архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ХЕРАЛДИКА стр.61, бр.5, година X, 2003г.
ГЕРБЪТ НА ЧЕШКАТА ДЪРЖАВА
Виолета Великова-Кошелева
Голямата форма на герба
на Чешката Република
   Прието е за начало на чешката хералдика да се счита годината 1192, времето на царуването на крал Пшемисъл Отакар I. Тогава за първи път се появява изображението на черен орел с разперени криле. Този най-стар държавен символ се запазва през вековете независимо от различните промени, повлияни от историческото статукво, както и от промени във формата на управлението на държавата.
   През XIII в. на европейската сцена се появява един силен държавник - крал Отакар II (1253-1278), който въвежда нова символика, подчертаваща мощта на чешката държава. Новите елементи са червен щит, върху който е поставен сребърен лъв в хералдическа поза, изправен на задните си крака в ход на дясно, с раздвоена опашка, коронован със златна корона. Тържествената, пълна форма на герба включва още шлем, украсен с чифт криле на черен орел, обгърнати от златни липови клонки.
   След 1490 г. в герба се появяват символите на Бохемя и Унгария като автономни държави. През ХVIII в. и IХ в. чешките хералдически символи са включени в големия съставен герб на Австрия.
   След края на Първата световна война и разпада на Австро-Унгарската империя през 1918 г. в Чехословакия се възобновява старата символика. През 1919-1920 г. са въведени три официални форми на държавния герб, които се използват до 1960 г. В неофициалната форма на герба е включен също и девизът “PRAVDA VITESI” (Истината побеждава).
   Днес държавният герб на Чешката република съчетава основните елементи на старата хералдика и продължава историческата традиция в новото хилядолетие. Малката форма носи символа на Средновековна Бохемия. В голямата форма щитът е разделен на четири полета. Заедно с двата сребърни короновани лъва срещуположно на второ и трето поле са поставени съответно орелът на Моравия - върху син фон и черният орел на Силезия - върху златен фон. Гербът върху президентския флаг е обхванат от златни липови клонки, за които е прикачен девизът от 1920 г.
горе