архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.11, бр.4, година XVII, 2010г.
Най-силната икономика в Африка
Мария Ангелова
ЮЖНА АФРИКА Е ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-РАЗВИТАТА СТРАНА В АФРИКА И Е СРЕД 20-ТЕ НАЙ-СИЛНИ ИКОНОМИКИ В СВЕТА (ЕДИНСТВЕНАТА АФРИКАНСКА ДЪРЖАВА, ЧЛЕНКА НА Г20). НА НЕЯ СЕ ПАДАТ БЛИЗО 40 % ОТ ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ЦЕЛИЯ АФРИКАНСКИ КОНТИНЕНТ   През месец май 2009 г. президентът Джейкъб Зума обяви създаването на Министерство на икономическото развитие, което ще съдейства за развитието на икономическата политика, координацията и съгласуваността с националната политика на предизвикателствата и програмите.

   ОСНОВНИ ОТРАСЛИ

   Около 12 % от територията на Южна Африка може да се ползва за земеделски цели, а едва 22 % от земеделската земя има висок потенциал. По-голямата част се използва за пасища на добитък (овце, кози). Фермите са печеливш бизнес. Основни култури, които се отглеждат, са царевица, пшеница, слънчоглед (РЮА е 12-ият световен производител), цитрусови плодове, лозя. Южна Африка е на 9-то място в света по производство на вино.

   От полезните изкопаеми Южна Африка има най-големите в света залежи на платина, манган, хром, злато, ванадий, титаний, алуминосиликати и едни от най-големите залежи на диаманти.

   Шосейната мрежа ще обхваща 20 000 км до края на 2010 г. и е най-дългата на африканския континент. Около 98 % от износа на страната се осъществява чрез морски транспорт. Най-големите пристанища са Ричардс бей, Дърбан, Ийст Лондон, Порт Елизабет, Мосел бей, Кейптаун.

   РЮА има най-добре развитата телекомуникационна система в цяла Африка с четири мобилни оператора и достъп до интернет на около 10 % от населението.

   Образователната система на Южна Африка включва 13 класа, като първият (подготвителен) и последните два не са задължителни. Има два вида училища - независими (частни) и обществени. В обществените родителите гласуват размера на училищните такси, като бедните семейства са освободени или получават намаление.

   ПРОГРАМИ ЗА РАЗВИТИЕ

   Една от основните правителствени програми за развитие на южноафриканската икономика е Инициатива за ускорен и споделен растеж за Южна Африка (AsgiSA), чиято цел е да предложи адекватен отговор на проблеми като митническите измами, нестабилността на националната валута, недостига на обучени кадри, слабите стратегии по сектори, неравенството и маргинализацията на голям брой хора. Инициативата отрежда централно място на производството и преработката на метали, химикали, облекла, трайни консуматорски стоки, дървен материал и хартия и развитието на творческите индустрии като кино, занаяти и музика, като в тези сектори се очаква най-ускорено развитие.

   Съвместната инициатива за придобиване на приоритетни умения (Jipsa) има за цел да намали липсата на достатъчно квалифицирана работна ръка, преди всичко в сферите на инженерството, комуникациите, градското планиране, транспорта, мениджмънта в здравеопазването, образованието и общинското управление, учители по математика, информационни технологии и чужди езици. Правителството осигурява предложения за работа и директно назначаване на повече от 20 000 току-що дипломирани млади хора, включително и осигуряване на работа в чужбина с цел придобиване на опит за 700 (предимно) жени, завършващи университетите.

   Тъй като икономическото развитие на цялата южна част на Африка влияе на това на РЮА, държавата е увеличила значително търговията си на африканския континент за последните 15 години, като Африка е четвъртата експортна дестинация за южноафриканската продукция. Тези взаимодействия се осъществяват в рамките на програмата Ново партньорство за африканско развитие (Nepad). Освен това своя общност имат държавите от южната част на континента (Демократична република Конго, Зимбабве, Ангола, Ботсвана, Лесото, Мадагаскар, Малави, Мавриций, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Свазиленд, Танзания и Замбия), в рамките на която са подписани споразумения за свободна търговия и има преференциални условия за инвестиране.

   ЮЖНА АФРИКА - ЕС

   Търговските отношения с Европа, и по-специално с Европейския съюз, са основни за икономическото развитие на Южна Африка. Споразумението за търговия, развитие и сътрудничество с ЕС представлява значим елемент от усилията на страната за развитие.

   През 2009 г. Европейската комисия предостави 130 млн. евро икономическа помощ за ускоряване на икономическото развитие на страната и за създаването на повече и по-добри работни места.

   Търговският обмен между ЕС и Южна Африка нараства значително от 5,65 млрд. евро през 1994 г. до 41 млрд. евро през 2008 г. Краткосрочната цел на отношенията между страната и Съюза е подписването през 2012 г. на споразумение за свободна търговия. ЕС остава основният източник на преки чуждестранни инвестиции в страната.

   СВЕТОВНОТО ПЪРВЕНСТВО ПО ФУТБОЛ И ИКОНОМИЧЕСКИЯТ МУ ЕФЕКТ ВЪРХУ ИКОНОМИКАТА НА ЮЖНА АФРИКА

   Домакинството на Световното първенство по футбол 2010 ще бъде катализатор за икономическия растеж и постигането на целите за развитие.

   Дългосрочните положителни ефекти от първенството са по-добри спортни съоръжения, по-добър и по-добре организиран обществен транспорт, летища и пътна инфраструктура, както и по-добра система на комуникациите.

   Размерът на държавната инвестиция в спортни съоръжения, пътна инфраструктура, включително и летища, производство на електроенергия и подобряване на комуникациите, за периода 2006-2010 г. възлиза на 40 млрд. евро

   ЮЖНА АФРИКА И СВЕТОВНАТА ИКОНОМИЧЕСКА КРИЗА

   Както и много други развиващи се държави, Южна Африка е зависима от световната икономика и промените в нея. Спадът на цените и на търсенето на основни експортни стоки оказа отрицателно влияние върху южноафриканската икономика. Противодействието на кризата изисква обединение на усилията на всички сектори и социални групи.

   Правителството на страната разработи специална програма за противодействие на световната криза, сред чиито основни цели беше обявено предпазването на безработните и уязвимите членове на обществото, които понасят по-тежко последиците на икономическата промяна.

   Като основна мярка беше посочено запазването на високи нива на инвестиране в обществения сектор. Това включва разширяване на железопътния и шосеен транспорт, развитие на пристанищата, язовирите, построяване на жилища за социалнослаби, подобряване в секторите на информационните и комуникационните технологии и повишаване на капацитета за производство на електроенергия, както и допълнително развитие на инфраструктурата в образованието и здравеопазването. Част от обществения сектор са и усилията за подобряване на условията в селските райони - образование, безработица и здравни грижи.

   Като силно уязвими сектори са откроени шивашката и обувната промишленост, производството на платове, минната индустрия и автомобилостроенето. Като по-малко застрашени, но все пак с реална опасност от трудности заради кризата са посочени търговията на дребно, жилищното строителство и частните услуги, където правителството предприе съвместни действия с представителите на бизнеса.

   Същевременно Южна Африка вижда възможност за развитие на технологиите за опазване на Земята от климатични промени. Страната предвижда редица проекти за повишаване на капацитета й в "зелените" технологии и производства. Целта е да се създадат икономически стимули за тези компании, които създават работни места в "зелената" сфера.

   Във връзка с проведеното Световно първенство по футбол през 2010 г. се разчита и на рекламната кампания "Изберете местните продукти", която също трябва да доведе до положителни икономически резултати.

   За проблемите с безработицата се предлагат три възможни решения - осигуряване на работни места в държавния сектор (здравеопазване, образование, социална сфера), разчитане на инициативи за наемане на нов персонал от бизнеса, както и поставяне на акцент върху образованието и повишаването на квалификацията. Държавната стратегия препоръчва на представителите на частния сектор вместо да уволняват служителите си, да инвестират в тяхното развитие, за да могат да се възползват по-добре от възможностите, които ще се появят след края на кризата.

   Социалните мерки включват разработване на програма за незабавно осигуряване на храна за най-бедните, засегнати от кризата, съвместно с частния сектор, общините и неправителствени организации.

   Въпреки намалелите приходи в националния бюджет властите се ангажират да продължават да осигуряват безплатен достъп на най-бедните до вода и електричество.

   ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ

   Сред проблемните области на южноафриканската икономика са митническите измами и нелегалният внос на стоки.

   Държавата настоява и за по-широко включване на икономиката й в световния търговски обмен, както в рамките на Г20 (където страната е единственият африкански представител) така и в рамките на групата на важни развиващи се икономики ИБСА (Индия, Бразилия, Южна Африка) и на БРИКСА (Бразилия, Русия, Индия, Китай, Южна Африка).
горе