архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.14, бр.5, година XV, 2008г.
Ирландия и опазването на мира
Еди Браниган
През 1998 г. бившият президент на САЩ Бил Клинтън заявява: "…В продължение на 40 години, по време на които целият свят работи заедно за опазването на мира, единствената държава в света, която не си взима нито един ден почивка от каузата за световен мир като част от мироопазващите операции на ООН, е Ирландия".   Цитатът точно определя приноса на ирландските въоръжени сили към усилията на ООН за опазване на мира -отличителна черта на членството на страната в ООН от времето на присъединяването й през 1955 г. (същата година, през която и България става член на организацията). Ирландия не принадлежи към нито един военен съюз и винаги е считала, че традицията й на придържане към военен неутралитет е предимство при участието й в мироопазващите сили на ООН. За Ирландия ООН представлява основно средство за поддържане на международен мир и сигурност и армията й участва в огромен брой мисии зад граница. След първото участие на ирландски омиротворителни сили зад граница под егидата на ООН през 1958 г. военнослужещите от ирландските въоръжени сили изпълняват мисии в различни точки на света, включително Централна Америка, Русия, бивша Югославия, Камбоджа, Ливан, Иран, Ирак, Афганистан, Кувейт, Намибия, Западна Сахара, Либерия и Източен Тимор.

   През 2000 г. ирландските въоръжени сили участват едновременно в няколко мащабни операции в Ливан, Източен Тимор, Косово, Босна и Херцеговина. Числеността на ирландската армия възлиза на 8 500 души, което означава, че до 10% от личния състав на действителна военна служба е участвал в мироопазващи операции зад граница в различни периоди от време. Това е един много сериозен ангажимент, вземайки предвид потребностите от ротация и непрекъсната подготовка на личния състав.

   През 2007 г. ирландската армия приключва четиригодишната си успешна мироподдържаща операция в опустошената от войни Либерия. Към настоящия момент най-открояващите мироподдържащи мисии на Ирландия са начело на многонационалната бригада в Косово, в която се включват 280 ирландски военнослужещи, и ръководената от ирландски офицер мисия ЕС в ЧАД, в която взимат участие 400 ирландски военнослужещи съвместно с 3000 миротворци.

   Ирландското участие в мироопазващи операции утвърждава позитивния образ на Ирландия и въоръженисили, както в рамките на международната общност и ООН, така и между всички страни, където са пребивавали нейни военнослужещи. За съжаление тази служба има своята цена. Към настоящия момент 85 ирландски военнослужещи са пожертвали живота си в името на световния мир.
горе