архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
КИНО стр.47, бр.4, година XV, 2008г.
Съвременно Казахско документално кино
Алия Увалжанова,
продуцент на цикъла "Ликовете на Евразия"


   Цикълът документални филми "Ликовете на Евразия" обхваща съдбата и дейността на казахски дейци на науката и литературата и включва пет документални филма (представени от компания ALD Capital Grou).

   

   "Излъчването на любовта": Абай

   Изучавайки руската и западноевропейската култура и превеждайки шедьоврите на класиците на казахски език, Абай обогатява културата на народа си със съкровищата на световната поезия. Или както казва Мухтар Ауезов: "Гьотевата "Нощна песен на странника" достигна до аула в село Акшокъ, а оттам - до летните пасбища на Тобъктъ, до кереите по горните течения, до уаките по долните течения, до племената каракесек и куандък, до найманите в долината на река Аягуз, до планините Тарбагатай и Алтай."

   Задачата на филма е да потопи зрителите в атмосферата на казахската степ, да разкрие цялата красота на природата, вдъхновила поета да създаде великолепни миниатюри. Главната колизия във филма представлява сблъсъкът между богатството на света и самотата на душата.

   Личната душевна драма на героя е разкрита чрез образа на възлюбената на Абай, Тогжан, за която той лелее цял живот и която за него се превръща в символ на светлината и чистотата. Но тъкмо в това се състои разликата между поета и останалите хора - тази драма няма как да си остане лична трагедия, напротив - сливайки се с основните постулати на суфитската поезия, тя го принуждава да търси отговор на въпроса "Какво е любовта?"

   Сценарист: Бахът Каирбеков - поет, автор на 6 стихосбирки, сценарист и режисьор на повече от 30 документални филма, заслужил деятел на Република Казахстан, член на Евразийската Академия за телевизия и радио (ЕАТР), член на Съюза на филмовите дейци на Казахстан

   Режисьор: Бахът Каирбеков

   Научен консултант: Мурат Ауезов - директор на Националната библиотека на Република Казахстан, културолог, дипломат, държавен и обществен деец на Казахстан

   

   "Враг на народа":

   Мухаметжан Тънъшпаев

   Филм за трагичната съдба на Мухаметжан Тънъшпаев, представител на казахстанската интелигенция, играл важна роля в общественото развитие на страната. За съжаление днес почти не се пише и говори за този необикновен човек.

   Филмът ни въвежда в един от драматичните периоди от историята на Казахстан - Февруарската революция от 1917 г., която уж би трябвало да проправи път пред интелигенцията към свободна обществена дейност, както и за последвалото разочарование от политиката на болшевиките. На този фон е показан главният герой, който не се бои да има и да изказва собствено мнение.

   За пръв път на екрана се представят излезлите приживе трудове на Мухаметжан Тънъшпаев, съхранявани в Националната библиотека на Република Казахстан, които и до днес представляват скъпоценен източник на информация за историята на Казахстан от древността до началото на ХХ в.

   Сценарист: Лаврентий Сон, заслужил деятел на културата на Република Казахстан, сценарист, режисьор на игрални и документални филми

   Режисьор: Лаврентий Сон

   Научен консултант: Г. Жулгенбаева, кандидат на историческите науки, Академия по транспорт и комуникации "М. Тънъшпаев", Катедра по история на Казахстан

   Темата на кандидатската й дисертация е "Животът и дейността на М. Тънъшпаев.

   Темата на докторската й дисертация е "Възгледите на М.Тънъшпаев за устоите и традициите на казахския народ"

   

   "Последният степен принц": Чокан Валиханов

   Филм за необикновената съдба на човека, когото наричат "пробляснал метеор".

   През целия си кратък, но ярък живот Чокан носи военна униформа. Но това не му пречи да бъде учен, просветител, приятел на политическите заточеници, художник акварелист... Той живее във времена, когато най-достойните представители на руския светски живот носят мундири.

   "Вече съзнавам, че е трудно да се бориш сам с всички, съзнавам, че истината, колкото и да е светла, не е в състояние да прогони най-устойчивите заблуди, ако те са осветени от времето" ще напише той в писмо до А. Майков.

   А колко символично звучат днес думите на Достоевски до Чокан: "Никога и към никого, дори и към брат си, не съм изпитвал такова влечение, каквото изпитвам към Вас..."

   И Чокан е дори повече от брат - той е достоен син на Русия. Именно на Русия. И в най-страшните си мигове той не го забравя, и до сетния си час остава верен на своя дълг на евразиец, патриот и офицер.

   Сценарист: Игор Гонополски, член на Съюза на филмовите дейци на СССР, на Евразийската Академия за телевизия и радио (ЕАТР)

   Режисьор: Игор Гонополски

   Научен консултант: внукът на Ч. Валиханов, Шота Валиханов, заслужил деятел на изкуството, носител на Държавната награда на Република Казахстан

   Консултант: Олжас Сулейменов, поет, държавен и обществен деец на Казахстан.

   

   "Документ с особено значение": Олжас Сулейменов

   Филм за съдбата на книгата "АЗиЯ" на Олжас Сулейменов, публикувана преди повече от три десетилетия и случайно сдобила се със скандална слава.

   Избухналият във вестниците и списанията скандал достига до висшите партийни инстанции. Заплаха от най-строги идеологически и административни мерки надвисва над Сулейменов. Книгата е обявена за антинаучна и вредна за съветските читатели и е иззета от книжарниците и библиотеките, след което е изгорена в специалните пещи на КГБ. Но малцината, които успяват да си я купят и да я прочетат, се превръщат в страстни привърженици на мислите и идеите на автора й. И не защото са открили в нея някаква висша истина, а защото намират единствения правилен подход към сложните въпроси на литературата и историята, пък и на хуманитарните знания като цяло. Поне такива, каквито са по онова време. Самият автор нарича този подход "Колективно АЗ", което означава възможност да се слеят в едно изследователят, историкът, литературоведът, поетът и ученият.

   За заглавие на предлагания видеофилм е послужил цитат от "откритото писмо" на Олжас Сулейменов до члена на Политбюрото на ЦК на КПСС, първия секретар на ЦК на КП на Казахстан Д. Кунаев, до членовете на Бюрото на ЦК на КП на Казахстан, написано през август 1989 г. Писмото, както и неотдавнашната премиера на най-новото издание на "АзиЯ" от московско издателство, стават повод за създаването на филма.

   В него наред с непосредствените участници в събитията от онези вече далечни години участват и известни руски и казахски актьори в качеството на "добронамерени читатели".

   Сценарист: Аскар Бапишев, член на Евразийската Академия за телевизия и радио (ЕАТР), на Съюза на филмовите дейци на Казахстан, сценарист и режисьор на повече от 50 документални филма

   Режисьор: Аскар Бапишев

   

   "Феноменът на Сатпаев": Канъш Сатпаев

   За академик Канъш Сатпаев са запазени множество разкази, спомени на геолози, работили с него, на негови колеги учени, държавни дейци, на негови ученици и просто на хора, които са го познавали.

   И до днес има множество отзиви за него. В писмо Надежда Затаевич, дъщеря на знаменития музиколог и изследовател на казахски песни А. Затаевич, го определя като изключително "културен, образован, възпитан, с една дума - "arbiter elegantiarum". Изключително трудно е в половинчасов филм да се разкаже за живота и многостранната дейност на академик К. Сатпаев. И все пак въз основа на документи, писма и разкази авторите успяват да пресъздадат нестандартния облик на големия учен.

   Сценарист: Болат Шарип, режисьор на игрални и документални филми, доцент в Националната Академия по изкуствата "Т. Жургенев"

   Режисьор: Болат Шарип

   Научен консултант: Сарсеке Медеу, геолог, писател, автор на 10 книги за живота и дейността на Канъш Сатпаев. Московското издателство "Молодая гвардия" публикува книга за К. Сатпаев в поредицата "Животът на забележителни личности".
горе