архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.7, бр.3, година XV, 2009г.
Н. Пр. Антон Пъкурецу, посланик на Румъния в България от август 2009 г.

Трябва да оформим общ глас в ЕС


   

   - Ваше Превъзходителство, с какви очаквания идвате в България?

   - За Румъния връзките с България са много важни. Заинтересовани сме от развитието на широко и съдържателно партньорство както в двустранен, така и в регионален и европейски план през призмата на нашата принадлежност към ЕС. От тази перспектива възнамерявам да продължа задълбочаването на връзките във всички области: политически, икономически, културни, научни, в междучовешките контакти. Сигурно е, че в качеството на държави, членки на ЕС, полето на нашите интереси стана по-широко и следва да идентифицираме практически и прагматически начините, по които заедно да оползотворим възможностите, които ни дава новият статут. Както знаете, в рамките на ЕС съществуват различни гласове - средиземноморски, северни, централноевропейски. Считам, че ще бъде полезно да обмислим заедно оформянето на един общ югоизточноевропейски глас, чрез който да направим достояние нашите очаквания, като същевременно даваме наши, регионални предложения като принос към укрепване на вътрешните взаимоотношения в ЕС. Заедно можем да укрепваме ролята си на стълбове на тази граница на ЕС, да съчетаваме онези платформи, които биха могли да повишат нашата привлекателност. Това означава едно партньорство, от което двете страни могат само да печелят.

   - Познавате ли нашата страна?

   - Мога да ви призная, че с България имам една стара и емоционална връзка. Имах шанса да изучавам българската история, култура и цивилизация като студент, който е завършил факултет за чужди езици, секция български език. Имах възможност да опозная България още преди 1989 г. в рамките на академичния обмен чрез провеждане на летни курсове, организирани от Софийския университет "Св. Климент Охридски", но и по-късно, поради характера на дипломатическата ми работа в последните години. Пътувал съм в много райони на България и всеки път съм бил възхитен от хората, от тяхното гостоприемство и трудолюбие. Имате древна цивилизация и богата култура, едно добре запазено наследство и чудесна природа, които всяка година привличат милиони туристи, между които и стотици хиляди румънци, желаещи да опознаят вашата страна.

   - По какъв начин взаимодействието между Румъния и България, като съседни страни и членки на ЕС, би могло да допринесе за преодоляване на икономическата криза?

   - Макар и в различна степен икономическата криза засяга всички страни. Това е глобална криза и нито една страна не е подмината. Освен негативните ефекти, които изпитваме всички, смятам, че този период предлага и много полезни неща и шансове. Ясно е, че излизането от кризата не може да стане самостоятелно. Имаме открити и все повече взаимозависими икономики, а ключът за преодоляване на трудните моменти е в по-голямо коопериране, сближаване и солидарност. Както знаете, след приемането в ЕС търговският обмен между Румъния и България нарасна многократно и днес е десет пъти по-голям отколкото преди 5-7 години. Тези цифри потвърждават факта, че разполагаме с огромен потенциал, който може да бъде използван, като се започне от съществуващите взаимни връзки между икономиките на нашите страни. Също така от общ интерес за нас е максималното използване на фондовете, които ни предоставя ЕС за трансграничните проекти, където доказахме, че имаме способности и идеи, които са конкретизирани в програми за десетки милиони евро. Естествено, имаме интерес от реализацията на взаимното сътрудничество дори когато говорим за транспортни, енергийни, шосейни коридори - можем да използваме по-добре потенциала, който ни предлага транспортът по Дунав и Черно море. Убеден съм, че както за Румъния, така и за България, отговорът на тази криза ще бъде даден според това доколко ще съумеем да бъдем изобретателни по отношение на ускоряването, засилването на нашето партньорство. Нещо повече, можем да подемем инициативи от обща полза, в които да привлечем партньорите на ЕС, от зоната на Черно море, където също можем да имаме многобройни платформи от общ интерес - било ако говорим за магистрали, за туризъм, земеделие, борба със замърсяването или оползотворяване на природните ресурси.

   - В кои области на културата смятате да развивате най-широка дейност през Вашия мандат?

   - Считам културата за една от най-важните връзки в отношенията между нашите страни, защото, от една страна, позволява взаимно опознаване на националните особености, а от друга - оползотворяване на нашето общо историческо наследство. През последните години в Румъния се очерта едно поколение от артисти и хора на културата, чието творчество е признато и в международен план. Имам предвид по-специално областта на киното, изобразителното изкуство, театъра, музиката. Поставям си за цел да улесня културното сътрудничество между нашите страни, така че българската публика да има колкото може по-широк достъп до постиженията на румънските творци. Също така забелязах повишен интерес от страна на много румънски творци и профилирани институции да участват в културни прояви, които се провеждат в културните центрове на България. Пътуващи изложби, турнета на някои престижни трупи, фолклорни празници, академичен и научен обмен, организиране на панаири на книгата, побратимяване между университети, общи изследователски проекти с европейско финансиране - това са само някои от областите, в които можем да стимулираме двустранното сътрудничество. Нашата принадлежност към регион с общи традиции и история улеснява взаимното опознаване и сближаване чрез културата, като съществува една палитра от разнообразни възможности. Важна роля играе сътрудничеството между местните органи на властта, чрез които можем да развиваме интереса на младото поколение в България към румънската култура и на младото поколение от Румъния към българската култура.
Интервю на Мария Ангелова
Превод от румънски: Генади Станев
горе