архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.28, бр.6, година XV, 2008г.
Вацлав Клаус - "Синя, а не зелена планета"

Какво е застрашено, климатът или свободата?
"Синя, а не зелена планета"
Какво е застрашено, климатът или свободата?
автор - Вацлав Клаус
издателска къща "Международни отношения" ООД София, 2008 г.
Превод от чешки език
първо издание
   През ноември 2008 г. в книжарниците на София се появи една нова и твърде интересна книга - "Синя, а не зелена планета".

   Авторът й е Вацлав Клаус - президент на Чешката република, политик, но и икономист с опит от годините както на социализма, така и на прехода на една бивша социалистическа страна от социализъм към капитализъм.

   Не е често срещано явление държавни глави да посвещават времето си на проблематика, която не е пряко свързана с държавническата им дейност, като отделят време за написване на книги. Но чешкият президент е решил да направи изключение от стандартната практика и да изложи мислите и виждането си по един от все по-дискутираните и конфликтогенни проблеми - подхода на човечеството към състоянието на околната среда.

   Не може да се отрече, че е направил това по оригинален начин. Не само оригинален, но и смел, тъй като много от тезите му опровергават широко разпространени хипотези, заключения, експертизи относно околната среда. При това той не е самотен - зад него стоят, в една или друга степен, десетки учени и специалисти - някои нашумели, като М. Крайтън, други - почти непознати у нас, например Т. Веблен, от чиито трудове той взема квинтесенцията, т. е. идеята.

   Както самият автор подчертава, книгата му не е посветена толкова на самата екология, колкото на това от какви позиции човечеството ще оценява средата, в която живее и ще съществува в бъдеще. Като възпитан с методите на точните науки, Клаус започва с изясняване на понятията и борави с понятието "енвиронментализъм" - едно все още неуточнено, поради което и непопулярно понятие. Дори да сведем само до това неговия принос за разширяването на познанията и начина на мислене на читателите, вече не е малко. Но провокативните, в добрия смисъл на думата, тези на автора са много повече. Преди всичко като убеден привърженик на либерализма той възлага на него главната роля за оценката и опазването на жизнената среда. Твърде рисковано е в днешния момент - на икономическа и финансова криза, да бъдеш категоричен защитник на либерализма, но Вацлав Клаус не се страхува да излага убежденията си и в трудни моменти.

   Може би за първи път българският читател ще има в ръцете си четиво, в което към глобалните екологични процеси се подхожда чрез едновременното съпоставяне на икономически, политически, исторически и други фактори, а не на последно място се обръща внимание и на користното представяне и политизиране на екологичната проблематика.

   Безспорно е едно - книгата на държавника, политик и икономист Вацлав Клаус не може да остави равнодушни читателите. А подходът на автора ще им позволи да оценят с по-широк поглед и политиката на България към екологичните проблеми, към енергетиката, към използването на суровините, ако щете - към професионалното възпитание на хората и в частност на студентите икономисти.
Петър Златев
горе