архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.13, бр.5, година XIII, 2006г.
Мариуш Ласковски, изпълнителен директор на CIECH-POLFA - България
Мариуш Ласковски, изпълнителен директор на CIECH-POLFA - България
CIECH-POLFA е фирма, специализирана в експорт на готови лекарства, фармацевтични и химични субстанции и опаковки за фармацевтичната промишленост, също така в импорт на фармацевтични и химични субстанции и помощни вещества.
Представителството на ЦИЕХ-ПОЛФА ООД, дъщерна фирма на ЦИЕХ АД, Варшава, в България функционира от 1975 г. Дейността му е концентрирана върху снабдяването на българския пазар с висококачествени и достъпни генерични лекарствени продукти, полско производство. Фирмата е регистрирана на борсата за ценни книжа. Стремежът е към постоянно разширяване и обновяване на търговската листа и към усъвършенстване отношенията с полските производители и с партньорите в България - най-големите български фирми - дистрибутори на лекарствени продукти.


   - Г-н Ласковски, бихте ли споделил какви са наблюденията Ви от българския фармацевтичен пазар?

   - Следя развитието на фармацевтичния пазар в България и считам, че той сериозно прогресира, така както и пазарите в останалите източно- и централноевропейски страни. В много отношения българският пазар е на практика сходен с останалите пазари по отношение регулация на цените, общата тенденция за консолидиране на пазара и реимбурсиране - т. е. ръководи се от стандартите на ЕС. Вероятно с присъединяването на България към ЕС ще се наложат някои промени в сферата на фармацията, но като цяло мога да заключа, че българският пазар е добре развит. Ако трябва да направя аналогия с полския фармацевтичен пазар, бих казал, че двата пазара са доста сходни. Процесът на промяна и актуализиране на уредбите и организацията в сферата на фармацията започнаха почти едновременно и в двете страни - през 90-те, като, разбира се, има разлики, но общо взето организацията е сходна. Друга обща черта е, че и на двата пазара навлязоха много нови продукти. Много от тях са доста скъпи, но е факт, че ги има на пазара, което говори за развитие и модернизация на пазарните структури. Като друга прилика мога да отбележа и сравнително слабата покупателна сила на населението и в двете страни. Това позволява навлизането и съответно успешната реализация на много генерични компании. Полските и българските производители на генерични лекарства са доста активни и това е друго сходство между двете страни и не на последно място - сходството в цените на фармацевтичните продукти в двете страни.

   - Какво прави вашата фирма привлекателна за българския пазар?

   - CIECH-POLFA е компания с традиции на българския пазар. Миналата година отбелязахме 30 години от откриването на представителството на фирмата в България. Нашите предимства са в това, че ние осигуряваме пълен набор услуги за производителите на лекарства в Полша, започвайки от маркетинговите проучвания, регистрацията на лекарства, цените - въобще обработване на цялата необходима документация, свързана с маркетирането на определен продукт. Освен това ние осъществяваме и връзката с различните ведомства и институции. Като следващ етап компанията организира дистрибуция, информационна и рекламна кампания, промоции и обучения. В този смисъл мога да посоча като предимства на нашата компания големия опит, който имаме, и отличното ни сътрудничество с дистрибуторите. Като друго наше предимство мога да отбележа и това, че ние не се стремим да натрапваме западния модел на българските ни партньори.

   - С какво се промени полският пазар след присъединяването към ЕС и какви съвети бихте дали на българските си колеги в тази насока?

   - Ефектът от присъединяването на Полша към Европейския съюз бе промяна в регулацията на цените. Стандартите на ЕС в това отношение са много високи и най-вече по отношение на документацията. За да бъде конкурентна на такъв развит пазар, Полша трябваше да актуализира регулаторната си система в тази сфера, да наложи нов модел на организация и регулация на фармацевтичния пазар. Друг аспект на отварянето на

   100 % на пазара доведе и до навлизането на много нови и иновативни продукти на полския пазар, повиши се разнообразието на предлаганите продукти, което повлия и на конкуренцията. От друга страна, обаче това позволи на нашите генерични компании да пуснат на общия европейски пазар своите продукти. Що се отнася до дистрибуцията на фармацевтични продукти - мисля, че западноевропейските страни също има какво да научат от полските и българските си колеги. Факт е една много добра организация и функционалност на фирмите, дистрибутори в нашите две страни. Смятам, че това всъщност е и основната идея на ЕС - не само да се налагат готови модели, но да се обменя опит и да се търси постоянно развитие и повишаване качеството на услугите и предлаганите продукти.

   - Към какво бъдеще се стреми ЦИЕХ-ПОЛФА?

   - Поставяме акцент на дейностите, които развиваме по отношение на пазарните кампании на ЦИЕХ-ПОЛФА и особено да постигнем завършен вид на отношенията ни с нашите български партньори. Друга цел пред нас е да бъдем по-активни по отношение на промоциите, на маркетинга като цяло. Естествено планирали сме да пуснем на пазара няколко нови продукта. Искаме да развием още дейността си на болничния пазар.

   Освен това акциите на ЦИЕХ-ПОЛФА се търгуват на фондовата борса. Що се отнася до плановете на ЦИЕХ-ПОЛФА в този аспект - възможно е в следващите няколко години да придобием дялово участие в три компании с държавно участие, които в момента образуват холдинг, като по този начин ще се сформира концерн - по такъв начин връзките ни с производителят ще са много по-тесни.
горе