архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
КИНО стр.46, бр.4, година XV, 2008г.
Кратка история на Казахфилм

Ликът на Евразия
Казахската филмова компания Казахфилм "Ш. Айманов" има над 70-годишна история. През това време тя е била многократно преобразувана, но успява да оцелее и до днес, като произвежда по 5-6 игрални, 3-4 документални и 2-3 анимационни филма на година. Наскоро излезлият цикъл документални филми "Ликовете на Евразия" разказва историите на петима известни казахстанци, занимавали се с литература и наука.   Историята на създаването на филмовата компания Казахфилм "Ш. Айманов" води началото си от 1944 г., когато е основано Алма-Атинското киностудио за игрални и документални филми чрез сливането на Алма-Атинската студия за кинохроники (създадена през 1934 г.) и Алма-Атинското киностудио за игрални филми (създадено през 1941 г.) През ноември 1943 г. Алма-Атинското киностудио за игрални филми се слива с евакуираните в Казахстан филмови компании "Мосфилм" и "Ленфилм" и се образува Централно обединено киностудио (ЦОКС), което през годините на Втората световна война произвежда около 80% от всички игрални филми в СССР. В ЦОКС работят майсторите на съветското кино С. Айзенщайн, В. Пудовкин, И. Пирьов, братя Василиеви и др. ЦОКС изиграва голяма роля за подготовката и формирането на творческите и инженерно-техническите кадри на Казахстан.

   През 1944 г. Алма-Атинското киностудио е прекръстено на Алма-Атинска студия за игрални и документални филми, а през 1960 г. - на Студия "Казахфилм". От 1954 г. започва редовно производство на игрални, а от 1967 г. - и на анимационни филми. Първият казахски анимационен филм "Защо опашката на лястовицата е като ножица" на Амен Хайдаров печели "Бронзов праксиноскоп" на Международния фестивал на анимационните филми в Ню Йорк.

   През 1984 г. Студия "Казахфилм" е кръстена на името на Шакен Айманов, изтъкнат деец на националната кинематография, първия казахски кинорежисьор. През 1985 г. компанията е преобразувана в Републиканско творческо-производствено обединение (РТПО) Казахфилм "Ш. Айманов".

   През 1996 г. РТПО Казахфилм "Ш. Айманов" е реорганизирано, като е разделено на Казахска кинофабрика "Ш. Айманов" (материално-техническата база) и Национален продуцентски център на Република Казахстан (организация на творческия процес, работа с независими продуцентски къщи).

   На 28. 03. 2000 г. Казахската кинофабрика "Ш. Айманов", Националният продуцентски център на Република Казахстан и Държавният Госфилмофонд се обединяват в Републиканско държавно публично предприятие (РДПП) Национална компания Казахфилм "Ш. Айманов", а през 2006 г. РДПП НК Казахфилм "Ш. Айманов" е преобразувано в Казахфилм "Ш. Айманов" АД.

   Модерният комплекс на компанията се състои от три корпуса, в които се помещават звукотехнически комплекс, комплекс за операторска техника, комплекс за снимачна подготовка, комплекс "Декоративно-технически съоръжения", монтажен комплекс, лаборатория и ОТК, комплекс за специализиран транспорт и актьорски отдел.

   В момента Казахфилм "Ш. Айманов" АД пуска по 5-6 игрални, 3-4 документални и 2-3 анимационни филма на година. От 2005 г. 12 септември се празнува в Казахстан като Ден на националното кино.
Казахфилм АД
горе