архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.22, бр.3, година XIX, 2012г.
Фондация "А. Г. Левентис"


   През 1979 . е основана фондация "А. Г. Левентис" в резултат на завещанието, направено от Анастасиос Левентис. Той е роден през 1902 г. в Кипър. От 1966 г. е постоянен делегат и почетен посланик на Кипър в ЮНЕСКО. Играе водеща роля в образователната, социалната и благотворителната дейност в Кипър, Гърция и Нигерия.

   Фондацията се управлява от 7-членно ръководство начело с президент. Администрацията се осъществява от главния офис в Швейцария под ръководството на изпълнителния секретар на фондацията, който е подпомаган от нейните представители в Атина, Лондон, Париж и София. Съществуват и две сродни фондации - "Анастасиос Г. Левентис" в Никозия и "Фондация Левентис, Нигерия" в Лагос, които се управляват самостоятелно.

   Първият президент на фондацията е Константин Левентис, останал в историята с интереса си към опазването на културното наследство. Той разширява политиката на фондацията и променя духа и характера на постоянно разрастващата й се дейност. След смъртта му през 2002 г. фондацията е наследена от брат му Анастасиос Пол Левентис, който също обогатява сферата на нейната дейност и развива нови проекти. Сред приоритетите на фондация "А. Г. Левентис" се нарежда и опазването на околната среда.

   Полето и насоките на дейността на фондацията са пряко обвързани с филантропските цели и благотворителността на нейния основател. В Кипър, в Гърция и в други европейски страни тази дейност се фокусира предимно върху културата и образованието, със специален акцент върху културното наследство на Кипър. Той е от особено значение най-вече заради нанесените щети в тази област от турската инвазия през 1974г. В Кипър фондацията финансира опазването и представянето на археологически и исторически паметници. "А. Г. Левентис" спонсорира съвместно с Европейския съюз и проекта "Лаона" за устойчиво развитие на Лаонския регион на Акамаския полуостров, както и множество археологически проучвания и проекти за консервиране на мозайките в Неа Пафос, халколитно жилище в Лемба и неолитно селище в Калавасос-Тента. Доста пари се влагат в музейното дело - фондацията подпомага създаването на три музея в Никозия (църковния, етнографския и общинския "Музей Левентион"), като попълва техните колекции с множество произведения на древното кипърско изкуство.

   Фондацията се изявява и в областта на образованието като най-големия спонсор на Кипърския университет, подпомага Кипърския лесничейски колеж и обучението на студенти от Африка. В областта на опазването на околната среда тя е допринесла за създаването на Кипърска фондация за опазване и организацията "Живот за птиците в Кипър". Фондацията работи активно и в социалната област - тя е един от основните спонсори на Кипърския институт по неврология и генетика. Финансира създаването на интензивно отделение към Главната болница в Лимасол и поддържа Дома за възрастни хора, основан от Анастасиос Г. Левентис в сътрудничество с архиепископ Макариос ІІІ.

   В Гърция фондация "А. Г. Левентис" подпомага широк кръг от организации и прояви от областта на културата и историята, като основният й принос е проучването и опазването на множество паметници от различни периоди. Провежда своя политика и в Западна Африка като продължение на вече съществуваща филантропска програма. Тя основава и поддържа пет земеделски училища за младите фермери от Нигерия и Гана.

   В Европа и другаде по света, където има гръцка диаспора, фондацията концентрира своите усилия върху проучванията и популяризирането на гръцката история и култура. Най-значителната инициатива в тази насока е Елинистичният център в Лондон. Тя ръководи международна програма в подкрепа на проучвания върху гръцката история.

   В Украйна, България и Румъния - страни, чиято култура в различни периоди се е формирала под силно елинистично и византийско влияние, фондацията развива все по-широка дейност. В тези страни се осъществяват различни програми за опазване и представяне на движими и недвижими ценности, наследени от елинските черноморски колонии и от византийската епоха.

   В България дейността на "А. Г. Левентис" се реализира благодарение на г-н Борис Хаджиев, който поддържа контакти с български правителствени институции и неправителствени организации. Финансират се проекти за консервацията на паметници и научни издания и се отпускат ежегодно стипендии за млади специалисти по елинистично и византийско наследство. В хуманитарната област финансира изграждането на рехабилитационна база за деца с нарушено зрение, а в областта на екологията отпуска средства за опазването на уникални птичи видове. Дейността в България води началото си от 1998 г., когато е подписан договор с Министерството на културата за цялостна реставрация на костницата на Бачковския манастир и Одеона на античния Филипополис и театъра на римския форум в Пловдив.

   Пълната архитектурна и стенописна реставрация на костницата на Бачковския манастир е завършена през октомври 2001 г., когато е и официалното й откриване. Реставрацията и консервацията на Одеона в Пловдив са започнати през пролетта на 2002 г. и завършени през 2004 г.

   В началото на 2002 г. фондация "А. Г. Левентис" подписва договор за съвместна дейност в България със Световния фонд за паметниците на културата, чието седалище е във Вашингтон. Договорът предвижда извършването на реконструкция и консервация на стенописите в две от най-ценните от историческа гледна точка църкви у нас - "Свети Димитър" в Бобошево и "Свети Стефан" в Несебър. Партньор на българската страна е ИКОМОС (представителство на ЮНЕСКО в България), който осигурява участието на известни наши експерти в областта на реставрационата дейност. Съгласно условията на договора църквата "Свети Димитър" бе официално открита след цялостна консервация през 2008 г. Реставрираната църква "Свети Стефан" бе тържествено открита и осветена през 2009 г. Окуражен от успешното партньорство с БНК на ИКОМОС, Управителният съвет на фондацията взе решение да продължи и да развие сътрудничеството си с него, като му възложи изпълнението на нови два проекта - за средновековните църкви в Стария Несебър и за реставрацията на 14 от най-ценните икони от региона на Черноморието от Националната художествена галерия, които през месец ноември 2011 г. бяха представени на уникална изложба в Музея на византийската култура в Солун.

   За изключителните си заслуги към българската култура Фондация "А. Г. Левентис" бе удостоена с орден "Мадарски конник" от президента на България Георги Първанов през 2006 г. През същата година в Хага Европейската комисия и Европа Ностра - паневропейска федерация за културно наследство, обяви "А. Г. Левентис" за лауреат на авторитетната награда в категорията "Дейност, посветена на наследството".

   През 2007 г. на тържествена церемония в известната "Синя зала" (където се връчват ежегодно Нобеловите награди), в присъствието на краля на Швеция Карл Густав ХVI г-н Борис Хаджиев получи една от Европейските награди за опазване на културното наследство като признание за дейността на Фондация "А.Г. ЛЕВЕНТИС" в България.

   През 2009 г. с откриването на постоянна галерия с археологически находки от Кипър в известния "Ашмолеум Мюзиъм" в Оксфорд започна поредица от прояви, продължили повече от осем месеца, с които бе отбелязана 30-годишнината от създаването на фондация "А.Г. ЛЕВЕНТИС" и утвърждаването й като една от водещите частни културни институции в света . Като израз на признание за уникалния личен принос на г-н Анастасиос Пол Левентис в опазването на културното наследство на страната ни Министерският съвет на Република България му връчи през месец април 2011 г. орден "Златен век".

   Дейността на фондацията в България придоби нови измерения с предоставянето на 950 000 евро в съфинансиране от Европейския съюз на Българското дружество за защита на птиците за реализирането на проекта "Опазване на египетския лешояд на Балканите" и обновяването на зала "Левентис" в Националния природонаучен музей в София, чието официално откриване се състоя на 23 януари 2012 г.

   На 5 юни 2012 г. в Несебър на тържествена церемония г-н Анастасиос Пол Левентис бе обявен за Почетен гражданин на Несебър и му бе връчена и най-високата награда на движението за подпомагане на незрящи деца "20 години ЛАЙЪНС КЛЪБ в БЪЛГАРИЯ".
горе