архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.17, бр.5, година XIII, 2006г.
Интересът към малките градове зависи от добрата рекламна кампания
Цонко Цонев, кмет на Община Каварна
Роден е през 1967 г. Завършва висше образование в СУ “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет. Общински съветник в Каварна през 1995-1999 г. Юрист на Община Каварна на граждански договор през 1994 - 1995 г. Адвокат в Адвокатска колегия - гр. Добрич - десетгодишна практика, специалист по граждански дела. Безпартиен.

   - Г-н Цонев, напоследък в медиите много се говори и много се пише за Каварна. Преди всичко, защото много се прави за Каварна. От какво зависи да се привлече интересът и средствата към малките градове в България?

   - Преди всичко зависи от добрата рекламна кампания. Концертите, които правим в Каварна, както и многото културни и спортни фестивали допринасят за популяризирането на града ни. Освен това Община Каварна притежава изключително добри природни дадености. На наша територия се намират нос Калиакра, Националният археологически резерват “Яйлата”, двете влажни зони Болата и Тауклиман. Не на последно място е и съдействието, което оказваме на инвеститорите за реализацията на техните намерения на наша територия, като например голф игрище, ваканционни селища, хотели, алтернативни източници на енергия.

   - Полският град Скаржиско Камиенна е побратимен с град Каварна. Откога датират близките взаимоотношения между тях, как се стигна до тази идея и в какво се изразяват техните връзки?

   - Близките взаимоотношения между Община Каварна и полския град Скаржиско Камиенна станаха благодарение на генералния консул на Полша във Варна Виеслав Новицки. Той осъществи контакта между двете общини и на 6 юни 2005 г. сключихме меморандум за сътрудничество. Партньорството между двата града е в областта на културата, туризма, спорта, младежките дейности, както и съвместни проекти и програми от национално и международно ниво. Договорът включва и обмен на информация между двете общини, както и управленски и професионален опит в развитие на инфраструктурата, местното самоуправление и всички форми, разрешени от закона.

   - Ще споменете ли какво бе направено в Каварна през времето откогато Вие сте кмет, в какви проекти участва и спечели общината?

   - През времето, от както аз съм кмет, в Каварна се реализираха редица проекти, които са разработени от общината. Още при встъпването ми в длъжност с новата структура на общинската администрация обособихме специален отдел “Евроинтеграция”, който се занимава точно в разработването, защитаването и реализирането на проекти. Ние кандидатстваме за средства по различни проекти, програми и предприсъединителни фондове - ФАР, “Красива България”, “Леонардо да Винчи”, САПАРД, различни министерства, както и директно пред Европейската комисия. Направихме ремонт на градската пречиствателна станция за отпадни води, изградихме канализация в крайбрежната зона на града, подменихме старите дограми с PVC в училищата, изцяло подменихме уличното осветление в общината. За две години бяха привлечени 4 милиона евро по различни проекти и програми. Спечелихме проект за направа на инфраструктура в археологическия резерват “Яйлата”. Осветихме нос Калиакра, а силозите в морската част на Каварна превърнахме в замък. Изградени бяха пътища до известната мидена ферма в местността Дълбока и до нос Калиакра, и много други неща.

   - Какво във вашия град предизвиква интереса на туристите и как се развива посещаемостта – бихте ли посочили данни за последния сезон в сравнение с минали години?

   - Богатото културно-историческо наследство, многото концерти и фестивали привличат туристи в Каварна. Миналата година Каварна беше посетена от над 35 хиляди души. Тази година туристпотокът нарасна значително и достигна около 50 хиляди души. Нос Калиакра е посетен от над 250 хиляди българи и чужденци. Туристическият сезон в Каварна вече започва в началото на май и завършва през средата на октомври - успяхме да го удължим чрез концертната програма и атрактивния “Миден и рибен фест”. Разчитаме на 60 % български и 40 % чуждестранни туристи. Освен това общината работи изключително добре с органите на реда в града. За две години по време на концертите не бе допуснат нито един инцидент, няма регистрирано нито едно противозаконно отнемане на МПС.

   - Кои са най-наболелите теми, отнасящи се до развитието на града и социума, и как общината се справя с тях - какви мерки предприема?

   - Най-наболелите проблеми са инфраструктурата и безработицата. Проблемите с инфраструктурата се решават, след като Община Каварна вложи 35 милиона лева собствени средства в нейното подобряване. За две години в цялата община асфалтирахме толкова улици, колкото са били асфалтирани през последните 15 години. Изцяло подменихме уличното осветление в общината. Безработицата спадна от 22 % при встъпването ми в длъжност до 11 % сега. Различните инвестиционни начинания намират отражение в политиката на местната власт, тъй като водят до намаляване на безработицата и вливат свежи пари в общината.

   - Очевидно е, че икономиката допринася за развитие на културата, но дали и с какво тя допринася за развитие на инфраструктурата и по-доброто жизнено равнище на хората?

   - Само вследствие на концертите в Каварна са открити над 100 нови частни квартири. Всички магазини и хотели по време на концертите, както и около тях работят на пълни обороти. Туристическият сезон се удължи. Цената на земята нарасна 30 пъти. Привлякохме стотици българи и чужденци, които до този момент не бяха чували за Каварна. Над 200 хиляди души, посетили концертите, станаха приятели на морския град и се връщат отново тук.

   - Вашият личен девиз, който Ви помага да се справяте с нещата?

   - Моят личен девиз е прочутата фраза на Стефан Стамболов - “Да правим каквото трябва, да става каквото ще.”
Интервю на
Цветанка Еленкова
горе