архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.14, бр.5, година XV, 2008г.
Ирландия и развиващите се стран: "Айриш ейд"
Еди Браниган
Ирландците имат традиции щедро да даряват средства на развиващите се страни. В последните години правителството значително увеличи националната програма за финансова помощ за най-бедните, без да се поставят каквито и да било изисквания от на помощи в замяна на търговия.   Държавната организация, която организира помощта за бедните страни, се нарича "Айриш ейд". Тя е част от Министерството на външните работи. "Айриш ейд" набляга най-вече на подпомагането на найслабо развитите страни, като обръща особено внимание на образованието, здравеопазването, земеделието и управленческите практики. Една от важните съставни части на програмата за помощ на "Айриш ейд" е борбата срещу разпространението на HIV/СПИН. През 2006 г. организацията разпределя 100 милиона евро за справяне с пандемията на СПИН. Благодарение на двустранните програми на оранизацията и партньорите й от различни международни организации, хората от най-засегнатите страни вече имат достъп до здравни центрове, домашни грижи и животоспасяващи медикаменти.

   Организацията подпомага много страни, но отделя специално внимание на девет държави, с които е установила двустранни партньорски отношения. В Африка те са: Етиопия, Лесото, Малави, Мозамбик, Танзания, Уганда и Замбия, а в Азия - Тимор Лесте и Виетнам.

   "Айриш ейд" предоставя значителна помощ за неправителствени организации и религиозни/мисионерски организации, които работят в страните от третиясвят,катоConcern, Goal, Ирландския червен кръст, Oxfam, Trocaire и Self-Help International. През 2007 г. "Айриш ейд" предостави 140 милиона евро на неправителствени и мисионерски организации. Освен това организацията си партнира и със Световната банка, МВФ и програми на ООН. Еропейският съюз е също важен партньор и в периода 2008-2013 г. Ирландия ще допринесе с 206 милиона евро по програми на Европейския съюз за развиващите се страни в рамките на Европейския фонд за развитие.

   "Айриш ейд" предоставя спешна помощ при хуманитарни кризи. В Ирландия има центрове за бързо реагиране с хуманитарни помощи, готови да бъдат изпратени при възникването на кризисна ситуация. Тази инициатива включва и разширяване на капацитета за спешна помощ на меж дународните организации и агенции, както и обучението на висококвалифицирани кадри, които могат веднага да бъдат изпратени в кризисния район.

   Във финансово отношение приносът на Ирландия в предоставянето на помощи за развиващите се страни се е увеличил от 177 милиона евро през 1998 г. до 914 милиона евро през 2008 г. Днес Ирландия се нарежда на шесто място в света по предоставяне на помощи на глава от населението. Целта на страната е през 2012 г. да може да заделя 0,7% от БВП за международна помощ - цел, препоръчана от ООН на развитите държави. Това означава, че страната ще заделя близо 1,4 милиарда евро годишно, но тези средства ще бъдат похарчени за благородна цел.

   

   ИРЛАНДИЯ И БЪЛГАРИЯ

   Ирландия подпомага България като скорошен член на Европейския съюз в усилиятя й да развие своя програма за помощ. До този момент "Айриш ейд" си е партнирала с Министерството на външните работи, Министерството на финансите и Министерството на икономиката и енергетиката в предоставяне на практики и обучение. Преди присъединяването на България към Европейския съюз "Айриш ейд" осигуряваше помощ на различни организации, включително на "Голям брат, голяма сестра", която подпомага интегрирането на деца в риск.
горе