архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ГРАДОВЕ стр.32, бр.4, година XVIII, 2011г.
Хилядолетната история на Тханг Лонг - Ханой
TОЧНО ПРЕДИ 1000 ГОДИНИ, ВЪЗКАЧВАЙКИ СЕ НА ТРОНА ПРЕЗ ЕСЕНТА, ИМПЕРАТОР ЛИ КОНГ УАН - ПЪРВИЯТ ОТ ДИНАСТИЯТА ЛИ - РЕШАВА ДА ПРЕМЕСТИ СТОЛИЦАТА ОТ ХОА-ЛЪ, ПРОВИНЦИЯ НИН-БИН, В ДАЙ-ЛА, ДНЕШНИЯ ХАНОЙ. ЛЕГЕНДАТА ГЛАСИ, ЧЕ КОГАТО ИМПЕРАТОРСКИЯТ КОРАБ ПРИСТИГА В ДАЙ ЛА, НА НЕБЕТО СЕ ПОЯВЯВА ЗЛАТЕН ДРАКОН. ВЯРВАЙКИ, ЧЕ ТОВА Е ДОБРО ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЕ, ИМПЕРАТОРЪТ НАРИЧА НОВАТА СТОЛИЦА ТХАНГ ЛОНГ (В ПРЕВОД - ИЗЛИТАЩ ДРАКОН). ОТТОГАВА ТХАНГ ЛОНГ СТАВА ЧАСТ ОТ ИСТОРИЯТА НА ВИЕТНАМСКИЯ НАРОД.   ТХАНГ ЛОНГ - ХАНОЙ - ЗЕМЯТА НА ДРЕВНОСТТА

   Историята разказва, че в първите години от новата ера група старовиетнамци търсели земя за преселване в блатистата делта на река Ме (в превод от виетнамски - майка). Те решили да се установят в долината на планина Ронг (в превод - дракон). Реката давала прекрасна възможност за воден транспорт, а близкият извор осигурявал питейна вода за жителите на селото. Първият племенен вожд се казвал То Лик. Той бил мъдър и уважаван човек. След смъртта му народът кръстил реката на негово име. Постепенно там се преселили много хора.

   През 544 г. след победата над агресорските войски на китайската династия Лъонг водачът на въстанието Ли Би се провъзгласява за император с името Ли Нам Де и прекръства страната на Ван Суан. През следващата година той издига крепост до река То Лик. Тя е построена основно от бамбук, дърво и ратан, но е първата дълготрайна крепост на старата столица Тханг Лонг. Императорът Ли Нам Де е първият в историята на Виетнам, който избира земята край красивата река, за да построи за първи път център на властта, откъдето да управлява страната.

   В историята е отбелязано, че през 824 г. Ли Нгуен За построява малка крепост до река То Лик и я нарича Ла Тхан. През 866 г. Као Биен е изпратен от китайския император Дъонг за управник на северната част на сегашния Виетнам. Той разширява тази крепост и сменя името й на Дай-Ла. Четирите й стени са с обща дължина 6,6 км, а височината й е 8,67 м. Отвън имало дига с дължина 7,09 км. Във вътрешната страна на крепостта той построява 55 кули, 6 отводни порти, 3 водни канала, 34 пътеки и 400 000 къщи за крепостните селяни. Именно Дай-Ла, създадена от Као Биен, е мястото, избрано от първия император от династията Ли - Ли Конг Уан, за новата столица на държавата.

   ТХАНГ ЛОНГ - ХАНОЙ - ЗЕМЯ НА ПОБЕДАТА

   През 1009 г., когато се възкачва на трона, император Ли Конг Уан съзнава значението на географската позиция на столицата като център на държавната власт. Той счита, че Хоа Лъ, старата столица на двете династии Дин и Ле, вече е изпълнила своята историческа мисия в защитаването на независимостта на младата държава, устояла е на нападенията на китайската династия Тонг, усмирила е населението на Чием и е обединила народите. Но предвид бързите промени и развитие на държавата старата столица географски вече не е подходяща за развитие на икономиката, културата и на отношенията с другите държави. След дълъг размисъл и търсене на стратегическото място за новата столица император Ли Конг Уан избира именно крепостта Дай Ла, която се намира в равнината между 3 реки. Това мъдро решение има изключителна историческа значимост за развитието на държавата заради благоприятното географско разположение на града. Именно затова още в първите години след възкачването си той се заема най-напред с преместването на столицата.

   Това е най-важното решение на Ли Конг Уан. То следва историческата необходимост за укрепване и развитие на държавата и носи много ползи за населението. Императорът създава новата столица с амбицията тя да бъде най-великата столица на всички династии - място за среща на четирите посоки, център на небето и земята. По онова време Тханг Лонг е ограден от три реки: на изток - Червена река, на север - река То Лик и на юг - река Ким Нгъу. Тук има стотици малки и големи езера, пръснати по цялата му територия. Императорският дворец е построен близо до Западното езеро и представлява комплекс от осем резиденции и три императорски двора. Тук се оформя центърът на властта и политиката. Тук е и резиденцията на императорското семейство. Династията Ли, а по-късно и династиите Чан и Ле, обръщат внимание на строителството и градоустройството. Според световни учени и изследователи на историята постижението на император Ли Конг Уан в строителството на столицата на виетнамската държава преди 1000 години се равнява по мащаб и величие на постиженията на европейските владетели по същото време.

   По време на династиите Ли, Чан и Ле Тханг Лонг понася много войни, но със смелостта, храбростта и подкрепата на целия народ устоява на атаките на китайските династии Тонг, Нгуен, Мин и Тхан, запазвайки своята независимост и свобода. Във времето на различните династии градът винаги е избиран за столица, а днес се развива достойно като политически, икономически, културен, образователен и дипломатически център на Виетнам.

   През XVII в. Тханг Лонг се нарича още Ке Чъ - център на търговията със страните в региона и в целия свят. През 1831 г. император Мин Манг от династията Нгуен преименува града на Ха-Ной ("Ха" означава "река", а "Ной" - "вътрешен").

   По време на френската колонизация французите осъзнават значението на Ханой като един от главните центрове на управлението на колониалното правителство, извършват ново градоустройство и построяват нови сгради в столицата.

   ТХАНГ ЛОНГ - ХАНОЙ В ЕПОХАТА НА ХО ШИ МИН

   През 1945 г., от момента, в който на историческия площад Бадин президентът Хо Ши Мин прочита Декларацията на независимостта, обявявайки създаването на Демократична република Виетнам, Ханой още веднъж утвърждава своята историческа роля в процеса на развитието на нацията.

   Хилядолетната история на създаването и развитието на града отбелязва много превратности: от блестящ разцвет до болезнени мигове, смяна на името от Тханг Лонг на Донг-До, Донг-Куан, Ханой, а на моменти дори не запазва позицията си на столица. Но духът на Ханой се запазва навеки в страниците на историята. Това особено силно се чувства в епохата на Хо Ши Мин.

   През зимата на 1946 г. при повторната окупация от френските колонизатори Ханой е готов "на смърт или свобода за Родината". През зимата на 1972 г. градът е жестоко бомбардиран от американските военновъздушни сили с летящите крепости Б-52. Битката над небето на Ханой, наречена "втори Диен Биен Фу", завършва с победата на виетнамския народ, когато армията слага край на ескалацията на бомбардировките над Северен Виетнам. Градът участва заедно с целия народ и армията в историческата операция "Хо Ши Мин" за освобождението на Южен Виетнам и за обединението на страната. В историята на борбите срещу чуждестранните посегателства много поколения, родени и живели в Ханой, дават своя живот в защитата на суверенитета и независимостта на родината и на града си.

   През октомври 1946 г., още по време на съпротивата срещу френските колонизатори, на Втората сесия на Първото национално събрание се взема решение Ханой да е столицата на Демократична република Виетнам. След окончателната победа през юли 1976 г. Първата сесия на Шестото национално събрание приема решение градът да бъде столицата на обединен Виетнам. Конституцията от 1992 г. го утвърждава като столица на Социалистическа република Виетнам. След успешната 9-годишна съпротива срещу френския колониализъм от 10.10.1954 г. - ден на освобождението на столицата - Ханой се превръща в политико-икономически център, в сърцето на цялата страна, в държавен административно-политически мозък, в културен, научен, образователен, икономически и дипломатически център на страната. Някогашният Тханг Лонг - днешен Ханой - непрекъснато се развива във всички области: разширява се пространствено, става гъстонаселен град, подобряват се икономиката, културата и социалният живот в него. Светът го нарича "град на мира", "столица на здравия разум и човешкото достойнство".

   В процеса на обновлението "Дой Мъй" на страната столицата Ханой бележи изключително силни и впечатляващи стъпки на развитие. От 2000 г. до днес БВП се увеличава средно с 11,45% годишно. От 990 щ. д. за 2000 г. БВП на глава от населението се увеличава на 1765 щ. д. за 2009 г. От 1990 г. до днес на всеки 5 години производствената стойност се увеличава 2,5 пъти. През 1999 г. в столицата се построява само един нов централен жилищен квартал - Бак Лин Дам, а към днешна дата има повече от 50 нови жилищни квартали с многоетажни и модерни блокове като Чунг Хоа, Нян Чин, Ми Дин, Северен и Южен Ан Кхан, Ван Фу, Ла Кхе. С благоприятния си инвестиционен климат, с политиката си на обновление Ханой винаги е в челните редици на градовете и провинциите в страната по привличане на чуждестранни инвестиции с над 8000 проекта с договорен капитал от 18 млрд. щ. д. Градът има дял от 12% в БВП.

   Прозорливото решение на император Ли Конг Уан къде да локализира столицата е фундаментът, върху който се градят постиженията на Ханой днес. Императорският град- духът и паметта на древния Тханг Лонг е признат от ЮНЕСКО за Световно културно наследство на 1 август 2010 г.

   През 2010 г. Ханой организира тържествено честване на 1000-годишнината от неговото създаване. Градът продължава да расте, да се развива с бързи темпове и да се издига до нови висоти, за да остане завинаги достойна за името си цивилизована хилядолетна столица, политико-икономически, културен и дипломатически център на страната, достойна за вярата на императора-основател на древния град, за доверието и възхищението на сънародниците и на приятелите по света.
горе