архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
КУЛТУРА стр.18, бр.3, година XV, 2009г.
Румънската гимназия "Михай Еминеску" в София


   Профилираната гимназия с интензивно изучаване на румънски език "Михай Еминеску" в София е открита през есента на 1999 г. въз основа на двустранна спогодба между България и Румъния. По този начин се възобновяват традициите на бившия Румънски лицей в София, който е закрит след Втората световна война. Гимназията функционира вече 10 години като символ на българо-румънското приятелство и сътрудничество в областта на образованието, изследванията, науката и културата.

   В училището работят отличен педагогически екип от учители, добре работещ ученически съвет и училищно настоятелство. Добрата работа в гимназията дава възможности на завършилите паралелка с интензивно изучаване на румънски език (19 часа седмично) да кандидатстват без приемен изпит във вузове в Румъния, както и във всички вузове в България и в чужбина.

   Училището разполага с модерна компютърна зала с постоянна връзка с интернет. Работи се за установяване на постоянни контакти и сътрудничество с румънска гимназия в Букурещ. Гимназията работи съвместно със Софийския университет "Св. Климент Охридски". Поставено е началото на изграждане на богата училищна библиотека.

   Голяма част от завършилите ученици са студенти, изучаващи право, международни икономически отношения, медицина и др. в Румъния и в други страни.

   Гимназията има, разбира се, и редица проблеми. Сградата в която се помещава училището в момента, не е подходяща. Проблем е и липсата на общежитие, защото ако има такова, приемът на ученици ще е от цяла България. Има възможност от учебната 2009/2010 г. гимназията да се премести в сградата на 123-о СОУ "Ст. Стамболов". Но най-доброто решение би било гимназията да се помещава в самостоятелна сграда, в която да има и общежитие, или общежитието да се намира в непосредствена близост.

   Тази година ПГИИРЕ "Михай Еминеску" чества своя първи голям юбилей - 10-годишнината от своето създаване. Проблеми има, но има и желание от страна на работещите в училището те да стават все по-малко за сметка на хубавото, което се постига с труд, възможности и помощ от всички, които искат това училище да го има и да върви нагоре.
Дирекцията на ПГИИРЕ "Михай Еминеску"
горе