архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.22, бр.4, година XVIII, 2011г.
Религии и вероизповедания в многоконфесионален Виетнам


   Както и при другите народи по света, националностите на Виетнам имат своите традиционни религии, свързани със социално-икономическия и духовен живот. Древните виетнамци, както и други, преселили се във Виетнам народи се прекланяли пред видими и невидими сили, които всъщност по само себе си представлявали природни и социални явления. Причината е в това, че тогава на човечеството не достигали познания да анализира и обясни тези явления. Първобитният човек бил безсилен в борбата с природата.

   В дълбока древност хората смятали, че всяка вещ и предмет има душа, затова се кланяли на много богове: Слънцето, Луната, Земята, Реката, Морето, Гръмотевиците и Мълниите, Дъжда и т.н. Хората почитали боговете, за да получат от тях закрила. И сега виетнамците издигат в култ божества - покровители, които са част от култа на предците. Това са най-разпространените вярвания на виетнамците и други малки народности във Виетнам.

   Виетнам е многоконфесионална държава. Част от виетнамците изповядват будизъм, католицизъм, протестантство, каодаизъм, ислям и хоа хао (религиозна секта в Южен Виетнам). По статистически данни сега 20 млн. от населението изповядват 12 религии. Има 30 религиозни организации, които са признати от държавата, 25 331 култови места и десетки хиляди места за народни вярвания.

   БУДИЗМЪТ

   съществува в две направления: Хинаяна (Малката Колесница) и Махаяна (Голямата Колесница). Хинаяна е проникнала и се е разпространила във Виетнам през II в. сл.н.е. по морски път от Индия, Тайланд, Лаос и Камбоджа благодарение на индийските будистки монаси. Махаяна пък е проникнала от Китай и се е разпространила в периода на китайското владичество.

   В X в. Виетнам си възвръща независимостта. Будизмът оказва съществено влияние за възстановяване, развитие и защита на страната. Император Чан Нян Тонг е създател на виетнамската будистка школа Trúc Lâm Yên Tử.

   Будизмът процъфтява при династиите Ли и Чан от началото на XI до края на XIV век. Кралете на тези династии полагат старание да сближат конфуцианството и будизма. При династията Ле (XV в.), която се стреми да създаде бюрократична феодална държава, будизмът отстъпва на конфуцианството. При режимите на Чин на Север и Нгуен на Юг той отново станал официална религия.

   В наше време във Виетнам има около 10 млн. будисти - около 17 000 будистки пагоди. Много пагоди са разрушени от климата и бомбардировките от войната и изискват реставрация. Възстановени са и се развиват голям брой центрове за подготовка на будистки монаси. През 1975 г. във Виетнам е имало 15 хил. будистки монаси, а през 2010 г. вече са 40 хил. Стотици монаси са получили научна степен доктор или магистър, хиляди монаси са завършили будистки висши учебни заведения.

   КАТОЛИЦИЗМЪТ

   Католицизмът се явява едно от направленията на християнството, зародило се в Близкия изток. Във Виетнам започва да се разпространява от мисионерите от западните страни през XVI в. (Много историци считат 1533 г.). От 1533 г. до 1614 г. предимно испанските мисионери от Order of Preachers и португалските мисионери от Order of St. Francis са пътували с търговски кораби до Виетнам. Първоначално католицизмът намира почва в приморските райони в провинциите Тхай Бин, Нам Дин, Нин Бин, Тхан Хоа и Нге Ан, а след това в делтата на Червената река и др.

   Сега във Виетнам има повече от 6 млн. католици, 26 епархии и 6270 католически църкви. Понастоящем се реставрират повече от 500 църкви, разрушени от американските бомбардировки през войната (1964 - 1972). Има 19 000 сановници, 6 Гранд Семинарии и 2 учебни бази, които подготвят католически сановници.

   ПРОТЕСТАНТСТВО

   Протестантството като едно от основните направления на християнството се отцепва от католицизма във връзка с реформацията през XVI в. и не се подчинява на Ватикана. Това вероизповедание се появява и се разпространява във Виетнам през 1911 г. от The Christian and Missionary Alliance - CMA. От 1920 г. започва широкото му разпространение из цялата страна. Сега последователите на протестантството във Виетнам са над 1 млн., има 300 протестантски църкви, 500 сановници и 1 институт по библейска теология.

   ИСЛЯМ

   Ислямът като една от главните религии в света се е зародила през VI в. в Близкия изток (съвр. Саудитска Арабия). Според преданията ислямът се появява във Виетнам сред народността "Чам" през X-XI в. Днес в страната има около 72 000 мюсюлмани, които живеят в провинциите на Южен Виетнам като Бин Тхуан, Нин Тхуан, Ан Жанг, Тай Нин, Донг Най и в град Хо Ши Мин. Чамите от провинциите Тай Нин, Донг Най и в град Хо Ши Мин изповядват ортодоксален ислям. В останалите райони ислямът е неортодоксален и се изповядва от мюсюлманите, наречени бани. Има 79 джамии и 700 ислямски сановници.

   КАОДАИЗЪМ

   Каодаизмът е изконна виетнамска религия. Основан е от Нго Ван Тиеу - чиновник от остров Фукуок през 1926 г. Той използвал често въртящи се топчета за общуване с невидимия свят и проповядвал догмите на каодаизма. През 1926 г. по време на копдовска молитва чул пророчески думи от богочовека Каодай, който му разрешил да се поклони на светеца с образа с едно око. Последователите на тази религия, наричана още Дай Дао Там Ки Фо и др. се кланят на Буда, Христос и Каодай. Център е провинция Тай Нин. Днес се изповядва от повече от 2,4 млн. виетнамци. Има над 100 култови места и около 31 700 сановници.

   ХОА ХАО

   Хоа Хао също се явява изконна виетнамска религия. Наричат я още Будизъм Хоа Хао. Основана е през 1939 г. от Хуин Фу Шо (1920-1947 г.) от село Хоа Хао, район Тан Чау в провинция Чау Док ( съвр. провинция Ан Жанг). Тази религия проповядва дружба и съгласие и обединява вярващите от Югозападен Виетнам. В наше време повече от 1,3 млн. изповядват Хоа Хао, като възвеличават учението "Буда има душа". Има над 1700 монаси и 1200 пагоди.

   Последователите правят приношения на Буда във вид на чиста вода, цветя и ароматни пръчици и се стремят да изкоренят суеверията.

   Религиите са форма на общественото съзнание, на социалните явления и са съставна част от културата. Те заемат важно място в духовния живот на човека. Оказват дълбоко влияние върху политическия, културния и социалния живот, върху психологията, нравствените норми и обичаи на много народи.

   Като има предвид това, още при създаването си Демократична република Виетнам е отделила голямо внимание на свободата на вероизповеданията на народа. На 3 септември 1945 г. президентът Хо Ши Мин по време на първото заседание на Временното правителство на ДРВ излиза с предложение за провъзгласяване на "свобода на съвестта и единение на будисти и християни". Така член 70 от Конституцията на СРВ гласи: "На гражданите на СРВ се гарантира свободата на съвестта, което означава право на изповядване на всяка религия или на неизповядване на никоя религия. Всички религии са равноправни пред закона.

   Местата, където се провеждат богослуженията и се извършват религиозните обреди, са защитени от закона.

   Никой няма право да нарушава свободата на съвестта или да използва религиите и вероизповеданията на народа с цел да се извършват действия, противоречащи на законодателната или държавната политика."

   В резолюцията на IX конгрес на КПВ, проведен през 2001 г., се подчертава, че религиите и вероизповеданията са духовна потребност на определена част от населението. Те обединяват съотечествениците в единен национален фронт. Вярващите и духовенството са задължени да изпълняват гражданския си дълг, да бъдат достойни граждани, да развиват културните и морални ценности на религиите. Виетнамската държава отделя особено внимание на политиката на предоставяне свобода на вероизповеданията. Сега във Виетнам действат 10 религиозни вузове: 3 будически академии в градовете Ханой, Хо Ши Мин и Хюе; 6 католически и 1 протестантска духовна семинария (в провинциите Тхан Хоа и Кан Тхо, както и в градовете Ханой, Хюе, Нячанг и Хо Ши Мин). Освен това има 40 духовни училища и школи. В тях се подготвят служители с различни звания. Държавата е създала издателство "Религия". Само през 2008 г. са издадени 613 книги на религиозна тематика с тираж 1 768 000 екземпляра и други 251 религиозни печатни издания с тираж 297 200 екземпляра. Днес религиозните организации във Виетнам разполагат със своите вестници и списания като Списание за изучаване на будизма, в. "Giác Ngộ" (Будизъмът); Списание "Hiệp thông", вестник "Виетнамски католик", вестник "Католицизмът и нацията" (Католицизма); списание "Hương Sen" (Будизъм Хоа Хао); Бюлетини "Pastoral" и "Spiritual Communication" (Протестантство).

   Може с пълна увереност да се твърди, че Виетнам е многоконфесионална държава. Всички религии тук съжителстват мирно.
Превод от руски език Венета Генчева
горе