архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.15, бр.4, година XVIII, 2011г.
Кратка история на Виетнам


   VII - II ВЕК ПР. Н. Е.

   Виетнам се намира в един от регионите, които се считат за люлка на човечеството и в същото време за един от центровете, където за първи път се отглежда ориз. Първата държава Ван Ланг води началото си приблизително от VII век пр. н. е. С трудолюбието и находчивостта си населението на Ван Ланг (впоследствие Ау Лак) създава цивилизация, известна като цивилизацията на Червената река (или още наричана цивилизация на Донг Шон). Тя влияе върху цяла Югоизточна Азия с богатата си икономика и високата си култура със символ бронзовите барабани на Донг Шон.

   Още със създаването на страната виетнамците трябва непрекъснато да дават отпор на агресията на чуждите сили. От съпротивата срещу Тан (III век пр. н. е.) до края на ХХ век Виетнам трябва 12 века да води стотици въстания, отечествени и освободителни войни.

   II ВЕК ПР. Н. Е. ДО Х ВЕК СЛЕД Н. Е.

   От II век пр. н. е. за период, продължил над 1000 години, Виетнам се намира под господството на непрекъснато сменящи се династии на феодалите от север. Съществуването на цяла нация, подложено на изпитания повече от хиляда години, ражда непреклонния, твърд, упорит борчески дух за съхранението на живота, за запазването и развитието на културните ценности и за решително отвоюване на националната независимост на виетнамския народ.

   Х - ХIХ ВЕК

   Победата в битката при Бач Данг през 938 г. открива нова ера в историята на Виетнам - ерата на развитието на независимата феодална държава. Това е епохата на възникване и защита на националната независимост. По време на династиите на Нго (938-965 г.), Дин (969-979 г.) и Тиен Ле (980-1009 г.) се създава централизираната държава.

   При управлението на династиите на Ли (1009-1226 г.), Чан (1226-1400 г.), Хо (1400-1407 г.) и Ле Шъ (1428-1527 г.) Виетнам навлиза в епохата на възраждането и развитието (с официалното име на държавата Дай-Виет). По време на династиите Ли - Чан - Ле Шъ Дай-Виет (Велик Виетнам - бел. на преводача) е познат като процъфтяваща държава в Азия. Това е една от епохите на най-голямо развитие във всички аспекти от историята на Виетнам. Развива се и селското стопанство. Особено внимание трябва да се отдели на напредъка на иригацията (дигите по Червената река са издигнати през този период), появяват се и се развиват занаятите. По отношение на религията: народното вероизповедание, будизмът и конфуцианството се считат за трите изначални учения. Важно постижение по времето на династиите Ли - Чан е разпространението на виетнамската йероглифика "ном", която е самостоятелната йероглифика на Виетнам, базирана на изменението и виетнамизирането на китайските йероглифи. Наред с това силно се развиват и другите области като образование, наука и техника, литература и изкуство, история, право (построен е Храмът на литературата Ван Миеу - Куок Тъзам, създаден е Кодексът от закони на Хонг Дък, написана е Историята на Великия Виет, възниква книжнината на Великия Виет). Историята нарича този период Епохата на цивилизацията на Великия Виет. Тханг Лонг (днешен Ханой) също официално се признава за столица на Великия Виет и се премества през 1010 г. с указ на император Ли Конг Уан.

   В периода ХVI-ХVIII век феодализмът във Виетнам, воден от идеологията на конфуцианството, разкрива своята изостаналост и започва неговата рецесия.

   ХIХ ВЕК ДО ДНЕС

   Встъпвайки в ХIХ век, французите по пътя на мисионерството и търговията извършват анексия на Виетнам. Виетнамската нация за първи път се изправя срещу агресията на западна индустриална страна. Редица интелектуалци осъзнават, че е необходимо защитата на независимостта да бъде свързана с реформите и че страната трябва да бъде изведена от източния застой. Предлагат се идеи за реновация, но всички те се отхвърлят от династията Нгуен, тласкайки страната към изостаналост и безизходица. Тогава Виетнам се превръща в полуфеодална колониална държава за период от приблизително 100 години (1858-1945 г.).

   Създаването на Виетнамската комунистическа партия на 03.02.1930 г. е важен момент в историята на Виетнам. През м. август 1945 г. под нейно ръководство, начело с президента Хо Ши Мин, народът се вдига на борба и победоносно завоюва властта. На 02.09.1945 г. се създава Демократична република Виетнам.

   Младата виетнамска държава трябва да започне война за национално освобождение и обединение, която продължава цели 30 години. 9-те години съпротива (1945-1954 г.) срещу възобновената френска агресия завършват с военна победа на Виетнам при Диен Биен Фу и с подписването на Женевското споразумение за Виетнам през 1954 г. Съгласно това споразумение страната временно се разделя на две териториални зони: Север и Юг. Разделителната линия между тях е 17-ят паралел, а страната трябва да се обедини след две години (през 1956 г.) посредством всеобщи избори. В онзи период Северен Виетнам се нарича Демократична република Виетнам под ръководството на Виетнамската комунистическа партия със столица Ханой. Южен Виетнам тогава е Република Виетнам с профренско, а по-късно с проамериканско административно управление, установено в Сайгон. Сайгонската администрация с всички методи възпрепятства провеждането на всеобщите избори, но не успява да попречи на желанието на масите за обединение на страната, което на 20.12.1960 г. изригва мощно и довежда до създаването на Националния фронт за освобождение на Южен Виетнам.

   За укрепването на сайгонския режим САЩ увеличава военната си помощ. Особено в средата на 60-те години Съединените щати изпращат половинмилионна американска и съюзническа армия в Южен Виетнам за непосредствено участие във военните действия и от 05.08.1964 г. започва да бомбардира Северен Виетнам. През 1973 г. се подписва Парижкото споразумение за възстановяването на мира във Виетнам, по силата на което от страната се изтеглят всички американски войски. През пролетта на 1975 г. патриотичните въоръжени сили на Виетнам провеждат всеобщо настъпление за събарянето на сайгонската администрация за освобождението на Южен Виетнам и обединението на страната. На 25.04.1976 г. Демократична република Виетнам сменя името си със Социалистическа република Виетнам с територия, обхващаща и двете части на Виетнам - Юга и Севера. През 1977 г. Виетнам става член на ООН.

   През първите 10 години след военния период по обективни и субективни причини икономиката на Виетнам изпада в криза и животът на народа се изпълва с много трудности.

   VI конгрес на Виетнамската комунистическа партия (1986 г.) начертава пътя на обновлението, поставяйки в центъра икономиката. Това е важен момент в процеса на развитието на виетнамската нация в новия период. През изминалите 20 години Виетнам заема второ място в света по износ на ориз и на разнообразни стоки и запознава света с много свои търговски марки. Икономиката постига висок ръст през последните години на ХХ век и през първите години на ХХІ век животът на народа с всеки изминал ден се подобрява и стандартът се повишава. Все по-голямо внимание се обръща на социалната политика. Усъвършенства се правната система. Националната отбрана и сигурността са гарантирани, разширяват се и се задълбочават международните отношения.

   От първостепенно значение в процеса на сформирането и развитието на виетнамската нация е патриотизмът, волята за независимост, опората на собствените сили, традицията за солидарност в името на националната справедливост, превърнали се в нравствена норма за Виетнам. Тежкият труд създава традицията за трудолюбие, съзидание и издръжливост. Ражда се необходимостта от обединение в борбата за преодоляване на трудностите и изпитанията, което укрепва връзката на човека с природата и връзките между самите хора в семейството, между съседите и родовете на виетнамците, както и в общността на семейство - селище - страната - нацията. Историята възпитава у виетнамците и традицията на взаимна обич и уважение, на нравственост и добродетели в живота. Тя ги научава на приспособяване и интеграция, на сговорчивост и поносимост, любов към учението, честолюбие и великодушие. В това именно се крият потенциалната мощ и неизчерпаемите вътрешни сили за постигането на целта - изграждането на Виетнам като страна със заможен народ, силна държава, справедливо, демократично и цивилизовано общество.
Посолство на Социалистическа република Виетнам
горе