архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.20, бр.4, година XV, 2008г.
В България открихме своята втора родина
Шара Карсакпаева,
председател на Обществото
на казахстанците в България "Аруах"


   Обществото на казахстанците в България "Аруах" е основано през 2005 г. Основната цел е да се създаде обществена организация, която да консолидира казахстанската диаспора в България. Тя е малочислена и разпръсната по цялата страна. Освен това диаспората е и разнолика - казахстанското общество се състои от етнически казахи, славяни (руси, белоруси, украинци), немци, поляци, източни и южни етноси, които изповядват своите религии и чиито представители по волята на съдбата са се оказали в България. Поради това изборът на названието на организацията бе свързан с име, което да обединява. "Аруах" - това е Светият дух на нашите предци, чрез който те ни закрилят и помагат. Почитан е от най-дълбока древност. Дори приемането на исляма, практикуването на различни вероучения и налагането на атеизма не могат да го изместят от душите и сърцата на хората. В преобладаващата си част членовете на организацията са съпруги от семейства със смесени бракове, но в последно време се присъединяват и представители на казахстанските делови кръгове, с различни срокове на пребиваване в България.

   Обществото на казахстанците в България "Аруах" си поставя амбициозни цели и задачи. В основата им лежи искреното желание за интензивен обмен между България и Казахстан във всички сфери на живота. Това е възможно чрез създаването на взаимноизгодни икономически, политически, културни и информационни контакти и връзки, способстващи за развитието на сътрудничеството между България и Казахстан. Като обществена организация с нестопанска цел "Аруах" се явява част от развиващото се гражданско общество в България. Поради това ние се стремим с недържавни средства да подпомагаме дейността на държавните органи на двете страни. Но по-голямата част от нашата дейност е насочена към информиране на българското общество за историческото минало, бита и традициите в Казахстан, за съвременното състояние и перспективите за развитието на нашето oтечество, за неговите богати достижения в сферата на изкуството и културата. Не забравяйки своя произход, ние, членовете на Обществото на казахстанците "Аруах", сме открили в България своята втора родина и сме благодарни на съдбата, че живеем и работим в тази прекрасна и гостоприемна страна.
горе