архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЛИТАРТ стр.63, бр.5, година XIX, 2012г.
Азербайджанска поезия

Низами Гянджеви
За това как Лейли и Меджнун се обикнаха един друг

И всеки божи ден, едва възникнала зората
и слънцето като Юсуф, гори и лъчи мята.

Целият в пламтяща обвивка синьо-бяла,
полунебето краси с цвета на портокала.
Лейли обръща към златото челото
то става нежно и блести като стъклото.

И много, ако с цялото сърце се загледат,
ще видят девствена красота отпреде.

И ако отговорят на огъня запален,
сякаш нож ги рязва горещо-ален.

И Кейс, бродил влюбен и мълчал,
като лимона плод в цвят жълт цял.

Дни минаваха, летяха - настъпи ден, когато
дойде времето да въздишат те богато.
горе