архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.17, бр.5, година XVI, 2009г.
Tретият конгрес на лидерите на световните и традиционните религии, Астана, 1-2 юли 2009 г.
КАЗАХСТАНСКАТА ИНИЦИАТИВА ЗА СВИКВАНЕ НА КОНГРЕС НА ЛИДЕРИТЕ НА СВЕТОВНИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ РЕЛИГИИ ЗАЕ ДОСТОЙНО МЯСТО В СИСТЕМАТА ОТ МЕЖДУНАРОДНИ МЕРОПРИЯТИЯ, НАСОЧЕНИ КЪМ МЕЖДУНАРОДЕН ДИАЛОГ. НА 1 И 2 ЮЛИ 2009 Г. В СТОЛИЦАТА НА КАЗАХСТАН АСТАНА СЕ СЪСТОЯ ПОРЕДНИЯТ, ТРЕТИ КОНГРЕС НА ЛИДЕРИТЕ НА СВЕТОВНИТЕ И ТРАДИЦИОННИТЕ РЕЛИГИИ С УЧАСТИЕТО НА ООН. ПРЕДСТАВИТЕЛНИЯТ ФОРУМ СЕ СЪБИРА ВЕДНЪЖ НА ТРИ ГОДИНИ ОКОЛО КРЪГЛАТА МАСА, ЗА ДА ТЪРСИ ЕФЕКТИВНИ НАЧИНИ КАК ДА СЕ ПРЕОДОЛЕЯТ ПРОБЛЕМИТЕ ВЪВ ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА.   Съвсем не е случайно, че Казахстан е известен като "кръстопът на цивилизациите". Страната е естествена граница на най-големите световни религии - исляма, християнството и будизма. Векове наред на казахстанска земя са живеели и са се трудили заедно представители на различни народи. В наши дни е осигурена пълна свобода на религиозното вероизповедание на всички мюсюлмани, православни, католици, протестанти, юдеи, както и на представителите на други вероизповедания. Общият брой на религиозните обединения през последните 20 години се е увеличил над 6 пъти, те издават 38 периодични печатни издания. В страната живеят 130 нации и етнически групи, рамо до рамо се трудят представители на повече от 40 вероизповедания и общественият мир е залог и основа за всички бъдни победи и постижения. Затова възникна идеята да бъдат поканени лидерите на световните и традиционни религии и ако се наложи, страната ни да бъде предложена да играе ролята на заинтересован посредник в диалога между цивилизациите.

   През септември 2003 г. по инициатива на казахстанския президент Нурсултан Назарбаев в Астана се проведе Първият конгрес на лидерите на световните и традиционни религии. На първата си среща лидерите на исляма, християнството, будизма, юдаизма, индуизма и даоизма приеха декларация, в която се отбелязва, че "екстремизмът, тероризмът и другите форми на насилие в името на религията… представляват заплаха за човешкия живот и следва да се смятат за неприемливи".

   Според международните експерти посредничеството на Казахстан днес става все по-актуално в проблематичния, понякога драматичен и същевременно откровен диалог между Изтока и Запада, който се изостря с всяка изминала година. Срещите в такъв формат представляват опит да се използва духовният и нравствен потенциал на световните религии за уреждане на международни конфликти, за противодействие на глобалните заплахи, за преодоляване на ксенофобията и нетолерантността.

   Знак за сериозните намерения на Казахстан като площадка за диалог беше построеният в Астана Дворец на мира и разбирателството под формата на прозрачна стъклена пирамида. Девететажното монументално здание е проектирано от британския архитект Норман Фостър. Четирите стени на пирамидата са обърнати към четирите посоки на света, което е изключитело символично. Сградата бе открита за началото на Втория конгрес през септември 2006 г., когато в голямото съвещание на различните вероизповедания взеха участие представители на 29 религиозни организации от цял свят. По време на този конгрес бяха изготвени принципите на диалога между религиите и беше обсъдена тяхната роля за укрепване на световната сигурност. Разговорът на тази тема продължи на 1 и 2 юли т. г. в Астана, когато започна работата на Третия конгрес.

   Президентът Нурсултан Назарбаев прочете поздравителна реч към конгреса.

   Откривайки работата на форума, председателят на Сената на парламента, ръководителят на Секретариата на конгреса Касъм-Жомарт Токаев отбеляза, че една цел обединява всички религиозни и обществени дейци от различни държави и региони, събрали се днес в Астана - създаването на сигурен и стабилен свят.

   Председателят подчерта също, че "благодарение политиката на президента Нурсултан Назарбаев нашата страна съумя да изгради свой собствен модел на мирно съвместно съществуване на различните етноси и вероизповедания".

   Третият конгрес на лидерите на световните и традиционните религии беше по-представителен в сравнение с предходните - на него на една маса седнаха не само религиозни лидери, но и влиятелни политици от много държави, които единогласно призоваха за дружба и мирно съвместно съществуване, а дневният ред на форума даде възможност да бъдат обхванати по-широк кръг от актуални проблеми на нашето съвремие. В работата на конгреса взеха участие над 400 делегати от 77 делегации, пристигнали от 35 страни. Делегациите представляваха различни направления на трите световни, а също и на традиционните религии, присъстваха и представители на международни организации - ООН, ОССЕ, ЮНЕСКО и Организацията Ислямска конференция (ОИК), както и почетни гости.

   Ислямът беше представен на този конгрес от делегации от Египет, Индия, Индонезия, Иран, Турция, Либия, Обединените Арабски Емирства, Кувейт, Китай, Русия, Киргизстан, САЩ, Саудитска Арабия и Пакистан, в чийто състав се открояваха видни духовни дейци като ректора на университета "Ал Азхар" Шейх Мохамед Саид Тантауи, генералния секретар на Световната ислямска лига Шейх Абдула Турки, председателя на Консултативния съвет на Саудитска Арабия Абдула бен Мухамад Ал аш Шейх.

   От християнските вероизповедания взеха участие Римокатолическата, Англиканската, Руската православна, Константинополската православна, Румънската православна и Арменската апостолическа църква и Световната лютеранска федерация. Делегацията на Ватикана се оглавяваше от кардинал Жан Луи Туран, председател на Папския съвет по въпросите на междурелигиозния диалог, делегацията на Англиканската църква - от епископ Никълъс Бейнс, делегацията на Константинополската църква - от френския митрополит Емануил. Като ръководител на делегацията на Световната лютеранска федерация участие взе доктор Ишмаел Ноко - генерален секретар на Световния лютерански съюз.

   Юдаизмът се представляваше от делегация, водена от главния равин на евреите ешкенази в Израел Йона Мецгер и главния равин на общността на сефардите в Израел Шломо Амар.

   Във форума взеха участие и 5 будистки делегации - от Китай, Монголия, Япония, Тайланд и Южна Корея.

   Традиционните религии бяха представени от шинтоизма - начело на делегацията беше вицепрезидентът на Японската асоциация на шинтоистките храмове Цунекие Танака, индуизма - начело с ръководителя на Института за изследване на индологията и диалога между религиите Шантилал Сомая, даоизма - начело с председателя на Асоциацията на даоистите в Китай Жен Фажун и зороастризма - начело с президента на Световния съвет за културното наследство на Заратустра Хоми Буржор Дхала.

   В конгреса, в качеството на почетни гости, участваха известни политици и обществени дейци като генералния директор на Службата на ООН в Женева и заместник-генерален секретар на ООН Сергей Орджоникидзе, генералният секретар на ОССЕ Марк Перен дьо Бришамбо, министъра на външните работи на Испания Мигел Анхел Моратинос, бившия министър-председател на Норвегия Шел Магне Бондевик, френския сенатор Емери дьо Монтескьо, директора на Секретариата на инициативата на ООН "Алианс на цивилизациите" Марк Шойер и др. В рамките на официалното си посещение в Казахстан на конгреса произнесе слово и президентът на Израел Шимон Перес.

   През първия ден на конгреса беше проведена пленарна сесия на тема "Ролята на религиозните лидери за изграждане на свят, основан на толерантност, взаимно уважение и сътрудничество". Сред първите постъпили предложения бе създаването на Съвет на религиозните лидери. Тази структура според президента Назарбаев би могла да разшири диалога между културите и религиите.

   Вторият ден на мероприятието беше посветен на работата в три секции: "Морални и духовни ценности, световна етика", "Диалог и сътрудничество" и "Солидарност, особено в периоди на кризи". Би могло да се каже, че световната криза се превърна в една от главните теми на този конгрес. Но за разлика от дискусиите по повод нейните материални последици тук се говореше за причините, породили кризата.

   Делегатите на конгреса обсъждаха и как е възможно при протичащите процеси на глобализация да се опазят религиозните постулати. Главният извод, до който стигнаха участниците в дискусията, бе постоянно да се води диалог. Тъкмо той е средството, което е в състояние да породи нови форми и методи на партньорство. Изводът залегна в "Обръщение", прието като резултат от заседанията на делегатите на Третия конгрес на лидерите на световните и традиционни религии. Участниците в конгреса "единодушно се противопоставиха на етническата и религиозна вражда и омразата, като едновременно с това потвърдиха, че мирното съвместно съществуване на хора с различна етническа и религиозна принадлежност представлява важна основа за сигурността на човечеството". Освен това конгресът призова всички добронамерени хора да се противопоставят на опитите за използване на религиозните разногласия за пропагандиране на омраза, както и да поощряват усилията за разясняване същността на различните религии и цивилизации и подобряване на взаимното разбирателство посредством образование и просвещаване.

   "Религиозните и политическите лидери, обществените дейци, учените, средствата за масова информация и световната общественост трябва да проявяват голяма морална и духовна сила и истинска солидарност при търсене на справедливи решения на икономическите, финансовите, социалните и екологичните проблеми в глобалния свят", се подчертава в "Обръщението" на конгреса.

   Според участниците в Третия конгрес на лидерите на световните и традиционни религии той е спомогнал за увеличаване на взаимното разбирателство между духовните лидери при решаване на най-актуалните и сложни проблеми на съвремието.

   - Ени Фалеомавенга, член на Конгреса на САЩ: "Смятам, че доста често убиваме хора и започваме войни в името на религията. Съвременният свят изисква повече религиозна толерантност, хората от различни страни, носителите на различни култури трябва взаимно да уважават религиозните си убеждения и ми се струва, че този форум ще спомогне за това."

   - Чан Бен Джу, директор на института за изследвания на будистката организация "Чогечон", Южна Корея: "Този форум е здрава основа за установяване на мир в целия свят. За нас, будистите, медитацията е много важна. При нея душите на хората се отварят за разбиране. И ми се иска чрез този конгрес хората да се отворят един към друг и да стигнат до пълно разбирателство".

   В обръщението си към участниците във форума президентът на Казахстан Нурсултан Назарбаев увери гостите, че всички препоръки на конгреса ще бъдат използвани по време на предстоящото казахстанско председателство на ОССЕ.

   Сега Казахстан предлага в Астана да бъде основан Международен център на културите и религиите, който да се превърне в работна структура на конгреса и да решава глобални въпроси. Другата казахстанска инициатива - 2010 година да бъде обявена за Международна година на сближаването между културите, получи признание на първия форум на Алианса на цивилизациите, състоял се миналата година в Мадрид под егидата на ООН.

   Участниците в конгреса изказаха своята признателност на казахстанския президент Нурсултан Назарбаев и на казахския народ за приноса им към каузата на мира и разбирателството между народите и религиите.

   След като направиха равносметка, духовните лидери решиха следващият им конгрес отново да се състои в Астана през 2012 г.
горе