архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.8, бр.5, година XV, 2008г.
Дипломатически и двустранни отношения между България и Ирландия
Дирекция "Европа-II", МВнР


   ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   Дипломатическите отношения между Република България и Ирландия са установени на 10. 07. 1990 г.

   През септември 1990 г. ирландската страна акредитира в София посланика си в Москва, а впоследствие посланиците си в Будапеща и Атина. България акредитира в Дъблин посланика си в Лондон, който на 24. 09. 1991 г. за първи път връчва акредитивни писма.

   На 31. 03. 1994 г. МС приема решение за откриване на посолство на Република България в Ирландия на равнище временно управляващ, а през февруари 2004 г. нивото на дипломатическо представителство е издигнато до равнище посланик.

   В настоящия период посланик на Република България в Ирландия е г-н Емил Ялнъзов.

   Посланик на Ирландия в България е г-н Джефри Кийтинг.

   

   ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   Отношенията между България и Ирландия са в процес на възходящо развитие, особено през последните няколко години.

   Не съществуват нерешени спорни въпроси. Двете страни проявяват желание за цялостно активизиране и задълбочаване на отношенията, особено в контекста на членството им в ЕС. Политическият диалог между двете страни започва през 1990 г. със срещите на външните министри в Рим и Париж.

   Политическите отношения получават значителен тласък след 2003 г. Ирландското председателство на ЕС изигра важна роля за приключване на преговорния процес през месец юни 2004 г.

   Ирландското правителство оказваше последователна подкрепа в течение на годините на българската страна в усилията за освобождаване на задържаните в Либия български медици, а в изявление от 24 юли 2007 г. тогавашният ирландски министър на външните работи Дърмът Ахърн приветства положителното приключване на казуса.

   Ирландия е добър пример за България по отношение на нейната модернизация в рамките на Европейския съюз..

   На 5 март 2004 г. в НС бе създадена парламентарна група за приятелство с Ирландия, подновена и в настоящото НС.

   

   НЯКОИ РАЗМЕНЕНИ ПОСЕЩЕНИЯ

   В Ирландия:

   1995 г. - Иван Станчов, министър на външните работи.

   5 и 6 октомври 2000 г. - официално посещение на министъра на външните работи Н. Михайлова в Дъблин.

   30-31 януари 2002 г. -посещение в Ирландия на министъра на вътрешните работи г-н Георги Петканов.

   12-13 ноември 2003 г. - работно посещение в Ирландия на министъра на външните работи Соломон Паси.

   6 и 7 април 2004 г. -работна визита в Ирландия на министъра на финансите Милен Велчев.

   8-9 март 2005 г. - работно посещение в Ирландия на министъра по европейските въпроси Меглена Кунева.

   11-13 декември 2005 г. - първо по рода си държавно посещение осъществява президентът Георги Първанов. Проведени са срещи с президента на Ирландия г-жа Мери Макалийс, министър-председателя г-н Бърти Ахърн, председателя на Камарата на представителите в ирландския парламент д-р Рори О'Ханлън, председателя на Сената сенатор Рори Кайли, кмета на столицата Дъблин г-жа Катрин Бърн.

   30 януари -2 февруари 2007 г. -министърът на финансите Пламен Орешарски посети Дъблин по покана на ирландския министър на финансите Брайън Кауен.

   

   В България:

   1991 г. - Джералд Колинс, министър на външните работи.

   29 и 30 април 2003 г. - посещение в България на ирландска делегация, водена от министъра по европейските въпроси на Ирландия г-н Дик Роуч.

   19-20 ноември 2003 г. - работно посещение на премиера на Ирландия г-н Бърти Ахърн в рамките на обиколка на страните, кандидатки за членство в ЕС, предвид предстоящото ирландско председателство на съюза. Това е първа визита на ниво министър-председател в една от двете страни.

   11 и 12 февруари 2005 г. - официално посещение в България на ирландския премиер Бърти Ахърн.

   

   ДЕЙСТВАЩИ СПОГОДБИ

   Между Република България и Ирландия има подписани пет двустранни споразумения - Споразумение за въздушни съобщения от 27 юли 1995 г., Спогодба за избягване на двойното да нъчно облагане от 5 октомври 2000 г., Спогодба за реадмисия от 31 януари 2002 г. и Договор за сътрудничество в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, изпирането на пари, организираната престъпност, търговията с хора, тероризма и други тежки престъпления, от същата дата, Споразумение за сътрудничество в областта на околната среда.

   

   ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

   Стокообменът ни с Ирландия през последните 4 години се характеризира с плавно нарастване, между 30 и 70 млн. евро. Двустранната търговия се характеризира със сравнително нисък дял на експорта, съпоставен с величината на българския износ към страните от ЕС и към общия износ на страната.

   Развитието на стокообмена е във възходяща посока с по-висок дял на вноса. Съществува съществен неизползван все още потенциал за разширяване, като е необходимо и известно балансиране, доколкото отрицателното салдо като стойност е повече от половината от величината на общия стокообмен.

   

   ИРЛАНДСКИ ИНВЕСТИЦИИ В БЪЛГАРИЯ

   По данни на БНБ за 2007 г. сумата на ирландските инвестиции в България е 225.5 млн. евро. За 2006 г. тази сумата възлиза на 406.8 млн.евро. За периода 1996 г. - първо тримесечие на 2008 г. сумата на преките ирландски инвестиции в нашата страна възлиза на 785.5 млн.евро. Това отрежда на Ирландия 13-то място в листата на водещите инвеститори. Инвестициите са предимно в сферата на рудодобива.

   

   ТУРИЗЪМ

   За последните 2 години се отчита значителен ръст в туристопотока от Ирландия. За 2007 г. статистиката отчита ръст от 4.3 % на ирландските туристи в България в сравнение с 2006 г., като броят им достига 62 318. За този период Ирландия заема 22-ро място в общата листа на водещите страни по брой туристи в България и 16-то място от страните-членки на ЕС.

   Значително по-малко на брой са българите, посетили Ирландия през 2007 г. - само 3074. Наблюдава се спад на българите, пътуващи за Ирландия, с 21.8 %.

   

   СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА

   Културните отношения се осъществяват в условията на отсъствие на спогодби. Съществува взаимен интерес в областта на науката, културата и изкуството.

   През януари 1996 г. в Дъблин е създадено Ирландско-българско дружество за приятелство.

   През март 1998 г. в Ирландия по линия на програми на ФАР пребиваваха делегации на Министерството на здравеопазването, начело със зам.-министър Илко Семерджиев, и на Министерството на образованието и науката, водена от зам.-министър Венцислав Панчев.

   През изминалите няколко години се осъществиха официални отношения в областта на културата, свързани с подготовката на Националния план за развитие 2000-2006 г., за който бе ползван опитът и консултантската помощ на ирландската страна.

   През ноември 2003 г. в Дъблин е учредена Ирландско-българска образователна и културна асоциация (ИБОКА) с основна цел поддържане на български те традиции сред българската общност и популяризиране на българската култура в Ирландия.

   През декември 2005 г. ректорът на СУ "Св. Климент Охридски" проведе среща в Дъблин с цел изграждане на партньорства в сферата на висшето образование с ректора на най-стария и авторитетен ирландски университет "Тринити".

   На 9 март 2005 г. в сградата на представителството на Европейската комисия в Ирландия е открита фотоизложбата на художника-фотограф Иво Хаджимишев "България - земя на древни цивилизации". Като цяло културното сътрудничество се засилва през 2005 г., когато в Ирландия гостуват български музикални състави ("Ангелите", "Ева квартет"), куклени състави, представени са преведени на английски език книги на български автори.

   Във връзка с честването на 24 май в Дъблин през 2006 г. бе представена програма, включваща литературно представяне и фолклорна музика и посветена на Родопите изложба. На голям успех се радва и откритата в края на ноември 2006 г. в Дъблин изложба "Кирилската азбука - новата азбука в ЕС".

   През 2007 г. посолството на Ирландия в София организира ежеседмични културни мероприятия, представящи ирландската самобитна култура в най-разнообразните й форми. Проведени бяха литературни четения, семинари, изнесени бяха концерти и представления на ирландски музиканти и театрални дейци.

   На 22 май 2007 г. в Дъблин в къщата музей на Оскар Уайлд бе организирано тържествено честване на Деня на българската просвета и култура. На 11 юни 2007 г. на специална церемония в ирландския парламент посланикът на Р. България в Ирландия връчи почетни грамоти и плакети на парламентаристи, допринесли за присъединяването на страната ни към ЕС и за освобождаването на българските медици от либийския затвор.

   На 27 април 2008 г. в църквата "Св. Павел" в центъра на Дъблин се състоя Великденска православна служба за българите, живеещи в Ирландия. Това първо по рода си тържествено честване на български Великден в Ирландия бе организирано от българското посолство със съдействието на архиепископа на Дъблин Диармуд Мартин. Почетен гост на тържеството бе кметът на Дъблин г-н Пади Бърк.

   На 11 септември 2008 г. във фоайето-атриум на една от сградите на общината на Дъблин бе открита фотоизложбата "Традиции", организирана от посолството в рамките на програмата "Пътуващи изложби" на ДКИ.

   На 22 септември 2008 г. във фоайето на ирландската Национална библиотека се проведе честване на 100-годишнината от обявяването на независимостта на България и бе открита изложба, посветена на живота и делото на Джеймс Баучър - ирландски журналист и

   публицист, кореспондент на британския вестник "Таймс" в София в периода 1890-1915 г. Изложбата бе изпратена в Дъблин от Държавна агенция "Архиви" по предложение на нашето посолство след показването й в Националната библиотека "Св.Св. Кирил и Методий" през май-юни 2008 г. В настоящия период предстои откриване от месец октомври 2008 г. на български лекторат по български език, литература и култура към Университета "Тринити" в Дъблин, като се подготвя изпращането на български лектор.

   На 21 септември 2008 г. в сградата на младежкия католически център към църквата "Св. Павел" в Дъблин бе открита учебната година във възстано веното неделно училище за децата от българската

   общност в Ирландия. Занятията ще се провеждат всяка неделя от правоспособни учителки, които бяха одобрени от МОН. На този етап училището ще съществува под формата на класове по български език и литература към посолството, в които ще се работи по програмите на МОН.

   

   КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ

   На 31 януари 2002 г. в Дъблин е подписана двустранна Спогодба за реадмисия. Ирландия не е страна по Шенгенските споразумения и провежда визова политика, аналогична на британската, като има безвизов режим с Великобритания, съответно със Северна Ирландия. От 1 януари 2007 г., като европейски граждани, българските граждани могат да посещават територията на Ирландия само с лична карта.

   Броят на постоянно живеещите и временно пребиваващи на ирландска територия български граждани е около 2000 души, от които три четвърти са с постоянен статут. На български граждани се издават средно годишно около 1600 разрешителни за работа в Ирландия.

   Предвид обвързаността си с британския визов режим, ирландската страна наложи временни ограничения за българските граждани на трудовия си пазар, които през 2007 г. и 2008 г. бяха продължени. Ограниченията не се отнасят за самонаетите лица.

   Тази мярка е подложена на постоянно наблюдение и следва да бъде подложена на подробна оценка преди края на 2008 г. Българската страна се надява на скорошно пълно отпадане на ограниченията, като счита, че българските работници в Ирландия не са заплаха за трудовия пазар в страната.
София, септември 2008 г.
горе