архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.14, бр.6, година XV, 2008г.
Чешки културен център

ИЗЛОЖБИ • EUROCOLORS OF JASS • КОНЦЕРТИ • ЛИЛАВ САЛОН • КОМПЮТЪРНО ПРОСТРАНСТВО
Чешкият културен център в София отваря врати през 1949 г. Това е не само най-старата чешка институция в чужбина, но и най-старата чуждестранна културна организация, създадена в България.   Чешкият център в София е част от мрежата чешки центрове, които са бюджетни организации към Министерството на външните работи на Чешката република. Днес има 24 такива центъра в 19 страни, които са не само в Европа, но и в САЩ, Русия, Япония и Аржентина, и се ръководят от Централата "Чешки центрове" в Прага.

   Главната мисия на чешките центрове е да популяризират Чехия в областта на културата, търговията и туризма, да осигурят информационно обслужване за Република Чехия и за развитието на икономически връзки. В областта на културата представят Чехия като страна с богати културни традиции и висок креативен потенциал.

   Програмата на Чешкия център е насочена така, че да покаже художественото и културно разнообразие на страната. Това се осъществява чрез концерти, филмови прожекции, театрални представления, авторски четения, лекции и много други мероприятия.

   С идването на новия управител на Чешкия център в София Михаел Поспишил през 2007 г. се изменя цялостната концепция, програмата, а също така и пространството в центъра - от фоайето на сградата изчезва магазинът с бижутерия, библиотеката е преместена от партера на втория етаж. Тази промяна дава възможност за организиране на ново атрактивно пространство за изложби с кафене и възможност за безплатен достъп до безжичен интернет, което носи името "Кафе галерия Прага". Залата в дъното на партера, която преди е била предназначена за изложби и всички дейности на центъра, се променя в популярния Лилав салон с лилави стени, жълт таван и светещ неон.

   Редовните програми, които се провеждат там, са най-различни. Серията джазови концерти с име "Оранжев четвъртък в Лилавия салон" много бързо добиха голяма популярност - посещаемостта е между 120 и 140 слушатели на вечер. Всеки месец в Лилавия салон гостуват музиканти от чешката джазова сцена, а през периода 2007-2008 г. там са представени и български звезди като Бора Петкова, Антони и Георги Дончеви и Теодосий Спасов.

   През новия сезон продължават редовните излъчвания на документални филми с името We, you, they on Wednesday (Ние, вие, те в сряда сте). Излъчват се не само чешки филми, но благодарение на сътрудничеството с други културни институти се излъчват и филми от други европейски страни. Заедно с Дома за защита на човешките права се представят документални филми, посветени на човешките права, които са съпровождани от дискусии върху тази тема.

   Новост са и сбирките "Зона за младите", в които със сътрудничество на Нов български университет ще бъдат представяни млади таланти и новоизгряващи звезди на българската класическа музика.

   Съществена част от работата на Чешкия център е сътрудничеството с бохемистите и с училищата, където се изучава чешки език. Чешки се учи в три университета в България (София, Пловдив и Благоевград) и в едно от софийските средни училища (Профилирана гимназия за изучаване на чужди езици "Св. Методий", където чешкият е един от главните изучавани езици). Българската бохемистика, чиито традиции датират от втората половина на XIX в. - времето на българската инициатива в професионалната сфера - се смята за една от най-добрите. Затова редица инициативи на Чешкия център са посветени на популяризирането на чешкия език и литература, като най-главните сътрудници в това начинание са местните катедри. Важно място заема презентацията на преводи на книги от чешки на български език. Редовните курсове по чешки език са друга инициатива на Чешкия център в тази област.

   Дейността на Чешкия център не е ограничена само в София. Българската публика оценява нашето присъствие и в други градове. Практически всяка изложба, представена в Чешкия център в София, после бива показвана в Пловдив, Нова Загора, Благоевград, Велико Търново, Кюстендил, Казанлък или Русе. Музикантите също пътуват до други клубове и сцени извън София, целта е да се създаде същата традиция с постановки и професионални лекции. През лятото на 2007 и 2008 г. с голям успех се осъществи черноморското турне на джазовата група на Павел Риба и Ондржей Пивец.

   Основната политика на Чешкия център е на диалог с други европейски култури. През септември 2008 г. заедно с други институти започна дейността на групата EUNIC в България. EUNIC е сдружение на европейските културни институти, което е създадено в Брюксел под егидата на Европейската комисия и работи в редица столици. Целта е сътрудничество между културните центрове на различни държави, които се намират в София, но също така и с местните културни институции. По този начин се повишава възможността да се организират джазови и театрални фестивали, чието реализиране от финансова и организационна гледна точка е трудно само за една институция.
Чешки културен център, София
горе