архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АРТ стр.43, бр.4, година XV, 2008г.
Казахски Художници


   Абълхан Кастеев (1904-1973)

   

   Роден е в село Чижин, Талдъ-Курганска област. От 1929 до 1931 г. учи в художественото студио на Николай Гаврилович Хлудов в Алма-Ата. От 1937 г. е член на Съюза на художниците на Казахстан. През 1942 г. му е присвоено званието заслужил деец на изкуствата. За увековечаването на образа на А. Иманов и големи заслуги в изобразителното изкуство през 1944 г. му е присвоено званието народен художник на Казахската ССР. През 1967 г. става лауреат на Държавната премия на Казахската ССР "Ч. Валиханов" за серията акварели "Богатството на Казахстан". Награден е с орден "Октомврийска революция", два ордена "Трудово Червено знаме", орден "Знак на славата".

   

   Аубакир Исмаилов (1913-1999)

   

   Роден на 1 януари в село № 6, Телмански район, Карагандинска област. През 1929-1932 г. учи в Московското художествено училище "Памет на революцията от 1905г.". Работи в Алма-Ата от 1938 г. Участва в изложби от 1932 г. От 1933 г. е член на Съюза на художниците на СССР.

   

   Гулфайрус Мансуровна Исмаилова (1929)

   

   Родена в Алма-Ата. През 1956 г. завършва Ленинградския институт по живопис, скулптура и архитектура "И. Е. Репин". Учи при М. Бобъшев. Работи в Алма-Ата от 1956 г. Участва в изложби от 1947 г. Член е на Съюза на художниците на СССР от 1957 г.

   

   Сабур Абдрасулович Мамбеев (1928)

   

   Роден в село Абай-Базар, Келески район, Южно-казахстанска област. През 1946 г. завършва Алма-Атинското художествено училище. През 1953 г. завършва Ленинградския институт по живопис, скулптура и архитектура "И. Е. Репин". Учи при Б. Фокин, М. Авилов. Работи в Алма-Ата от 1953 г. През 1953-1956 г. преподава в Алма-Атинското художествено училище "Н. В. Гогол". Участва в изложби от 1950 г. Oт 1956 г. е член на Съюза на художниците на СССР.

   

   Айша Гарифовна Галимбаева (1917)

   

   Родена в Иссък, Алма-Атинска област. През 1948 г. завършва Алма-Атинското художествено училище "Н. В. Гогол". През 1949 г. завършва Художествено-декоративния факултет на Държавния институт за кинематография (Москва). Учи при Б. Шпинел, К. Морозов. Работи в Алма-Ата от 1949 г. През 1950-1964 г. преподава в Алма-Атинското художествено училище, през 1965-1969г. - в Казахския държавен педагогически институт "Абай", художествено-графически факултет.

   Участва в изложби от 1949 г. Член е на Съюза на художниците на СССР от 1951 г.
горе