архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.9, бр.4, година XVII, 2010г.
Двустранните отношения между Република България и Република Южна Африка
МВнР, Дирекция "БЛИЗЪК ИЗТОК И АФРИКА"


   ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   Официалните отношения между Република България и Република Южна Африка са установени по време на прехода към демократично правителство. България е сред страните, оказали подкрепа на южноафриканския народ и особено на управляващия Африкански национален конгрес в борбата срещу апартейда. През ноември 1990 г. в София е подписано споразумение за разкриване на бюра за представителство.

   Дипломатическите отношения на равнище посланици се установяват с размяна на ноти през февруари 1992 г. Южноафриканското посолство в София функционира от пролетта на 1992 г., а българското посолство в Претория е открито през февруари 1993 г.

   Понастоящем извънреден и пълномощен посланик на Република Южна Африка в Република България е Н. Пр. г-жа Шийла Камерър.

   Извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка е Н. Пр. г-н Володя Нейков.

   ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   За сравнително кратката история на отношенията са разменени редица делегации, включително на високо равнище. Договорно-правната основа на отношенията е в процес на изграждане. През 2001 г. Южна Африка подкрепя кандидатурата на нашата страна за непостоянен член на Съвета за сигурност (СС) на ООН, а през 2007 г. България гласува за избирането на РЮА за непостоянен член на СС на ООН.

   Разменени са посещения на южноафриканския вицепрезидент (понастоящем южноафрикански президент Джейкъб Зума) в София (септември 2000 г.) и на българския вицепрезидент в Южна Африка през декември 2004 г. Българският президент Георги Първанов участва в конференцията на ООН по устойчивото развитие (септември 2002 г., гр. Йоханесбург).

   Установено е сътрудничество по линия на местното самоуправление. През 1998 г. делегации от Бургаска и Варненска области посещават съответно провинциите Мпумаланга и Източен Кап. През 1998 г. между Варненска област и провинция Източен Кап е подписан меморандум за сътрудничество. През септември 2001 г. делегация от провинция Източен Кап посещава Варна. През март 2010 г. делегация от Варна посещава Кейптаун, провинция Западен Кап.

   През декември 2007 г., по време на втората среща на върха ЕС-Африка в Лисабон, президентът Георги Първанов се среща с тогавашния президент на РЮА Табо Мбеки. През февруари 2009 г. министърът на външните работи Ивайло Калфин направи работно посещение в РЮА.

   ТЪРГОВСКО-ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ

   Подписани са Търговска спогодба и Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Разширяването и задълбочаването на деловите контакти е основно по линия на търговските палати. Българската стопанска камара (БСК) поддържа отношения с деловите среди и сродни организации от РЮА. През 1999 г. е подписан Меморандум за разбирателство с Търговско-индустриалната камара на Йоханесбург и се реализира първото делово посещение на представители на над 50 български фирми в РЮА.

   Партньори на Българската търговско-промишлена палата (БТПП) в РЮА са Трансваалската търговска палата и Южноафриканската търговска палата, с които са подписани споразумения за сътрудничество съответно през 1992 г. и 1995 г. В БТПП е регистрирано едно смесено дружество с участие от Южна Африка и две представителства на фирми от РЮА.

   БТПП е организирала следните събития:

   1995 г. - посещение на бизнес делегация в РЮА, водена от председателя на БТПП.

   1998 г. - посещение на бизнес делегация, съпровождаща президента на България.

   1999 г. - посещение на бизнес делегация, организирана от БТПП и БСК.

   2001 г. - представяне на икономическите възможности за сътрудничество с РЮА в БТПП, съвместно с посолството на РЮА.

   2004 г. - бизнес семинар "България - РЮА - икономически отношения", по повод 10-годишнината от освобождаването на РЮА.

   През март 2010 г. Южна Африка бе страна-партньор на "Винария" с голям щанд, за да представи южноафриканските вина.

   Основните износни позиции са плодове (временно консервирани), карбонати, медни пръти, сурови или необработени тютюни, руди на благородни метали, семена от анасон, ел. акумулатори, генератори и двигатели. Вносът е предимно от въглища вълна, цитрусови плодове, магнитни или оптични четци, части за автомобили, гранит, инсектициди и др. Съществуват възможности за ползотворно сътрудничество в сферата на туризма.

   СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА, НАУКАТА, ОБРАЗОВАНИЕТО И СПОРТА

   На 2.12.2004 г. в Претория е подписана спогодба за сътрудничество в областта на изкуствата и културата. При посещение на председателя на Държавната агенция за младежта и спорта в Южна Африка (октомври 2007 г.) е подписано споразумение за сътрудничество в областта на младежта и спорта. Предвид присъединяването на България към Лисабонската конвенция е отпаднала необходимостта от подписването на двустранни спогодби за признаване на дипломи и квалификации, но двете страни са без обща правна рамка за сътрудничество в областта на образованието и науката.

   В България са завършили висше образование почти 100 южноафрикански граждани, някои от които заемат важни позиции в своята страна. Южноафрикански студенти се обучават в България и сега.

   Има епизодични контакти между университетите на двете страни. През 2001 г. на посещение в България е група преподаватели и студенти от Института за международни отношения в Йоханесбург за запознаване с наши университети.

   В РЮА и в България са проведени някои индивидуални културни инициативи:

   - някои български културни прояви са организирани в РЮА, главно чрез участието на български художници, скулптори, дизайнери и др., постоянно живеещи там;

   - през 1997 г. е организирана изложба на гостуващия скулптор Вежди Рашидов и неговия син, художник;

   - през 1998 г. и 1999 г. посолството организира комплексни изложби на български икони, скулптури и художествени фотографии по случай 24 май;

   - през 2003 г. с концерти отбелязват Националния празник на България в РЮА известната фолклорна певица Валя Балканска и гайдарят Петър Янев.

   Южноафриканската страна организира на два пъти Седмици на южноафриканската култура в София, фолклорният ансамбъл "Цакане" е отличен със златен медал на Международния фолклорен фестивал във Варна през 1997 г.

   Симфонично трио от РЮА, начело с български музикант, изнася концерти в София през 2002 г. През 2007 г. и 2008 г. южноафрикански фолклорни групи са на турне в България, а през 2008 г. в Йоханесбург и Кейптаун под егидата на българското посолство се провеждат културни прояви за отбелязване 100 г. от независимостта на България.

   През март 2010 г. младото африканско сопрано Прити Йенде, 25-годишна, изнесе оперен рецитал в Пловдив пред препълнената зала "България" на конгресния център на Панаира.

   КОНСУЛСКИ ОТНОШЕНИЯ И БЪЛГАРСКА ОБЩНОСТ

   Числеността на българската колония в РЮА е около 15-20 хиляди души. Българските граждани, много от тях вече с двойно гражданство, живеят главно в Йоханесбург, Претория, Кейптаун, Дърбан и други големи градове. В РЮА функционират 3 български организации (на общностите в Претория и Йоханесбург, в Кейптаун и в Дърбан).

   През януари 2003 г. е прекратена работата по нашите проекти на договори за оказване на правна помощ по наказателни дела и за екстрадиция, предвид присъединяването на РЮА към съответните две конвенции на Съвета на Европа.

   През декември 2004 г. е подписано споразумение за полицейско сътрудничество.

   РАЗМЕНЕНИ ПО-ВАЖНИ ПОСЕЩЕНИЯ

   октомври 1992 г. - делегация, водена от Алекс фон Бреда, организатор на парламентарната група на Националната партия на РЮА, посещава България по покана на Народното събрание;

   1993 г. - посещение на П. Дж. Велхемуд, министър на транспорта, пощите и телекомуникациите;

   1993 г. - посещение на Е. Матинчев, заместник-председател на Министерския съвет и министър на труда и социалните грижи (неофициално);

   1994 г. - посещение на Хр. Тотев, министър на териториалното развитие и строителството;

   4-6 юни 1995 г. - министърът на външните работи Г. Пирински посещава РЮА по покана на южноафриканския си колега Алфред Нзо. Връчени са наши проекти за редица спогодби в икономическата област. Подписани са спогодба за премахване на визовия режим за притежатели на дипломатически, служебни и официални паспорти, протокол за консултации между Министерството на външните работи на България и Департамента на външните работи на РЮА и документ за намеренията в областта на изкуствата, културата, науката, технологиите и спорта.

   1995 г.- посещение на Ив. Белчев, заместник-министър на търговията и външноикономическото сътрудничество, и Б. Божинов, председател на БТПП;

   ноември 1995 г. - посещение на заместник-министъра на външните работи на РЮА Азиз Пахад в София, за консултации с МВнР. Подписана е културна спогодба.

   30 юни - 2 юли 1997 г. - министърът на отбраната на РЮА Джо Модисе посещава България по покана на българския си колега Г. Ананиев. Подписано е междуправителствено споразумение за сътрудничество в областта на отбраната и военните технологии.

   1998 г. - посещение на Хр. Баларев, заместник-министър на образованието;

   юни 1999 г. - посещение на заместник-министъра на външните работи М.Райков за участие в церемонията по встъпване в длъжност на новоизбрания президент на РЮА Табо Мбеки;

   1999 г., октомври - посещение в РЮА на Г. Шиваров, заместник-председател на БСК, начело на голяма група български бизнесмени. Подписан е протокол за сътрудничество на БСК с южноафрикански търговски палати.

   21- 23 септември 2000 г. - официално посещение на вицепрезидента на РЮА г-н Джейкъб Зума, по покана на българския вицепрезидент Т. Кавалджиев.

   31 юни - 10 юли 2002 г. - посещение на парламентарна делегация от РЮА, начело с Куис фан дер Мерве, председател на парламентарната група на Партията на свободата Инката.

   25-28 април 2004 г. - участие на българска делегация, ръководена от вицепрезидента на България Ангел Марин, в тържествата в Претория по случай 10-годишния юбилей от установяване на демократично управление в РЮА и встъпването в длъжност на преизбрания президент Табо Мбеки.

   2-4 декември 2004 г. - официално посещение на вицепрезидента на България Ангел Марин, по покана на вицепрезидента Джейкъб Зума. Подписани са спогодби за сътрудничество в областта на здравеопазването и медицинската наука, на изкуствата и културата, и за полицейско сътрудничество.

   6 октомври 2005 г. - посещение в България на министъра на здравеопазването на РЮА Мсиманг.

   Октомври 2007 г. - посещение в РЮА на председателя на ДАМС Весела Лечева.

   Декември 2008 г. - посещение на външния министър Ивайло Калфин в Южна Африка.
София, 26 юли 2010 г.
горе