архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
АРТ стр.42, бр.4, година XV, 2008г.
Своеобразен и загадъчен свят
Райхан Ергалиева,
доктор на изкуствознанието, член на AICA
Ерболат Толепбай
Роден е в Казахстан през 1955 г. През 1977 г. завършва Художествено-графичния факултет на университета "Абай". От 1974 г. участва постоянно в републикански, общосъюзни, международни изложби - в 35 страни по света, като Франция, Италия, Германия, Индия, Китай, Египет, Филипините и др. От 1980 до 1989 г. е стипендиант на Съюза на художниците на СССР. Лауреат на общосъюзни и международни конкурси за изкуство в Москва и София, лауреат на наградата на Ледеец на изкуствата на Република Казахстан, академик на Художествената академия на Русия, Чехия, Киргизстан. Произведенията на художника са изложени в Държавната Третяковска галерия, музеите на Руската федерация, Държавния музей за изкуства "А. Кастеев" (Алматъ), областни музеи на Република Казахстан, частни колекции в Казахстан, ОНД, Европа, Америка, Азия.
   Името на художника Ерболат Толепбай е добре познато в Казахстан. Неговите платна, изпълнени с емоционална енергия, философски размисъл и живи човешки страсти, изиграха водеща роля при формирането на казахското изкуство. Знак за нивото на творческата личност на художника, за неговото живописно майсторство от най-висока класа е провеждането на безпрецедентна за казахското изкуство самостоятелна изложба на произведенията на Е. Толепбай в Държавната Третяковска галерия в Москва през 1998 г. Самостоятелната изложба в един от най-авторитетните музеи на изобразителното изкуство в света е показател за уникалния талант на художника, който е безспорна гордост за казахската култура.

   Понастоящем Ерболат Толепбай е заслужил деец на изкуствата на Република Казахстан, действителен член на Художествената академия на Руската федерация, на Република Киргизстан, на Чехия, носител на Висшата награда EVROUNION на изкуствата за 2002 г., лауреат на такава стойностна и авторитетна в страната награда на Клуба на меценатите на Казахстан "Платинен Тарлан".

   Своеобразният и загадъчен свят на Ерболат Толепбай е среща на европейската култура и тайнствената азиатска душа, удивителен пример за съединяване на европейската психоанализа с мощния космизъм в нинския комсомол, заслужил светоусещането на този потомък на номадите. Привързаността към психоанализата на Салвадор Дали (последователен ученик на Фройд) за години напред става за творчеството на Ерболат Толепбай своеобразно мерило за разбирането на човешката душа. Същевременно изпълнените му с вътрешно тайнство живописни пророчества въплътяват традиционния, присъщ на казахите начин за възприемане и отразяване на реалността. В тях с изострена от изкуството очевидност се олицетворяват две много силни страни от националния манталитет на казахите. Едната от тях е високият полет на въображението, силата на абстрактните обобщения, мисълта, свързваща дългите жизнени връзки, другата е интуитивното, дълбинно достигане до вътрешните взаимовръзки на природата, човешкия род, космоса.

   Тук не можем да не споменем за своеобразното влияние, което оказват върху творчеството на казахския художник постановките на гениалния сюрреалист Салвадор Дали. Кой друг, ако не Салвадор Дали доведе до апогей изразяването на подсъзнанието в европейското изкуство на ХХ в.? Именно той изостри в светоусещането на казахския художник Толепбай вниманието към сферата на подсъзнанието, но вече в самия подход към тази примамлива и загадъчна сфера се откроява отчетливата разлика в менталността на западния и източния човек. Ако в художествените откровения от областта на подсъзнанието при Салвадор Дали това е винаги и предимно подсъзнанието на индивида, то при Ерболат Толепбай във всеки момент от творчеството му оживява колективното подсъзнателно начало на нацията. И въпреки интереса към подсъзнанието, обединяващ великия сюрреалист Дали и "съветския сюрреалист" Толепбай, всеки от тях си остава представител на своя културен ареал.
горе