архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ТУРИЗЪМ стр.26, бр.6, година XVII, 2010г.
Екологичен и селски зелен туризъм
УКРАЙНА С ОГРОМНИТЕ Й ПРИРОДНИ БОГАТСТВА, УНИКАЛНИТЕ ЛАНДШАФТНИ И КЛИМАТИЧНИ УСЛОВИЯ И БЛАГОПРИЯТНО ГЕОГРАФСКО ПОЛОЖЕНИЕ ИМА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ПОДХОДЯЩИ УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЕКОЛОГИЧЕН И СЕЛСКИ ЗЕЛЕН ТУРИЗЪМ.   В Украйна селският зелен туризъм е най-развит в Карпатите. Това до голяма степен е свързано с природните условия, развитата курортна инфраструктура с източници на лечебни минерални води и наличието на известни планински ски курорти като Славское и Буковел, които привличат любителите на зимните почивки.

   Положителна роля именно в развитието на селския туризъм в Карпатите е изиграло традиционно високото ниво на безработицата, която заставя населението самостоятелно да решава проблемите на своята заетост по пътя на развитието на този туристически сектор, като се възползва от благоприятните условия през последните години.

   За укрепването на материалната база на зеления туризъм в Карпатите допринасят и парите на гастарбайтерите, които работят в Полша и други държави в Централна Европа.

   Селският туризъм в Крим е значително по-слабо развит в сравнение с този в Карпатите. Това е свързано с факта, че основният туристически поток се отправя за лятната си почивка в курортната зона, на самото крайбрежие, където се регистрират най-много почивки в частния сектор в Крим. Зимният туризъм в Крим постепенно придобива популярност заради подобрението на инфраструктурата.

   Постепенно все по-търсен става и селският туризъм в Крим. Появата и активизацията на дейността на организации като Кримската асоциация за селски зелен туризъм са доказателство за това.

   Най-слабо развит е зеленият селски туризъм в Източна Украйна. В гъсто населени области като Луганска и Донецка има твърде малко извънградски къщи с дворове, като в същото време търсенето на почивка извън града в тези високо урбанизирани райони е много голямо и само частично се удовлетворява от предложенията за отдих на морския бряг или в други райони.

   Екотуризмът, основан на принципите на устойчивия туризъм, може да допринесе за намирането на решение на множество проблеми, свързани с разрушаването на околната среда, на първо място вредата върху земята, водите и биоразнообразието. Това развитие ще позволи да се увеличи заетостта на населението в слабо развитите селски региони, което ще доведе до възраждането на украинското село.

   Необходимо условие за това възраждане са екологичното образование, екологизацията на икономиката, включително и в сферата на туризма, увеличаването на информираността на населението и осигуряването на достъпа до екологична информация, както и преход от изказвания към реална политика за устойчиво развитие чрез приемането на съответните държавни програми с привличане и заделяне на нужното финансиране.
Посолство на Украйна в София
Превод: Мария Ангелова
горе