архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.8, бр.6, година XV, 2008г.
Чешката република: визитна картичка
Столица и най-голям град: Прага
Население: 10,3 милиона
Гъстота на населението: 132 д/кв. км
Територия: 79 000 кв. км
Официален език: чешки
Форма на управление: парламентарна република
БВП ръст: 6,6 % (2007)
Брой туристи:6 680 400 (2007)
   Чешката република е разположена на територия от 79 000 кв. км, което . отрежда определението средно голяма европейска страна. Географски се намира в центъра на Европа, а и по много културни и исторически особености споделя съдбата на Централна Европа. Граничи с Германия, Полша, Словакия и Австрия. Няма излаз на море, но големи европейски реки минават през територията . - реките Лабе (в България известна с немското име Елба), Вълтава, Морава. От физикогеографска гледна точка Чехия се намира на границата на две различни планински вериги. Западната и средната част от чешката територия влизат в Ческа височина, а в западната част са Западните Карпати (Бескиди). Най-високият връх в страната - Снежка, се издига точно на границата с Полша и е висок 1602 м.

   Климатът в Чехия се определя до голяма степен от разположението . като вътрешноконтинентална страна. Вследствие на това е умереноконтинентален, с горещи лета и облачни студени зими. Разликите в климата и в температурите из страната се дължат предимно на различната надморска височина. В по-високите части на планините в Чехия климатът е планински. По-голямата част от валежите падат през летните месеци. Най-дъждовният месец е юли, а най-сухият - февруари. Най-високата температура, измерена в Чехия, е +40,2 °C, а най-ниската е -42,2 °C. Характерно е редуването на четири годишни сезона.

   Вътрешното административно разделение на Чехия е на 14 области, едната от които представлява столицата Прага. Това териториално-административно деление няма общо със старото историческо разделение на Бохемия (на чешки Cechy), Моравия, част от Силезия.

   Над 92 % от населението на Чехия са чехи, други народности, които живеят в страната, са словаци, украинци, поляци, немци, роми и др. Над 70 % от жителите живеят в градовете.

   Картата на вероизповеданията в Чехия е много разнообразна - 30 % се самоопределят като невярващи. От останалите проценти по-голямата част не се причисляват към нито едно вероизповедание, а малък процент се разделят между римокатолическата църква, евангелистката братска община, чехословашката хуситска църква.

   Чехия е демократична парламентарна република. Парламентът е разделен на две камари. Камарата на депутатите се състои от 200 души, а втората камара, или по-точно сенатът - от 81 души сенатори. Депутатите се избират за 4 години, а сенаторите за 6, при което на всеки две години една трета от тях се преизбират. Право на избор имат гражданите на Чешката република, които са навършили 18 години, но ако искат да се кандидатират за парламента, законът изисква да са над двадесет и една годишни, а за сената - над четиридесетгодишни. Градовете и селата се управляват от кметове, които се избират чрез избори за местно самоуправление. Главното длъжностно лице в Чехия е президентът. Той бива избиран от парламента за срок от 5 години. Президентът утвърждава състава на правителството, предложен от Камарата на депутатите. Настоящият президент на Чехия е Вацлав Клаус, министър председател е Мирек Тополанек.

   Икономиката на Чехия е сред най-бързо развиващите се, за което свидетелства фактът, че Чехия е сред членовете на Световната банка, които допринасят финансово към фондовете на банката, като по този начин помагат на развиващите се страни. В рамките на Европейския съюз по индексите на физическия обем на реален БВП на човек от населението Чешката република изпреварва Португалия, като в момента се доближава до нивото на Испания и Гърция. Важни отрасли на икономиката са машиностроенето, текстилната промишленост, производството на транспортни средства и др. Основни култури, на които Чехия залага в земеделието, са пшеница, царевица, картофи, захарно цвекло, зеленчуци, лен. Голямо значение за икономиката има отглеждането на хмел. В Чехия се отглежда едър и дребен добитък, както и риба в многобройните рибарници. Ключови суровини са кафявите въглища, каолинът, както и уранът. Основа на енергетиката са атомните електроцентрали Темелин и Дуковани, а главни промишлени центрове са Прага, Бърно, Острава и Пилзен.
Състави: Тамара Вълчева
Ноември 2008 г.
горе