архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.8, бр.4, година XVIII, 2011г.
61 години дипломатически отношения между Виетнам и България
НА 08.02.1950 г. БЪЛГАРИЯ Е ЕДНА ОТ ПЪРВИТЕ 10 СТРАНИ В СВЕТА, КОИТО ПРИЗНАВАТ И УСТАНОВЯВАТ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ - ПРОТОТИП НА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА РЕПУБЛИКА ВИЕТНАМ. ТОВА Е ВАЖНО СЪБИТИЕ ОТ ОГРОМНО ЗНАЧЕНИЕ ЗА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ВРЪЗКИ НА СТРАНАТА, НАСКОРО ПРЕМИНАЛА ПРЕЗ СЪПРОТИВИТЕЛНА ВОЙНА С КОЛОНИАЛИЗМА. ВИЕТНАМ ОСЪЩЕСТВЯВА УСПЕШНО АВГУСТОВСКАТА РЕВОЛЮЦИЯ ПРЕЗ 1945 Г. ЗА ЗАВОЮВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СИ НЕЗАВИСИМОСТ И СЪЗДАВА ПЪРВАТА МЛАДА ДЕМОКРАЦИЯ В ЮГОИЗТОЧНА АЗИЯ.   Изминалите повече от 60 години свидетелстват за много социално-икономически промени във всяка от страните, но отношенията между двете държави се запазват и развиват в духа на взаимно сътрудничество, приятелство, разбирателство и уважение. Това е основата на традиционните връзки между двете страни и народи.

   Има виетнамска поговорка "Когато ядеш плод, спомни си човека, посадил дървото". Виетнамският народ винаги ще помни, че българите заедно с прогресивните народи в света го подкрепят както материално, така и морално именно в най-трудните и тежки години на борбата за национална независимост и строителство на родината. Ние никога не бихме могли да забравим трогателните картини от движението на българския народ "Братски Виетнам, ние сме с теб!" или кръводаряването, материалните пожертвования в помощ на виетнамския народ. В същото време именно в този период материалната и техническата помощ и самоотверженият труд на българските специалисти на създадените във Виетнам десетки обекти са в услуга на икономиката, образованието и медицината. Хиляди виетнамски кадри и студенти са обучени в България, за да станат първокласни учени, специалисти, инженери и артисти, които участваха и участват с важен принос в защитата и строителството на родината си.

   От края на 90-те години до сега България постигна много успехи и направи много промени, които допринасят за развитието на страната и за задълбочаването на интеграцията й в Европа и света. Тя утвърждава своите позиции, авторитет и политическа роля в региона и на международната сцена. За България двустранните отношения с Виетнам, както и отворената й външна политика в Азиатско-Тихоокеанския регион и Югоизточна Азия, винаги са приоритет. Това се дължи преди всичко на усилията на управляващите и народите на двете страни, които опазват и активизират непрекъснато развиващите се във всички аспекти виетнамско-български отношения.

   През изминалите 60 години се оценяват подкрепата и помощта на народите от братските страни. Така успяхме със собствените си усилия да се справим с тежкото положение в разрушената от войната страна, подложена на икономическо ембарго. Постепенно Виетнам се възражда. Особено след обновлението от 1986 г. страната постига значителни успехи в политическо, социално и икономическо отношение. С всеки изминал ден инфраструктурата все по-добре съответства на потребностите на хората. Много успехи са постигнати в културната и социалната област - жизненият стандарт на различните слоеве на обществото се подобрява значително. Виетнамската икономика все по-успешно и дълбоко се интегрира с икономиките от региона и света. Във външната си политика Виетнам продължава последователната си линия на суверенна независимост, на откритост, на многостранност и диверсификация. Виетнам установява дипломатически отношения с над 177 страни и търговски връзки с над 220 държави и територии. Активно се развиват отношенията на страната с големите партньори като Китай, Русия, САЩ и ЕС. Акцентът е върху търговско-икономическото сътрудничество, което е движещата сила в отношенията с тях. От м. януари 2007 г. Виетнам официално става 150-ят член на СТО (Световната търговска организация), непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН в периода 2008-2009 г. и бе председател на Асоциацията на страните от АСЕАН през 2010 г.

   Независимо от неизбежните поетапни трудности, благодарение на усилията и правилните виждания на ръководителите и на подкрепата от страна на българския и виетнамския народ, двустранните отношения се запазват. С всеки изминал ден те все повече се развиват, издигат се на по-високо ниво и се разширяват в много области. Народите се подкрепят и в обстановката на глобалната финансова криза, която оказа немалко въздействие върху всяка от страните ни. От 2000 г. до днес Виетнам и България периодично правят обмен на делегации на различни ръководни нива. От особено значение са посещенията на високо равнище, които се явяват импулс за мощното активизиране на многостранните отношения между двете страни. На посещение в България бяха виетнамските ръководители: министър-председателят Фан Ван Кхай (м. септември 2000 г.), вицепрезидентът г-жа Чъонг Ми Хоа (м. октомври 2005 г.), председателят на Националното събрание Нгуен Фу Чонг (м. юни 2008 г.), първият заместник министър-председател Нгуен Син Хунг (м. юли 2010 г.), вицепрезидентът г-жа Нгуен Тхи Зоан (м. октомври 2010 г.). От българска страна на посещение във Виетнам бяха: министър-председателят Сергей Станишев (м. ноември 2006 г.), вицепрезидентът Ангел Марин (м. април 2007 г.), президентът Георги Първанов (м. януари 2010 г.).

   Наред със силно развиващите се политически отношения търговско-икономическото сътрудничество между двете страни също отбелязва развитие. Макар и все още в скромни рамки, двустранният търговски стокообмен ежегодно нараства средно с над 25 % от 2000 г. насам, като през 2008 г. достигна почти 100 млн. щатски долара. България има 2 инвестиционни проекта във Виетнам с регистриран общ капитал от 23 млн. щатски долара. Неотдавна редица водещи фирми от България планираха да инвестират във Виетнам в сферите на инфраструктурата, въздушния транспорт и хотелиерството.

   Поглеждайки изминатия път през изтеклите 60 години, можем с удовлетворение да отбележим постигнатите успехи. Те задълбочават развитието на отношенията между двете страни в съответствие с интересите на всяка от тях и дават тласък на тенденцията за интеграция. За постигането на тези успехи заслуга имат решимостта и усилията на поколения ръководители на двете страни. Те спомагат за активизирането на всестранното сътрудничество чрез участието и активното съдействие между отраслите, звената, провинциите и народите на двете страни. От значение са и добрите отношения и взаимно доверие, създадено и съхранено от двете държави. Множеството изпитания на времето и историческите сътресения заздравяват приятелството на страните и извеждат виетнамско-българските отношения до нови висоти.

   60-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между Виетнам и България е повод да погледнем още веднъж към изминатия път, да направим критичен анализ на постигнатото чрез двустранните отношения и да продължим да ги поддържаме в името на светлата перспектива. При наличието на огромния потенциал на двете страни за развитие във всички сфери, с волята и решимостта на ръководителите Виетнам и България биха могли напълно и твърдо да вярват в здравината, дълбочината и ефективността на приятелството си. В следващите години двустранните отношения все по-добре ще отговарят на интересите и желанието на народите на двете държави.
Посолство на Социалистическа република Виетнам
горе