архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.8, бр.6, година XII, 2005г.
Н. Пр. ген. Филип Фелишберту Монимамбу, посланик на Република Ангола, пред сп. “Европа 2001”
ПРИНОСЪТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СТРАНАТА Е НЕЗНАЧИТЕЛЕН
   Съгласно показателя за човешко развитие.

   Ангола е на 162-ро място сред 173 страни в света.

   68 % от 14- милионното население на Ангола живеят с по-малко от 1,7 щатски долара на ден;

   28 % от населението е с покупателна способност под 0,70 щатски долара на ден;

   нормата на смъртността е 705 промила;

   35 % от населението има достъп до здравни грижи, в рамките на националната здравна система;

   24 % от децата под 11 години никога не са стъпвали в училище;

   в страната заболелите от СПИН се оценяват на 5.7 %;

   41 % от населението няма достъп до основна хигиенизация.
   - Ваше Превъзходителство, България е измежду първите страни, подписали навремето Спогодба за техническо сътрудничество с Ангола. Оттогава много неща се промениха за двете страни. Как гледате на нашите отношения днес, като се има предвид, че Ангола дори няма открито посолство у нас?
   - Много благодаря за предоставената ми възможност от едно от най-престижните списания в България. Първо, с ваше позволение, бих искал да изясня въпроса за дипломатическото представителство. Аз съм вторият анголски посланик, акредитиран в Република България. Това стана на 16 юни тази година. Вашата прекрасна страна до тази дата влизаше в дипломатическата юрисдикция на нашето посолство в Руската федерация със седалище в Москва. Политически и военни обстоятелства бяха ангажирали Ангола през последните 27 години след независимостта с гражданска война и едва окончателното възстановяване на мира на 5 февруари 2002 г. разкри перспективи, които ни позволяват днес да имаме в София Дом на Ангола с националното знаме, който скоро ще бъде открит, и несъмнено ще можете да посещавате и винаги ще намирате един дипломат, който ще ви посреща и обслужва.
   Двустранната правна база, която беше в сила досега, е остаряла и се нуждае от актуализация. Анголската страна вече реагира и направи своите предложения за нова правна база. Предложенията се анализират от българските компетентни институции и скоро ще бъдат проведени преговори за хармонизиране на текстовете на протоколите за споразумения, които ще се подпишат в София. Предвижда се през следващата година в София да се проведе заседание на Двустранната междуправителствена комисия.
   - Ангола е страна, богата на петрол и диаманти – едни от най-доходоносните природни ресурси в света. От друга страна, все още бедността и болестите са проблем за страната? Не може ли да се прелее от едното в другото, така че доходите от първото да подпомогнат развитието на по-слабите звена от вашата икономика?
   - Да, в Ангола съществуват значителни минерални ресурси, които са много доходоносни за страната. Но бих искал да привлека вниманието ви само върху следното: преди три години инфлацията беше един цикличен “рак”. Днес макроикономическите условия са по-обнадеждаващи - Анголската национална банка установи реален контрол над нашата национална монета, куанзата, който намали значително нейното обезценяване. Годишната инфлация е 38 %.
   През 2004 г. кривата на БВП беше възходяща, петролният сектор достигна добив на 1 000 000 барела на ден с разчети за 1 600 000 дневно през 2007 г. и 2 000 000 дневно през 2008 г.
   Реалната икономика на Ангола е комплексна и сложна: производственият капацитет на селското стопанство произвежда едва 50 % от необходимите продукти. Като пример ще посоча, че дефицитът на захар е 100 % и страната трябва да внася цялото необходимо количество. Националното потребление на жито е 1 млн. тона годишно, а производството не надхвърля 300 хил. тона. Риболовният капацитет на страната не надвишава 30 % от рибните продукти през 2004 г.
   Към описаните данни трябва да прибавим и показателя за човешко развитие:
   68 % от 14-милионното население на Ангола живеят с по-малко от 1,7 щатски долара на ден;
   28 % от населението е с покупателна способност под 0,70 щатски долара на ден;
   нормата на смъртността е 705 промила;
   35 % от населението има достъп до здравни грижи, в рамките на националната здравна система;
   24 % от децата под 11 години никога не са стъпвали в училище;
   в страната заболелите от СПИН се оценяват на 5.7 % ;
   41 % от населението няма достъп до основна хигиенизация.
   Съгласно показателя за човешкото развитие Ангола е на 162-ро място сред 173 страни в света, а Стратегията за преодоляване на бедността цели радикално да промени това положение. Тя е разработена въз основа на принципите на историческата Декларация на хилядолетието, приета от 189 страни през септемвпри 2000 г., подсилена с консенсус в Монтери през март 2002 г. и Декларацията от Йоханесбург през септември 2002 г.
   Правителството си постави като главна цел да сведе наполовина броя на хората с покупателна способност от 1 щатски долар на ден. За целта от решаващо значение е укрепването на мирния процес и националното помирение; потвърждаването на стабилизацията на макроикономическата рамка с икономически растеж над 13 % и контролирана инфлация; сигурно нарастване на петролодобива и средна цена на барел над 25 щатски долара; засилване на държавната администрация, правосъдието и компетентността на институциите.
   Приносът на международната общност за социалното възстановяване на страната е твърде незначителен. Обещаната Конференция на донорите вече не е актуална.
   Правителството започна изпълнението на програмата със собствени фондове, защото ставаше въпрос за неотложни задачи.
   Разходите, направени за реализиране Стратегията за преодоляване на бедността, възлизат на 600 млн. щатски долара през 2003 г., на 865 млн. през 2004 г. и на 1 млрд. през 2005 г.
   Програмата за държавните инвестиции изразходва 790 млн. щатски долара през 2003 г.
   В областта на образованието бяха назначени 29 хил. нови учители и включени 100 хил. деца, което позволи през 2004 г. да се постигне 90 % обхват на децата в училище.
   - Защо въпреки големите преференции със своя Закон за чуждите инвестиции през 1994 г. салдото между вноса и износа е все още с такава разлика в ущърб на първото? Означава ли това, че външните инвеститори се колебаят да развиват бизнес в страната? И защо?
   - За целта искам да спомена, че Законът за инвестициите от 1994 г. беше допълнен и адаптиран към сегашната конюнктура и на мястото на Института за чуждестранни инвестиции беше създадена Агенция за частни инвестиции. Законът прави разлика между национални и чуждестранни инвестиции само по отношение на произхода на инвестираните фондове. Определен е минимален инвестиционен лимит. Създаден е регистър на инвестиционните операции. Създадени са данъчни и митнически стимули за частното инвестиране.
   С окончателното установяване на мира и на новата законова база за стопанска дейност в Ангола няма причини за колебание от страна на частните национални и чуждестранни инвеститори. Показател за това са нарастващите стойности на инвестициите през 2004 г. Петролодобивният сектор получи около 1,4 млрд. щатски долара, според данни на ООН, а Проектът за оценка на втечнен природен газ “ВПГ” в Сойо, провинция Зайре, Блок 17 - около 6 млрд. щатски долара.
   - Почти 50 % от населението на Ангола изповядва местна вяра, влиза ли тя в конфликт с християнството? Президентът Сантуш в своя реч споделя, че все още приложението на отделни религии и тероризмът са фактори, които спират развитието на страната. Какво има предвид?
   - Не съм запознат с текста на тази реч и не мога да отговоря адекватно. Само бих искал да коригирам цифрата - отчитайки 500-годишната португалска християнско-католическа колонизация на страната, католицизмът е оказвал и продължава да оказва влияние върху анголското население като съюзник на колонизацията, докато протестантството е било съюзник на движенията за освобождение на анголския народ, а вярванията в Симау Току и Кимбангища заедно с протестантството са насърчавали освободителната война до независимостта на Ангола. Всички лидери - д-р Агостиньо Нето, Холден Роберто и д-р Савимби, са били протестанти!
   Ще отворя малка скоба, ако позволите...
   Основният закон на Ангола гарантира свобода на избора при практикуването на религия от всеки гражданин. Ислямът също е имал свободен достъп до анголската територия, спазвайки предписанията на анголското законодателство по въпроса. Тази религия е въведена в Ангола след 1992 г., след първите избори, като се практикува от африканското население от Централна и Западна Африка, от арабския мюсюлмански свят, в голямата си част това са икономически бежанци от бившата република Заир и от Конго-Бразавил, бягащи от въоръжения конфликт.
   - Ако трябва да отделите три съществени черти, които правят Ангола привлекателна за света, като национален характер, природа, култура и традиции, история, кои биха били те? Кое е огледалото на страната пред света?
   - Културата, традициите и историята и природата отразяват трите характеристики, които правят Ангола привлекателна за света. Богатата билогическа мозайка на тази страна. Едно от най-големите богатства на Ангола несъмнено е силната артистична жилка на нейния народ. Неговият безграничен талант в най-различни проявления, неговата музика, живопис, скулптура и дори в яркия и весел колорит на щампите на типичното облекло. Изкуството на анголските артисти е извесно днес по четирите крайща на света. Те участват в културни и спортни събития, въздигайки ценностите на страната.
Интервю на
Цветанка Еленкова
горе