архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.20, бр.4, година XVIII, 2011г.
Виетнамски език и писменост


   Виетнам е една от държавите с най-дългогодишна история в Азия и в света. През изминалите хиляди години от историческото развитие на виетнамския език от неговото създаване до днес той непрестанно се усъвършенства. Във Виетнам живеят 54 различни националности и всяка от тях има своя език и култура. Близо 30 от тях имат своя писменост, като 10 от тях се преподават в основни и средни училища и се ползват в средствата за масова информация.

   Виетнамският е официалният език в страната. Виетнамската писменост е базирана на латинските букви. В системата на народното образование от училищата до вузовете той не само е общ език и инструмент за предаване на знания и съставяне на учебници, но и средство за контакт между хората и за управление на държавата.

   Наред с това при другите националности, притежаващи своя писменост, в началното училище паралелно с виетнамски език се използва и родният език. Във Виетнам се излъчват и редица предавания по централните и местните радиостанции и телевизионни канали на езиците на различните националности в страната. Виетнамското правителство основа "Издателство за култура на националностите", чийто предмет на дейност е издаването на печатни издания на виетнамски и други езици, предназначени за читателите на другите националности във Виетнам.

   Виетнамският език има дълга история на развитие. Преди около 4000 години той се причислява към групата на Мон-хмер, а 2000 години по-късно към групата на Виет-мъонгските езици от австроазиатското езиково семейство. Във виетнамския език има 6 тона. Това е един много музикален, богат и поетичен език.

   Както е известно, през II век пр. н. е. държавите Ау Лак и Нам Виет (така се е наричал Виетнам по това време) били завоювани от Китайската империя. За времето на хилядагодишното господство на китайските феодали писмеността "Чъ Хан - Chữ Hán" се използва в официалните административни документи и служи за инструмент в управлението на страната. През VIII век се формирала местна национална писменост, също базирана на китайския йероглиф. Тази писменост получава названието "Чъ Ном - Chữ Nôm". Древните източници сочат, че човекът, който съставя националната писменост, се казва Хан Тхуен (Hàn Thuyên). "Чъ Ном" се разпространява силно през XV-XIX век, като особено често се използва в литературата.

   През XVII век западните католически мисионери, представител на които е бил и Александър де Род, въвеждат латинската писменост за виетнамския език, която получава названието "Куок Нгъ - Quốc ngữ". Преминавайки през изпитанията на вековете и усъвършенствана с всеки изминал ден благодарение на реформите и процеса на развитие на културата, писмеността "Куок Нгъ" става единна общонационална писменост в началото на XX век.

   Появата на писмеността "Куок Нгъ" допринася за развитието на виетнамската култура като цяло и на творческата дейност в литературата и изкуството на Виетнам. Изследователите оценяват високо преимуществата на "Куок Нгъ" в сравнение с йероглифските писмености "Чъ Хан" и "Чъ Ном". Писмеността "Куок Нгъ"днес се нарича "Tiếng Việt" и е играла, играе и ще играе важна роля в развитието на виетнамската култура и едновременно с това е национална гордост за виетнамците.

   Ако до края на XX век в повечето бивши френски колонии преподаването във вузовете и училищата се води на френски език, то във Виетнам още по времето на съпротивата срещу френските колонизатори (1945-1954 г.) виетнамският език и писмеността "Куок Нгъ - Tiếng Việt" са били средство за преподаване във всички училища, даже и във вузовете. От 1955 г. виетнамският език се използва във всички учебни заведения, заменяйки френския (във времената на зависимост от френските колонизатори виетнамският език се счита за втори след френския). Разпространението на "Куок Нгъ - Tiếng Việt" се оказва най-силно в областите на литературата и изкуството: при написването на съвременните литературни произведения (от 20-те години на XX век) се използва тази съвременна виетнамска писменост.

   Виетнамският език и писменост действително са пълни с жизнени сили.
Посолство на Социалистическа република Виетнам
горе