архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.11, бр.3, година XV, 2009г.
Румъния и ЕС
На 1 януари 2009 Румъния и България отбелязват две години от присъединяването си към ес. Две години на работа и реформи. Две години на промени - не само политически и икономически, но най-вече в живота на гражданите. Осъзнавайки по-добре потенциала си, Румъния имаше възможността да докаже, че е надежден и сериозен партньор.   Факт е, че през цялата си история Румъния никога не е попадала в толкова благоприятна международна ситуация като настоящата, когато гаранциите по сигурността й са обезпечени от най-солидния алианс, основащ се на наистина споделени ценности, и когато е част от най-развитата форма на интеграция между независими държави - Европейския съюз. Присъединяването на Румъния към ЕС означаваше изпълняване на една от основните й политически цели за последните 20 години - обвързване с пространство на стабилност, демокрация и благосъстояние.

   ПОДКРЕПА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ

   Като пълноправна членка на ЕС Румъния участва в ежедневния процес на вземане на решения в Европейския съюз. Като застъпник за развита евроинтеграция и сътрудничество Румъния има възможност директно да допринася за съставянето и осъществяването на европейски политики във важни сфери като енергийна безопасност, социално включване и институционални реформи, като прилага отворен и градивен подход и работи за осигуряване на консенсус по основните решения в рамките на ЕС.

   Подкрепяйки регионалната и глобална безопасност, днес Румъния играе важна роля за заздравяването на връзките между Европейския съюз и източните му съседи, както и за други, помощни инициативи от голямо значение не само за самата Румъния, но и за ЕС, като Черноморската синергия например1. Румъния подкрепя разгръщането на обща политика в сферата на предоставянето на политическо убежище и имиграцията. В този смисъл присъединяването към Шенгенската зона е цел, която Румъния възнамерява да изпълни до март 2011 г.

   Румъния изигра активна роля като динамичен поддръжник на реформирането на институционалната рамка на ЕС спрямо настоящите предизвикателства и счита, че отключването на иституционални реформи е от особена важност. Румъния беше сред първите страни членки, които ратифицираха Договора от Лисабон (4 февруари 2008 г.).

   Тя действа по начин, по който да си изгради в ЕС репутация на страна членка, способна да оказва влияние върху вземането на решения и готова да заеме мястото си в европейското семейство.

   ПРЕДЛАГАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ

   Присъединяването към Европейския съюз не само позволи на Румъния да изразява и поддържа своята позиция на европейската сцена, но също така насърчи социалното й и икономическо развитие, предлагайки възможности за възползване от европейското финансиране и увеличаване на преките инвестиции и икономическия растеж.

   През 2007 и 2008 г. Румъния постигна рекорден икономически растеж, който се изрази в ниско ниво на безработицата. Бизнес условията постоянно се подобряват и доверието на чуждестранните партньори към румънската икономика значително се повишава. Ефективното реализиране на европейските фондове (над 30 милиарда евро за периода 2007-2013 г.) ще помогне на Румъния да осъществи според очакванията на румънските граждани голям брой основни за процеса й на интеграция проекти в сфери като инфраструктура, селско стопанство, услуги, промишленост и образование.

   Въпреки това настоящият международен икономически спад, който оказва влияние и на румънската икономика, показва, че пътят към успеха не е нито кратък, нито лесен. С икономическия спад трябва да се действа разумно, сериозно и с ориентация към благополучието на гражданите. Най-добрите решения за справяне с настоящите финансови и икономически предизвикателства ще бъдат открити заедно с ЕС. Освен това, въпреки всички прогнози, Румъния се е фокусирала в средносрочен план върху осъществяването на една основна цел - въвеждането на еврото.

   ДА БЪДЕШ И ДА СЕ ЧУВСТВАШ ЕВРОПЕЕЦ

   Освен икономическите ползи присъединяването към ЕС има редица други преки и осезаеми последствия за румънските граждани, като свобода на движението, представяне на интересите на гражданите от румънските членове на Европейския парламент и ясни, прозрачни и приложими правила в обществения живот. Подкрепата, оказана от Европейския съюз на румънската правосъдна реформа, позволи важни промени и развитие в тази сфера.

   Начинът, по който населението се отнася към ЕС, е друг много важен аспект. Последният Евробарометър (ноември 2008 г.) показва, че 67 % от румънците са твърди привърженици на Европейския съюз. Румънските граждани признават директните ползи от евроинтеграцията и като цяло имат позитивно отношение към основните й идеи. Това положително отношение намира обяснението си във факта, че с евроинтеграцията се повишава стандартът на живот. Обществената подкрепа в Румъния се дължи също и на чувството, че еврочленството представлява завръщане към европейското семейство - нещо, към което румънците се стремят от дълго време.

   Румънците никога не са поставяли въпроса за поемане по различен път. Изборът на европейската интеграция се считаше за правилен дори когато Румъния трябваше да се справи със сложни и болезнени реформи в периода преди присъединяването. Европейската интеграция винаги се е базирала на подкрепата на румънските граждани и на политическата воля на управляващите.

   ДЕМОНСТРИРАНЕ НА РЕШИТЕЛНОСТ И ОПТИМИЗЪМ

   Една неоспорима полза от изминалите две години е процесът на разчупване на стереотипите и грешните представи за Румъния. Разбира се, има много клишета, с които трябва непрекъснато да се води борба, но е важно да се подчертае, че Румъния остана вярна на основните идеи, които поставиха началото на този процес - изграждане на силна държава в един интегриран съюз, където националните интереси вървят ръка за ръка с развитието на Съюза като цяло.

   Що се отнася до международното положение на Румъния и ползите за гражданите, присъединяването към ЕС може да се счита за успех. Разбира се, евроинтеграцията не завършва след едва две години членство, а е дългосрочен и продължаващ процес. Тук не става въпрос само за политическите и икономическите ползи, но също и за приемането на отговорностите и за способността да се върви в крак с европейските партньори. Румъния е твърдо решена да бъде надеждна и способна страна-членка на Съюза, което и демонстрира през изминалите две години. Прилагането на практика на програми и идеи, реформи и промени със сигурност ще превърне нейната интеграция в "успешна история" в ЕС.


   1 Черноморската синергия е инициатива на ЕС за сътрудничество на страните от Черноморския регион (с възможност за разширяване към Каспийско море, Централна Азия и др.) в области като спазване на човешките права, демокрация, енергетика, сигурност, търговия, околна среда, социална политика, регионално сътрудничество и др. (бел. ред.)
Превод от английски: Мария Ангелова
горе