архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
абонамент
subscription
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ГРАДОВЕ стр.31, бр.4, година XV, 2008г.
Астана: младата столица
През 1997 г. столицата на казахстан е преместена от Алматъ в Акмола, а година по-късно е преименувана на Астана. Днес, десет години по-късно, тази крачка е призната за най-успешния проект за преместване на столица, осъществен в съвременните условия, а Астана поразява с модерния си дизайн, мултифункционалността и динамиката си.   Много градове са възникнали там, където реките се пресичат с древните керванджийски пътища. И новата столица на Казахстан не прави изключение. Старото име на местността, в която днес е разположена Астана, е Караоткел. To произхожда от едноименното название на казахско селище, разположено на северното разклонение на Великия път на коприната, свързващо Урал и Сибир с Централна и Средна Азия.

   От памтивека тук са разполагали биваците си различни племена, ставали са летни срещи, обсъждали са се важни въпроси - военни, икономически, земевладелски, преходът към зимно стануване през Великата степ - Саръ-Арка.

   Удобният керванджийски брод през река Ишим (Есил) спомогнал, по съвета на представителите на казахските аули, на брега на реката в местността Караоткел през 1832 г. да бъде основано военно укрепление - Акмолинският външен окръг.

   По-късно местността се превръща в център, където се провеждат търговски панаири за добитък. Панаирите били прочути с изобилието и богатия асортимент от млечни продукти (кумис, шубат - квасено камилско мляко и т. н.), откъдето и названието на местността - АК МОЛ - "бяло изобилие". Поради благоприятното си местоположение на керванджийския път от Ташкент към Урал и други райони на Руската империя Акмолинск бързо се превръща в голям търговски център. На панаирите се стичат търговци от всички краища на Казахстан, Русия, страните от Средна Азия.

   По време на Втората световна война Акмола изиграва важна роля за сформиране на военни части и съединения. Тук са сформирани три стрелкови (310, 29 и 387) и една кавалерийска дивизия. Тридесет и осем военни акмолинци са удостоени със званието "Герой на Съветския съюз", а седмина са наградени с Ордена на славата, трета степен.

   В периода 1961-1992 г. градът се нарича Целиноград (през 50-те и 60-те години на ХХ в. той е център на целинните земи), а от 1998 г. - Акмола. По онова време Акмолинска област се превръща в една от основните житници на страната, в голям център на селскостопанското машиностроене. През 1953-1956 г. в областта са разорани 3,5 милиона хектара целина.

   На 20. 10. 1997 г. президентът Н. Назарбаев подписва Указ за обявяване на град Акмола за столица на Република Казахстан, а на 6. 05. 1998 г. той е преименуван на Астана.

   Преместването на столицата съвсем не е продиктувано от някакви политически амбиции на президента. Нещо повече, в началните стадии то носи риск да се отрази зле на имиджа му. Това безусловно е политически рисковано. Стъпката обаче е предприета в резултат на точни разчети, тъй като има редица сериозни предпоставки за основаване на новата столица - социални, икономически, политически, идеологически, от гледна точка на сигурността и т. н.

   От една страна, преместването на столицата е свързано с необходимостта от разгръщането на нов мощен икономически център във вътрешността на страната. Преимуществото се състои в това, че новата столица е разположена на кръстопътя на най-големите транспортни и комуникационни коридори и се намира точно в географския и икономически център на държавата.

   Освен това с развитието на пазарните отношения в страната започват бързи процеси на урбанизация. Селското население, и то най-вече от пренаселените южни селскостопански райони, все по-активно мигрира в големите градове. Новата столица трябва да преразпредели миграционните потоци и да намали урбанизационното натоварване в южните краища на Казахстан.

   Преимущество на новата столица е и че се намира на безопасно от геостратегическа гледна точка място - разположена е на еднакво разстояние от държавните граници. Също така е достатъчно далече от огнищата на потенциална нестабилност в азиатския регион, което като цяло играе съществена роля за националната сигурност.

   Президентът, осъзнавайки необходимостта от преместване на столицата, за пръв път поставя въпроса още през 1992 г., т.е. веднага след като Казахстан се сдобива с независимост. Той последователно се стреми към осъществяване на идеята си, като през 1994 г. Назарбаев убеждава депутатите, че е нужно да се вземе такова решение. Следват 4 години на усилена дейност, в резултат на която преместването на столицата се превръща във факт.

   Днешното й развитие е доказателство за правилността на това решение. Въпреки изявленията на скептиците, които не вярваха в проекта Астана, той е успешно реализиран. Обликът на новата столица съответства на философията на град от третото хилядолетие - съчетава динамика и едновременно с това максимален комфорт. Астана се превърна в най-важния държавнически, икономически, инвестиционен, политически и в крайна сметка личен житейски проект на първия президент на Република Казахстан.

   И днес Астана продължава да се развива. Тази година се навършиха 10 години от създаването й. В исторически план това е кратък период, но за млада държава, която е само на 16 години, той е значителен. Всъщност след преместването на столицата в Казахстан възникна съвсем нов град, признат като най-успешния проект за преместване на столица, осъществен в съвременните условия.

   Бъдещето на страната вече е неразривно свързано с това как пулсира и живее столицата. Стана престижно да живееш и работиш в нея. Тя е символ на независимостта на страната, на самостоятелността на казахстанския народ, защото никога преди казахстанците не са решавали сами къде да се намира столицата им и местоположението й винаги се е определяло в зависимост от интересите на метрополията.

   През 1999 г. с решение на ЮНЕСКО Астана получи статут на "световен град". То е своеобразно потвърждение за световното признание на успеха на новата столица.

   Съгласно ескиза на японския архитект Кисе Куракава, планирал Астана, градът се разраства в две направления - паралелно с преобразуването на старата част се усвояват свободните територии по левия бряг на река Ишим. В новия град, който според замисъла на президента на Република Казахстан трябва да съчетава красотата на Европа и изтънчеността на Изтока, ще бъдат построени стъклени топли връзки между зданията и висящи зимни градини. Разположена в район с рязко континентален климат, Астана ще бъде привлекателна през всички годишни времена.

   Една от днешните забележителности на столицата е етномемориалният парк, където макетни експонати изобразяват цялата карта на Казахстан, наречена "Атамекен". Сред тях е монументът "Байтерек", превърнал се в символ и визитна картичка на града. Конструкцията му символизира обединяването на трите основи на мирозданието - подземната (долната), земната (средната) и небесната (горната). Висок е 105 метра. На 97-ия метър се намира площадка, от която се разкрива живописна панорама на съвременния град. Цифрата 97 не е случайна - тя символизира годината на преместване на столицата от Алматъ в Астана. В постройката има художествена галерия, огромен аквариум и ресторант.

   В Астана има още едно популярно съоръжение - океанариумът на развлекателния център "Думан". Това е първият в света изложбен комплекс от този тип, разположен на 3 000 км от океана, и първият на територията на държавите от ОНД. Общият обем на аквариумите му възлиза на 3 милиона литра вода. Експозицията съдържа почти 2 000 морски животни, представители на около 100 вида, обитаващи различни краища на Световния океан.

   Експозицията се състои от главния аквариум (по чието дъно минава като осветена подвижна пътека 70-метров тунел от 6-сантиметрово акрилно стъкло) и две големи изложбени зони с 16 аквариума с различни размери. Многообразието във формите на аквариумите и декоративното оформление, имитиращо различни природни биотипове, дава възможност да се наблюдава животът на рибите в условия, близки до естествената им жизнена среда.

   От преместването на столицата населението на Астана се е увеличило над два пъти. Днес то наброява повече от 600 000 души. Градът привлича младите специалисти. Според демографските прогнози до 2010 г. населението на столицата ще достигне 1 милион жители, а през това време приоритетно ще се развиват цялата социална структура и жилищното строителство.

   Астана има добре развита, широка мрежа от културни учреждения. В момента действат Президентският център на културата с концертна зала и библиотека, Казахският музикално-драматичен театър "К. Куанъшбаев", рускоезичният драматичен театър "М. Горки", оперният и балетен театър "К. Байсеитова". Важна роля в културния живот на Астана играят Дворецът на детското и юношеското творчество, Дворецът "Жастар", Държавната филхармония, Културният център за прекарване на свободното време, оркестърът от народни инструменти, симфоничният оркестър, библиотеката "Отрар", музеите, модерните кина и търговски центрове.

   В строеж са музикален театър, зоопарк, музей на народните музикални инструменти и на декоративно-приложното изкуство.

   От 2000 г. в Астана съществува детското селище "SOS Киндердорф" за деца без родителски грижи, създадено по инициатива на президента на Благотворителния фонд "Бобек" С. Назарбаева. През следващите 3 години е планирано строителството на 60 детски градини, 31 общообразователни и пет професионално-технически училища, включително и специализиран професионален спортен лицей за сираци. За 2008 г. се предвижда построяването на 11 училища и 15 детски градини. Евразийският университет "Л. Гумильов", Селскостопанският университет "С. Сейфулин", Медицинската академия, Казахската национална музикална академия, казахстанският филиал на Московския държавен университет са центрове за подготовка на висококвалифицирани специалисти. В Астана функционират и 15 висши учебни заведения, които не са държавни.

   Международните музикални конкурси и фестивали, които се провеждат ежегодно в столицата, откриват множество млади таланти от различни страни. Такъв е например фестивалът за класическа музика "Шабът", в който всяка година участват най-добрите певци от близки и далечни държави. През 2003 г. за пръв път е организиран международен конкурс на казахската песен и са поканени звезди на естрадата от Сингапур, Сърбия, Черна гора, Беларус, България, Монголия, Филипините, Литва, Финландия, Армения, Малайзия, Италия.

   Астана е член на Международната асамблея на столиците и големите градове в ОНД и Балтика и поддържа двустранни отношения или е побратимена с 12 световни столици, както и с някои региони на ОНД.

   През 2007 г. са открити паметниците "Звездата на Астана", "Дружба на народите", на батъра Богенбай, превърнали се вече в културни забележителности на града. През 2007 г. по случай 70-годишнината от масовите политически репресии в Казахстан е открит мемориален музеен комплекс "АЛЖИР" (Акмолински лагер за жените на изменниците на родината) в село Акмол (в Целиноградския район на Акмолинска област) в памет на жертвите на политическите репресии и тоталитаризма.

   Активно се развива сферата на здравеопазването. Създаден е общоказахстански медицински клъстер (център) на високо равнище. Той ще бъде снабден с най-съвременно оборудване, което в момента е в производство. За три години ще бъдат пуснати в експлоатация общо 40 здравни заведения, което ще позволи в столицата да има специализирани медицински научни центрове и клиники, оборудвани със съвременна диагностична и лечебна апаратура.

   На левия бряг на реката е разположена "Специалната икономическа зона - Астана новият град" (СИЗ), създадена през 2002 г. СИЗ се простира върху 1 052 хектара, където днес се издигат 70 големи обекта. Вече са пуснати в експлоатация резиденцията на президента на Република Казахстан "Акорда", зданието на Сената, на парламента (мажилис), Националната библиотека, дипломатическото градче, министерствата на външните работи, на отбраната, на транспорта и комуникациите, Ислямският културен център, националната компания "КазМунайГаз" и др. Благоприятният инвестиционен климат на територията на СИЗ, данъчните и митнически облекчения и възможността да се строи без загуби спомагат за притока на инвестиции. След като СИЗ бе учредена, само в строителството на квартала от представителни здания са вложени 5 милиарда долара.

   Днес Астана вече се е формирала като успешен център на регионалното развитие. За изтеклата 2007 г. брутният регионален продукт нараства с 36 %. На столицата се падат около 10 % от БВП на страната, макар населението й да съставлява едва 4 % - тя заема трето място в държавата след град Алматъ и Атърауска област. В столицата ежегодно се провеждат инвестиционни конференции, като "Астана - инвест", "Астана - град на бъдещето", изложбите "Промстройиндустрия - Астана", "Астана - Билд", "Астана - Фуд" и много други.

   Инвестициите в основен капитал за януари-февруари 2007 г. възлизат на 436,9 милиарда тенге и се равняват на 116,7 % в сравнение с 2006 г. (по този показател тя се нарежда на 3-о място след Алматъ и Атърау).

   През 2007 г. с помощта на всички източници на финансиране са построени и пуснати в експлоатация жилища с обща площ 1 852,1 хиляди кв. м, което е 1,8 пъти повече, отколкото през 2006 г. Населението е построило 851,7 хиляди кв. м жилищна площ, т. е. ръстът е 2,6 пъти. Външнотърговският оборот за 2007 г. достига 8,6 милиарда долара, което е с 54 % повече от предходната година. За периода 2008-2010 г. е планирано обемът на промишлената продукция да се увеличи и да достигне 417,7 милиарда тенге.

   Модернизацията на икономиката на града до голяма степен е свързана с проекта за създаване на голям съвременен промишлен клъстер (център). Двадесет и три инвестиционни проекта за създаване на високотехнологични производства в строителната индустрия, машиностроенето и обработвателната промишленост ще бъдат разположени в индустриалния парк.

   Общият обем на инвестициите, привлечени за реализиране на тези проекти до 2010 г., ще възлезе на повече от 120 милиарда тенге, като при това се разкриват още около 7 000 работни места.

   В рамките на създаващия се парк започва строителство на качествено нови проекти: завода "Нокиан" (койте ще произвежда до 4 милиона коли годишно), завода за монтаж на локомотиви "General Electric Company", автомонтажния завод "Нисан" (който ще произвежда до 30 000 автомобила годишно), логистичния център "Apple City". Пак тук е набелязано да бъде издигнат завод с уникална технология за микрокристален силиций "Ланкастър груп Казахстан" АД, създават се и други иновационни производства, транспортни терминали и логистични центрове.

   В предстоящия тригодишен период приоритетно ще бъде развитието на Астана - един от големите центрове на международно взаимодействие в Евразия. За този период е предвидено обемът на привлечените инвестиции в основен капитал да възлезе на 1 586 милиарда тенге. Тези ресурси ще бъдат насочени към реализирането на проекти за комплексно застрояване и реконструкция, за жилищно строителство, по-нататъшно разширяване на мрежата от социално-културни обекти и за инфраструктурно развитие.

   По план до 2010 г. ще бъдат пуснати в експлоатация над 150 обекта, обслужващи социалната сфера.
Посолство на Р Казахстан в София
горе