиции благодарение на тези фактори е над 20%. През 2005 г. стойността на привлечените преки чуждестранни инвестиции е 7,8 млрд. долара, през 2006 г. - 4,7 млрд. долара, през 2007 г. - 7,9 млрд. долара и през 2008 г. - 6,1 млрд. щатски долара.

   Негативните тенденции, предизвикани през 2009 г. в световната финансово-икономическа сфера, оказаха чувствително въздействие на инвестиционната дейност както в Украйна, така и в други страни по света.

   Същевременно въпреки че темповете на привличане на чуждестранни инвестиции намаляха в началото на 2009 г., през втората половина на годината количеството на навлизащия в Украйна чуждестранен капитал възобнови ръста си.

   През 2009 г. инвестициите в Украйна идват от 125 страни по света. В топ десет на основните инвеститори, които обхващат над 81% от общия дял на инвестициите, влизат: Кипър, Германия, Холандия, Руската Федерация, Австрия, Великобритания, Франция, САЩ, Виржинските и Британските острови и Швеция.

   През 2010 г. се очаква нов инвестиционен цикъл за сметка на възобновяването на инвестиционното търсене. Предвижда се да се привлекат към 5 млрд.щ.д. за реализиране на проектите около подготовката за провеждането на финалната част от футболния шампионат Евро 2012 в Украйна (от тях почти 66% ще бъдат средства от частни инвеститори).

   Сред най-големите чуждестранни компании-инвеститори в Украйна трябва да се разграничат: Mittal Steel, Siemens, Volkswagen, Deutsche Telecom, Jabil Circuit and Electronics, Sony, Panasonic, Telenor, TNK-BP, Coca-Cola, Cargill, Carlsberg, Sun Interbrew, Kraft Foods, Nestle, Philip Morris, Reemtsma, Raiffeisen Bank, Erste Bank, HVB, ING Bank, BNP Paribas, EFG Group, McDonalds, Metro Cash & Carry, Billa, Paterson и др.

   Анализът на статистическите данни за насоките на привличане на чуждестранни инвестиции в украинската икономика доказва, че по-голямата част от тях е била насочена в промишлеността (23,9 %), финансовата сфера (19,5%), търговията и постпродажбеното обслужване (10,3 %), а също и операциите с недвижимо имущество (10,2 %). По дял на инвестициите водещи места заемат Киев (36,4 % от общия дял на инвестициите), Днепропетровска (8,9 %), Харковска (4,7 %), Донецка (4,5 %) и Киевска (3,7 %) области.

   По-нататъшното активизиране на инвестиционната дейност в Украйна ще съдейства за това правителството на страната ни да приложи мерки, насочени към:

   - усъвършенстване на нормативно-правната база за привличане на дългосрочни чуждестранни инвестиции;

   - опростяване на режима на регистриране на чуждестранни инвестиции;

   - въвеждане на прозрачни схеми за концесионна дейност;

   - насочване на държавните инвестиционни ресурси само към определени приоритетни сфери на икономиката;

   - въвеждане на механизъм за държавно-частно партньорство;

   - съдействие за създаването на институции за общо инвестиране - на корпоративни и дялови инвестиционни фондове;

   - опростяване на разрешително-съгласувателната система в сферата на градоустройството;

   - преустройство на системата за държавно управление на промишлената политика и изграждане на пазарна инфраструктура;

   - развитие на програми за дългосрочно кредитиране на гражданите, с цел повишаване енергийното спестяване в жилището, придобиване на образование, строителство на жилище и т.н.;

   - разрешаване на въпроса за заделяне на земя за изграждането на съвременни транспортни коридори за автомобилен и експресен железопътен транспорт с по-нататъшно предаване на тези обекти за дългосрочна концесия.

   В Украйна към момента механизмът за създаване на субекти за развиване на бизнес дейност е значително опростен, времевият срок и броят на държавните органи, от които зависят въпросите за създаването на фирми и компании, е сведен до минимум.

   В работата на разрешително-съгласувателната система на държавните органи е въведен и успешно работи т. нар. принцип за "единен прозорец", който позволява на субектите на стопанисване да пестят време и по-оперативно да се решават текущи въпроси от дейността им.

   Постепенно намалява броят на видовете бизнес дейност, които изискват задължително лицензиране от страна на държавните органи. Към момента на законодателно равнище е решено броят видове лицензирана бизнес дейност да се намали с повече от 20 и работата в това направление ще продължава.

   Перспективно е на територията на Република България да се създават общи предприятия за изработване на украинска продукция и суровини, тъй като пред стоките, произведени в България, се открива пазарът на другите страни от ЕС и Балканския регион, което може да се превърне в перспективен аспект за украинските производители и своего рода трамплин за бъдещото прокарване на украинските икономически интереси в региона. Подобна дейност вече има в България, където успешно работи големият металургичен комбинат "Промет-Стил" с участието на компанията с украински капитал "Метинвест", който използва в производството си украински суровини.

   Българските предприемачи също имат голям интерес да инвестират в Украйна и да осъществяват общи проекти в областта на туризма, строителството и промишлеността. Така "Приста Ойл" (Русе) реализира инвестиционния проект "Претоварващ комплекс за индустриални масла" на територията на Одеското морско търговско пристанище. Към днешна дата комплексът работи активно, а общата сума на инвестициите от българска страна се оценява на 6 млн. долара.

   "Приста Ойл" изказа намерение да реализира своя втори инвестиционен проект в Украйна. Във връзка с това компанията представи на посолството презентационни материали за реализирането на инвестиционен проект за създаване на национална система за събиране на обработени промишлени масла за по-нататъшната им преработка в Украйна. Според изготвените сметки, компанията планира на първия етап да направи инвестиция от 65 млн.щ.д., а на втория етап - до 130 млн. щ.д. Реализирането на инвестиционния проект ще даде възможност за откриването на 50 нови работни места за висококвалифицирани работници и 200 други работни места в системата за събиране на отработени масла.

   През 2007 г. българската компания "Каолин" АД (Русе) стартира голям инвестиционен проект в Украйна за построяването на завод за добив и обогатяване на кварцов пясък, който да се прилага като суровина за изработването на стъкло и строителни материали. Общата стойност на инвестициите на българската фирма беше 15 млн. щ.д. Предприятието е уникално за Украйна и продукцията му се радва на голямо търсене на външните пазари. В процеса на изграждане на завода бяха използвани най-вече материали украинско производство. Също така е снабден с оборудване от украински фирми и компании. Броят на работещите хора в предприятието е 150 души, освен това е голям платeц на данъци в държавния и местния бюджет, което има важно социално значение за гр. Олешня, Черниговска област. На 12 октомври 2010 се състоя официалното откриване на завода, в което участие взе и посланикът на Украйна в България Н. Пр. В. Калник, представители на украинските и българските държавни органи и медиите. В хода на осъществяването на инвестиционния проект посолството постоянно провеждаше работни срещи с ръководството на компания "Каолин" АД и оказваше необходимото съдействие и консултации на инвеститора.

   За да се подсигури реализирането на държавната политика в сферата на съдействието на чуждестранното инвестиране в националната икономика, чрез постановление на украинския Министерски кабинет на 30 юни 2010 г. беше създадена Държавна агенция за управление на националните проекти, която е централен орган на изпълнителната власт.

   Основната цел на дейността на тази агенция е да осигури реализирането на проекти, важни за технологическото обновяване и развитието на отделни сфери от реалния сектор на украинската икономика, за развитието на регионите в страната и за решаването на социалните проблеми.

   В резултат на заседанието на Комитета за икономически реформи, което се проведе на 25 август 2010 г. под председателството на украинския президент, на 8 септември 2010 г. беше издаден Указ на държавния глава № 895/2010, в който се отбелязват приоритетните насоки на социално-икономическо и културно развитие на държавата, в рамките на които ще бъдат реализирани 10 национални проекта. В списъка влизат както големи инфраструктурни проекти, иновационни проекти, така и редица социални инициативи на президента на Украйна. Държавната агенция за управление на националните проекти в сътрудничество с други министерства и ведомства трябва да осигури подходящото изпълнение на тези проекти, повечето от които са комерсиално привлекателни за чуждите инвеститори, което от своя страна ще съдейства за увеличаването на притока на чуждестранни инвестиции в страната.

   Какъв в действителност трябва да бъде инвестиционният климат, за да се появят желаещи да влагат парите си в тези проекти?

   Първо, трябва да има защита на правото на собственост. За тази цел трябва да се проведе реформа в съдебната система, а тя се реализира в момента.

   Второ - трябва да има привлекателен инвестиционен климат и преди всичко трябва да се извърши данъчна реформа. Проектът за новия Данъчен кодекс се обсъжда и ще бъде гласуван във Върховната Рада.

   И трето - трябва да има реална борба с корупцията, защото големите разходи на бизнеса и инвеститорите за решаването на всевъзможни административни въпроси е много сериозна бариера за пътя на чуждите инвестиции. Но и в тази насока има решение. Правителството в най-близко бъдеще трябва рязко да намали броя на лицензите, разрешенията, административното влияние и по такъв начин да създаде по-привлекателен инвестиционен климат.
Посолство на Украйна в София
горе