архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ЕВРОКАРТОТЕКА стр.8, бр.3, година XV, 2009г.
Румъния: визитна картичка
Територия: 237 500 кв. км
Столица: Букурещ
Население: 21 500 000 души
Население на столицата: 2 210 800 души
Гъстота на населението: 91 души / кв. км
Официален език: румънски
Форма на управление: република
Административно деление: 41 окръга и Букурещ (самостоятелна административно-териториална единица с правата на окръг)
Президент: Траян Бъсеску
Министър-председател: Емил Бок
Официална религия: християнство (86,8 % православни, 4,7 % католици, 7,5 % протестанти), други 1 %
Парична единица: лея = 100 бани
Национален празник: 1 декември (1918 г. Румъния и Трансилвания се обединяват и създават единна румънска държава)


   Разположение

   Румъния е разположена в югоизточната част на Централна Европа, там, където се пресичат 45-ят паралел и 25-ят меридиан. На юг граничи с България, на югозапад - със Сърбия, на север - с Унгария, на изток - с Молдова, а на югоизток - с Украйна и Черно море.

   Климат и релеф

   Една трета от територията на Румъния е заета от планини, друга една трета - от плата и хълмове, а останалата част - от равнини. Карпатите пресичат напряко страната във формата на дъга, като в тях се намира най-високият румънски връх Молдовянул (2543 м). Карпатите се делят на Източни (Ориенталски), Южни (известни като Трансилванските Алпи) и Западни Карпати. През Румъния преминава по-голяма част от дължината на река Дунав, която се влива в Черно море чрез дунавската делта. Има близо 3500 езера, повечето от които са малки и средни. Най-големи са лагуните и крайбрежните езера в близост до Черно море.

   Румъния се намира по средата на пътя между екватора и северния полюс.

   Държавно устройство

   Румъния е република. Действащата конституция е одобрена с референдум през декември 1991 г. Държавен глава е президентът, който се избира за срок от 5 години. Законодателната власт се осъществява от двукамарен парламент, избиран за срок от 4 години. Сенатът (горната камара) се състои от 137 сенатори, а Камарата на депутатите (долната камара) - от 334 депутати. Изпълнителната власт се осъществява от правителство начело с министър-председател, назначен от президента. Министър-председателят назначава министрите, които се утвърждават от парламента, и отговаря за дейността си пред него.

   Членство в международни организации

   Румъния членува в ООН, EС, Световната банка, МВФ, Движението на необвързаните (статут на гост), ОЧИС (Организация за черноморско икономическо сътрудничество), Съвета на Европа, ЦЕИ (Централноевропейска инициатива), ЦЕФТА, Г-9, Г-77, ОССЕ, СТО, НАТО.

   Любопитно

   Сградата на парламента, намираща се в Букурещ, е най-голямата сграда на ведомство в Европа и втора по големина в света след Пентагона.

   "Трансилвания" означава "земя отвъд гората".

   Смята се, че в Брашов се намира най-тясната уличка в Европа. Широката около 1,20 м Страда Сфории (Улица Въжена) служи за връзка между други две улици, като първоначално е била използвана като маршрут за достъп от пожарникарите.
горе