архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.4, бр.4, година XVIII, 2011г.
Н. ПР. г-н Чан Ван Тхин, посланик на Социалистическа република Виетнам в Република България

България е страна на розите, а българският народ - приятел
ЧАН ВАН ТХИН
Роден на 12.01.1951 г.
1974-1980: Висше образование в Киевския университет в Украйна
1981-1993: Експерт и заместник-генерален директор на Дирекция "Международно право" към МВнР
1993-1998: Заместник-генерален директор на "Консулска дирекция" към МВнР
1998-2002: Заместник-генерален консул в Генералното консулство на Виетнам в Сан Франциско, САЩ
2002-2008: Генерален директор на Дирекция "Проучвания", Държавен комитет за виетнамците в чужбина към МВнР от април 2009: Посланик на Социалистическа република Виетнам в България.
Чан Ван Тхин има Докторска степен по международно право.
   Ваше Превъзходителство, през последните години има явен възход в нашите търговско-икономически отношения. На какво се дължи това повторно откриване на нашите две страни?

   - Търговският обмен между Виетнам и България в последните години се подобри и нарасна бързо и значително: от 18,5 милиона щ. д. през 2006 г. на 85,8 милиона през 2010 г. (5 пъти повече), при което експортът на България за Виетнам е 43,5 милиона щ. д. Експортът и импортът между двете страни през първите 6 месеца на 2011 г. достигна 42,6 милиона щ. д. Засилването на търговско-икономическото сътрудничество произтича от необходимостта от развитие на всяка от страните и целта им за бързо и дълбоко интегриране в региона (България в ЕС, Виетнам в АСЕАН) и в света. Двете страни имат установени дипломатически отношения повече от 60 години (08.02.1950 г.) и всестранното засилване на традиционно приятелските отношения е и желанието на народите на двете ни страни, при което търговско-икономическото сътрудничество е от изключителна важност.

   - С какво България е интересна за виетнамския бизнес и обратното - с какво Виетнам привлича българските търговци и предприемачи?

   - Виетнам изнася за българския пазар главно кафе, морски деликатеси, черен пипер, конфекция, обувки, мебели, ръчно изработени художествени изделия, продукция от естествен каучук и пр. От България Виетнам внася главно медикаменти, препарати за растителна защита, пшеница, продукти за фураж, вина, химикали и машини, оборудване за машиностроенето и пр. Виетнам е азиатска страна с динамична икономика със среден ръст от 7 % годишно, с благоприятна инвестиционна среда, социално-политическа стабилност, с гостоприемен и дружелюбен народ.

   - А в кои сфери има още резерви за двустранното сътрудничество, въпреки отдалечеността ни?

   - Между двете страни винаги са съществували изключително задълбочени и тесни връзки. От 2000 г. насам двустранните отношения непрекъснато укрепват и се развиват във всички области: политиката, сигурността, отбраната, икономиката, търговията, културата, изкуството, науката и пр. Във всяка от областите все още има потенциал за двустранно сътрудничество като например в областта на образованието, инвестициите, туризма и др.

   - България има хиляди посланици във Вашата страна. Как хората, учили и работили в България, допринасят за развитието на двустранните отношения? С какво младото поколение виетнамци свързва името "България"?

   - Хиляди студенти и аспиранти от Виетнам се обучаваха в България и днес заемат важни позиции в политическата, икономическата и научната сфера във Виетнам. Те са авангардната сила, съдействаща за всестранното развитие на отношенията между двете страни. В телевизионен репортаж БНТ ги нарича "славяните във Виетнам", а всяка година в Деня на националния празник на България и Деня на славянската писменост и българската култура те се събират, за да организират свое честване. През ноември 2010 г. виетнамски студенти поканиха 27 български преподаватели от всички висши учебни заведения в страната на посещение във Виетнам. Това бе изключително вълнуваща и съдържателна среща. По-възрастните поколения непрекъснато учат младите във Виетнам да помнят България като страна на розите, а българския народ като приятел на виетнамския в най-трудните и тежки години.

   - Ние, българите, изпитваме много добри чувства към Вашия народ, но всъщност малко познаваме страната Ви. Какво не знаем за съвременен Виетнам?

   - С обновлението (1986 г.) до днес Виетнам премина към пазарна икономика. Страната се интегрира с регионалните и световни икономики, постигна значителни резултати и вече не е сред слаборазвитите страни. Качеството на живот се подобри. През изминалите години икономиката непрекъснато отбелязваше развитие, постигайки среден ръст от 7 % годишно. Икономическата система активно се преструктурира. БВП за 2010 г. се увеличи с 3,5 пъти повече в сравнение с 2000 г. От бедна държава Виетнам се издигна и влезе в класификацията на страните по среден доход на населението. От страна с недостиг на продоволствени продукти Виетнам се превърна в страна-износител на храни и сега за някои от артикулите като черен пипер, ориз, кафе и кашу заема първо и второ място в света по износ. Виетнам постоянно се придържа и неизменно осъществява прогреса и социалната справедливост. ООН и приятелите ни дадоха висока оценка за концентрирането на усилията на страната за ефективното изпълнение на програмата за ликвидиране на глада и намаляване на бедността и за повишаване на качеството в здравеопазването през изминалия период. Целта е до 2020 г. Виетнам да се превърне в индустриална страна. Стратегията за икономическото развитие през периода 2011-2020 г. предвижда индексът на икономическия ръст да достигне средно 7-8 % годишно, а БВП да нарасне приблизително 2,2 пъти в сравнение с 2010 г.

   - Разкажете по-подробно за "Дой Мой" и как така страната Ви има непрекъснат годишен ръст на икономиката от близо 7%?

   - Виетнам започна обновлението си, наричано "Дой Мой", през 1986 г. Тогава условията бяха изключително тежки: инфлацията се измерваше с трицифрени числа, външнополитически страната се намираше в блокада, имаше ембарго и крах на социалистическата система. Обновлението бе обективна необходимост. Нашето разбиране за обновление, което следваме е всестранно обновление на обществото, но преди всичко обновление на икономиката. От предишната икономическа система на бюрократизма и дотациите (социалистическа) ние преминахме към пазарна икономика, към все по-дълбока интеграция със световната икономика. Постигнахме голям напредък и успехи в обновлението на политическия механизъм и във всички обществени сфери. Във външнополитически аспект от състоянието на блокада и ембарго Виетнам днес има установени дипломатически отношения със 180 страни и е член на всички регионални и големи международни организации. Постигнатият успех се дължи на решимостта, волята и устрема на целия виетнамски народ, който положи много усилия за възстановително изграждане на страната след разрушителната война и поправи допуснатите грешки в социално-икономическото развитие на страната преди 1986 г. и на правилния курс на обновление.

   - Имат ли своя общност у нас виетнамците, които са приели България за своя втора родина? Срещате ли се често с тях?

   - Високо оценявам отношението на българския народ и на правителството на България, които създадоха и продължават да създават все по-благоприятни условия на виетнамската общност за работа, живот и интеграция с българското общество. Второто ни поколение виетнамци в България се справят успешно с обучението и работата си. България е като тяхна втора родина и им предоставя възможност да израстват и да се развиват. Това е факт, който общността на виетнамците в България завинаги ще запомни, и ще се старае да се отплати. Аз съм в непрекъснат контакт с виетнамците в Бълагрия и винаги съм ги поощрявал да зачитат законите, да се интегрират в българското общество и да запазят националната си идентичност и култура.

   - На Вас лично какво най-много Ви харесва в България? Как обичате да прекарвате свободното си време?

   - Професията ми позволява да посетя много страни в света. Но независимо от това, в България и на Балканите съм за първи път. Действително съм възхитен от природните красоти, културата и историята на България. Обичам да пътувам и обикновено използвам свободните си дни за посещение на различни места. Бил съм в почти всички големи градове и области. Всеки район в страната ви има интересни забележителности.
Интервю на
Валентин Костов
горе