архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
КУЛТУРА стр.18, бр.3, година XV, 2009г.
Българското средно училище ХРИСТО БОТЕВ в Букурещ


   Българското средно общообразователно училище "Христо Ботев" в Букурещ е основано през 1998 г. на базата на двустранно споразумение между румънската и българската страна като държавно учебно заведение, предназначено за задължително преподаване на български език. През учебната 2005-2006 година е открита ремонтираната и обновена сграда, която предлага великолепни условия за провеждане на учебния процес.

   На базата на проекта "Заедно в Европа" на 12 ноември 2004 г. българското училище "Христо Ботев" в Букурещ и училище "Христо Ботев" в Русе сключват Протокол за побратимяване. Основната цел на побратимяването е създаване на дух на приятелство, сътрудничество и добросъседство между Румъния и България чрез разширяване и разнообразяване на взаимно организираните мероприятия в областта на образованието и културата чрез мобилизиране на учителските кадри и учениците на двете училища.

   Училището разполага с модерно обзавеждане, което допринася за създаване на адекватни условия за провеждане на учебно-възпитателната работа - 11 класни стаи, лаборатория по информатика, специализирани кабинети по култура и цивилизация, история, география, чужди езици, наука, европейска интеграция, салон за спорт, библиотека, модерно общежитие.

   Като допълнение към обучението на учениците се предлага широк спектър от извънучилищни занимания. Желанията на учениците са материализирани в редица дейности извън училището като ученически лагери и посещения с учебна цел, честване на Националния празник на Република България, курсове за усъвършенстване и обмяна на опит в България, участие в разнообразни конкурси и състезания, осъществяване на различни партньорства за сътрудничество с други учебни заведения. Също така в училището са създадени танцов състав, отбори по футбол и баскетбол, театрална трупа.

   Училището допринася за професионалното развитие на учениците, като им предлага важни предимства - завършване на общообразователно средно училище, изучаване и задълбочаване на българския език и на международно използваните чужди езици, възможност за получаване на стипендия за следване в България, получаване на диплома за лингвистична компетентност и за помощник програмист.
горе