архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.9, бр.3, година XX, 2013г.
Двустранният диалог между Хърватия и България
ДИРЕКЦИЯ "ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ" НА МВнР


   България бе сред първите страни, които признаха независимостта на Хърватия на 15 януари 1992 г. Дипломатически отношения между двете страни на равнище посолства са установени на 13 август 1992 г. От 17 юли 2012 г. извънреден и пълномощен посланик на България в Загреб е Таня Димитрова. Посланик на Хърватия в София от 21 януари 2009 г. до юни 2012 г. бе Даниела Баришич. Понастоящем мисията се ръководи от Динка Франулич - първи секретар.

   ПРИОРИТЕТИ

   Сред най-важните задачи, които България и Хърватия си поставят, са: оказване на подкрепа и предаване на опит в процеса на европейската интеграция на Хърватия; сътрудничество в рамките на региона с цел консолидиране на стабилността в Югоизточна Европа и по-специално в Западните Балкани; поддържане на активен политически диалог и сътрудничество между отрасловите министерства; обмяна на парламентарни делегации на ниво комисии и групи за приятелство; увеличаване на стокообмена и туристическия поток; реализиране на инфраструктурни проекти от взаимен интерес; разширяване на преките връзки между български и хърватски градове; интензивен културен и образователен обмен; работа с българското национално малцинство за запазване на културната му идентичност.

   ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

   На равнище президент:
24-25 април 2009 г. - президентът на Хърватия Стйепан Месич участва в конференция в София на тема: "Газ за Европа - сигурност и сътрудничество".

   18 февруари 2010 г. - българският президент Георги Първанов взе участие в церемонията по встъпване в длъжност на новия хърватски президент Иво Йосипович.

   21 март 2011 г. - Георги Първанов направи официално посещение в Загреб по покана на хърватския си колега.

   На равнище министър-председател:

   

   14 април 2010 г. - министър-председателят на Хърватия г-жа Ядранка Косор бе на официално посещение в България по покана на българския министър-председател Бойко Борисов.

   9-10 юли 2010 г., Дубровник - министър-председателят Бойко Борисов участва в Среща на държавните и правителствените ръководители на страните от Югоизточна Европа.

   27 април 2011 г., Загреб - официално посещение на министър-председателя Бойко Борисов, придружаван от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков и министъра на културата Вежди Рашидов. По време на посещението е подписана Програма за сътрудничество в областта на културата (2011, 2012 и 2013 г.). Проведени бяха Българо-Хърватски бизнес форум и Сесия на Българо-Хърватската смесена комисия по туризъм.

   8-9 юли 2011 г., Дубровник - участие на министър-председателя Бойко Борисов, придружаван от министъра на външните работи Николай Младенов, в Срещата на държавните и правителствени ръководители "Croatian Summit 2011".

   6-7 юли 2012 г., Дубровник - участие на министър-председателя Бойко Борисов в Срещата на държавните и правителствени ръководители "Croatia Summit 2012".

   12 февруари 2013 г., София - министър-председателят на Хърватия Зоран Миланович бе на работно посещение в България по покана на министър-председателя Бойко Борисов.

   Осъществени са и редица посещения на ниво председател на Народното събрание и министър на външните работи, които допълнително затвърждават приятелските отношения между Хърватия и България.

   ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

   Основният продукт, който България изнася за Хърватия, са нефтопродукти и масла, производство на рафинерията в Бургас и на "Приста Ойл". Вносът от Хърватия е съсредоточен в нефтен газ, газообразни въглеродни продукти, електрически трансформатори, медикаменти, машини, части за превозни средства и др.

   ИНВЕСТИЦИИ

   За периода 2000-2011 г. хърватските инвестиции в България възлизат на 37.3 млн. евро.

   Българските инвестиции в Хърватия:

   В периода 2008-2010 г. "К и К Електроникс" ООД открива в Загреб, Риека, Осиек и др. общо седем магазина за битова техника от веригата "Техномаркет", като общата инвестиция на фирмата надхвърля 1,5 млн.евро. Активни на хърватския пазар са и българските фирми "Балев", "Прима плин", "Стойчо Кълвачев Инженеринг", "Истра телекомуникации".

   

   СМЕСЕНА МЕЖДУПРАВИТЕЛСТВЕНА КОМИСИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

   24-25 юни 1996 г., Загреб - Първа сесия на Смесената комисия;

СТОКООБМЕН в млн.евро
ПЕРИОД ИЗНОС ВНОС САЛДО ОБЩО
2008 126.882 64.470 62.412 191.351
2009 70.070 36.889 33.181 106.959
2010 82.381 35.256 47.125 117.637
2011 82.681 27.266 55.405 109.937
2012 78.727 30.939 48.335 109.120


Хърватски инвестиции в България по години в млн. евро
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0 0.04 0.11 0.20 1.33 0.90 0.13 34.62 -6.38 0.99 -2.44 -0.6 1.2


   7-8 декември 1998 г., София - Втора сесия на Смесената комисия;

   15-16 юни 2000 г., Загреб - Трета сесия на Смесената комисия. На сесията специално бяха обсъдени възможностите за либерализация на търговията между двете страни;

   17-18 февруари 2004 г., София - Четвърта сесия на Смесената комисия. Бяха разгледани въпроси от областите: търговия, промишленост, труд и социална политика, селско стопанство и околна среда. Страните се договориха да продължат размяна на информации и предприемане на стъпки за разрешаване на актуални въпроси в горепосочените области;

   22-23 май 2006 г., Загреб - Пета сесия на Смесената комисия. Бяха обсъдени въпроси от областите: търговия, статистика, промишленост, труд и социална политика, селско стопанство и защита при бедствия и аварии;

   1 юни 2010 г., София - Шеста сесия на Смесената комисия. Засегнати бяха въпроси от областите: търговия, туризъм, енергетика, транспорт, околна среда и др.

   Във връзка с членството на България в ЕС и текущото осъвременяване на международните договори на България с трети страни на 24 април 2009 г. в София, в рамките на Енергийния форум, е подписан Меморандум за икономическо сътрудничество между Министерството на икономиката и енергетиката на Република България и Министерството на икономиката, труда и предприемачеството на Република Хърватия.

   През март 2013 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество между Министерството на труда и социалната политика на България и Министерството на труда и пенсионната система на Хърватия.

   ВОЕННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

   Военното сътрудничество се развива на основата на Споразумението за сътрудничество между министерствата на отбраната на двете страни, подписано в Загреб през 1996 г. Това е една от най-добре развитите области на сътрудничество с Хърватия. Двете страни обменят опит в областта на управлението на човешките ресурси, по линия на членството им в НАТО, в областта на военноморското сътрудничество, логистичната поддръжка на военноморските подразделения и участието в операции.

   От средата на 2008 г. постът на военния аташе към посолството на България в Хърватия е закрит, като военният аташе в Сараево е акредитиран и за Хърватия.

   СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА

   Сътрудничеството в тази област се реализира на базата на Спогодбата за сътрудничество в областта на културата, науката и образованието от 1995 г. България и Хърватия периодично подписват тригодишни програми за сътрудничество, като бе възприето предложението програмите да се подписват пряко между министерствата на науката и образованието и съответно между министерствата на културата на двете страни. Договорено е проектът на програмата за сътрудничество в областта на науката и образованието да бъде подготвен от българска страна, а в областта на културата - от хърватска. Българският проект бе предаден на хърватското Министерство на науката, образованието и спорта през март 2013 г. за одобрение и се чака отговор от хърватската страна. Документът за сътрудничество за периода 2013-2016 г. би могъл да се подпише при среща на министрите на образованието на двете страни.

   В рамките на официалното посещение на министър-председателя Бойко Борисов в Загреб (27 април 2011 г.) бе подписана Програма за сътрудничество в областта на културата в периода 2011-2013 г. В двете страни работят лекторати по български и хърватски език и литература. От началото на 2006 г. лекторатът по български език и литература във Философския факултет на Загребския университет е преобразуван в Катедра по български език и литература, която по статут е равнопоставена на всички останали катедри на факултета. През учебната 2010-2011 г. там се обучават 48 студенти, като записалите се студенти в първи курс са 21. Лектор по български език е доц. д-р Елена Чаушева.

   През академичната 2012-2013 г. в Софийския университет "Св. Климент Охридски" 67 студенти са изучавали хърватски език. Лектор по хърватски език е г-жа Ясна Аничич.

   В Университета "Паисий Хилендарски" в Пловдив също има катедра, в която се изучават хърватски език и литература.

   ВЪНШНОПОЛИТИЧЕСКИ ПРИОРИТЕТИ

   Основните външнополитически приоритети на Република Хърватия са: интеграцията в Европейския съюз, активно участие в НАТО, развитие на двустранното и многостранното международно сътрудничество, равноправни и взаимноизгодни добросъседски отношения.

   Хърватия е член на ООН от 1992 г. През 2002 г. председателства ECOSOC. От януари 2008 г. до края на 2009 г. Хърватия е непостоянен член на Съвета за сигурност на ООН. Страната има допълнителния ангажимент да председателства специалния Комитет за борба с тероризма (КБТ) към ООН. През октомври 2010 г. Хърватия се кандидатира за член на Организационния комитет на Комисията по изграждане на мира за периода 2012-2013 г. През 2012 г. Хърватия пое заместник-председателското място на Комисията по изграждане на мира към ООН, а от 28 януари 2013 г. пое председателското място на Комисията.

   От 22 октомври 2004 г. Хърватия е пълноправен член на Процеса за сътрудничество в ЮИЕ (ПСЮИЕ). От май 2006 г. до май 2007 г. Хърватия бе председателстваща на ПСЮИЕ.

   Хърватия е пълноправен член на: МВФ, Световната банка (25.02.1993 г.); ЕБВР (15.04.1993 г.), СТО (30.11.2000 г.) и ЦЕФТА (1.03.2003 г.). През 2005 г. бе председател на ЦЕФТА.

   Хърватия е заинтересован участник в инициативите по линия на сътрудничеството в ЮИЕ и сама е инициатор и домакин на редица важни регионални срещи на най-високо политическо равнище. Хърватия отдава приоритетно значение на дейността на Съвета за регионално сътрудничество (СРС).

ПЪТУВАНИЯ МЕЖДУ ХЪРВАТИЯ И БЪЛГАРИЯ
Година 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Хърватски граждани в България
Общо 8268 8663 9905 11740 15354 18459 16983 23621 26036 22802 14186 15325
Български граждани в Хърватия
Общо 1778 2384 7068 9322 6660 6037 7563 6147 6138 5073 2568 2287
май 2013 г.
горе