архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.15, бр.3, година XIV, 2007г.
България и Босна и Херцеговина
справка от дирекция “европа-I”
на МВнР на Р.България


   Република България e първата държава, която на 15 януари 1992 г. признава независима и суверенна Босна и Херцеговина. Дипломатически отношения между двете страни са установени през януари 1996 г., а през март 1996 г. е открито посолство на България в Сараево. От ноември 2005 г. в изпълнение на решение на Председателството на БиХ в България започна да функционира посолство на БиХ в София. Посолството бе официално открито на 18 май 2006 г. Първият извънреден и пълномощен посланик на БиХ в София е Н.Пр. г-н Хамдия Яхич. България изгражда отношенията си с Босна и Херцеговина като с приятелска държава и естествен партньор. С избора на еднакви стратегически цели - членство в НАТО и ЕС - е създаден благоприятен политически климат и са налице предпоставки за сътрудничество между двете страни във всички области. През последните няколко години се води активен политически диалог на всички равнища.

   ПолитиЧески диалог

   През последните няколко години политическият диалог между България и БиХ придобива необходимата динамика. Хронологията на осъществените двустранни срещи е както следва:

   На ниво президенти:

   • 18 януари 1996 г., президентът д-р Желю Желев направи кратко неофициално посещение в Сараево и проведе среща с председателя на Председателството на БиХ Алия Изетбегович;

   • 29-30 август 2003 г., по време на Срещата на върха “Диалог на цивилизациите” в Охрид се състоя среща на президента Георги Първанов с председателстващия Председателството на БиХ Драган Чович. Договорена бе по принцип размяна на посещения на най-високо равнище през 2004 г.;

   • 21 април 2004 г., по време на Седмата среща на държавните и правителствените ръководители на страните - участнички в ПСЮИЕ, в Сараево президентът Георги Първанов има среща с председателстващия Председателството на БиХ Сюлейман Тихич;

   • 24 юли 2004 г., президентът Георги Първанов направи официално посещение в Сараево;

   • 18-19 май 2006 г., председателстващият Председателството на БиХ Сюлейман Тихич посети България във връзка със Срещата на държавните глави на страните от Централна Европа във Варна.

   На ниво председатели на парламенти:

   • 24-27 март 2002 г., делегация на Парламента на БиХ начело с председателстващия Камарата на представителите проф. д-р Желко Марянич и включваща председателстващия Камарата на народите Сейфудин Токич и заместник-председателстващите двете камари (Мариофил Любич и проф. д-р Никола Шпирич) направи официално посещение в България;

   • 25-27 март 2004 г., делегация на Народното събрание, водена от проф. Огнян Герджиков, направи официално посещение в Сараево. На 27 март 2004 г. проф. Герджиков взе участие в Конференция на председателите на парламентите на страните от ЮИЕ на тема “Парламентарното измерение на регионалното сътрудничество в процеса на европейското интегриране на страните от ЮИЕ”.

   На ниво министър-председатели

   • 16-17 октомври 2003 г., на официално посещение в България, по покана на премиера Симеон Сакскобургготски бе председателят на Съвета на министрите на БиХ Аднан Терзич. По време на визитата бяха подписани Споразумение за свободна търговия и визова спогодба;

   • 25 февруари 2004 г., в Мостар по време на Международната конференция за инвестиране в БиХ се състоя среща на премиера Симеон Сакскобургготски с босненския премиер Аднан Терзич;

   На ниво външни министри:

   • 29 март 2004 г., министърът на външните работи Соломон Паси бе на посещение в Сараево в качеството му на председател на ОССЕ и имаше срещи с Председателството на БиХ, с министър-председателя Терзич и с министъра на външните работи Иванич, както и с върховния представител Ашдаун;

   • през септември 2005 г. по време на 60-ата сесия на ОС на ООН министър Ивайло Калфин проведе среща с външния министър на БиХ Младен Иванич;

   • 19 януари 2006 г., проведоха се вторите политически консултации на ниво зам.-министър на външните работи между България и Босна и Херцеговина;

   • 13-14 юли 2006 г., на официално посещение в България бе министърът на външните работи на БиХ г-н Младен Иванич;

   • 18 май 2007 г., в рамките на Срещата на министрите на външните работи на 18-те страни-членки на Централноевропейската инициатива в София се проведе среща на вицепремиера и министър на външните работи Ивайло Калфин с министъра на външните работи на Босна и Херцеговина г-н Свен Алкалай.

   Местни връзки:

   • през март 2002 г. в Сараево гостува делегация на Софийска община, водена от кмета на София Стефан Софиянски, която бе приета от председателстващия Председателството на БиХ Бериз Белкич, има срещи с кметската управа и ръководството на Стопанската камара на Кантон Сараево;

   • от 27 октомври до 1 ноември 2002 г. по покана на кмета на София Стефан Софиянски на посещение в столицата бе делегация от Сараево, водена от градоначалника проф. д-р Мухидин Хамамджич и включваща група от 20 представители на деловите среди.

   СътрудниЧество в областта на европейската и евроатлантиЧеската интеграциЯ България подкрепя интеграцията на страните от Западните Балкани, в т. ч. и Босна и Херцеговина, в Европейския съюз в изпълнение на “Солунския дневен ред” от юни 2003 г. По време на посещението на министъра на външните работи на БиХ г-н Младен Иванич (13-14 юли 2006 г.) бе подписан Меморандум за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция между правителството на Р България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина. България проявява готовност да сподели своя опит, като предоставя необходимата експертиза и оказва техническа помощ в подкрепа на европейската перспектива на Босна и Херцеговина.

   ИкономиЧеско сътрудниЧество

   Търговско-икономиче-ските връзки с Босна и Херцеговина преди разпадането на СФРЮ се развиват добре, но отделна статистика за търговията ни с Босна и Херцеговина не е водена. Стокообменът с тази страна се отчита в рамките на Югославската федерация. Основни стоки, които България изнася, са от областта на химията, металургията и машиностроенето. От БиХ са внасяни някои съоръжения за химическата промишленост, дървен материал, мебели и машиностроителни изделия. По време на войната търговските връзки с Босна и Херцеговина са почти прекратени с изключение само за някои хранителни стоки, които са изнасяни през Сърбия с разрешения от ООН. Официалната статистика за стокообмена с Босна и Херцеговина започва да се води от началото на 1996 г., като търговията се развива в съответствие с условията на създадената от Дейтънското споразумение нова федеративна държава. За разлика от активните политически отношения се наблюдава все още значтелно изоставане в областта на търговско-икономическото сътрудничество. Сред главните причини са: отсъствието на директни транспортни връзки; неизградената двустранна договорно-правна база; наличието на визов режим. Двете страни активно работят за преодоляване пречките и динамизиране на двустранните икономически отношения. В тази връзка предстои подписване през 2007 г. на Споразумение за насърчаване на инвестициите. През 2004 г. се отчита повишаване на износа за БиХ с 21,0 % в сравнение с предишната година, а при вноса се отчита повишение със 150 %. През периода януари-октомври 2005 г. стокообменът между България и БиХ бележи увеличение с 372,1 % в сравнение със същия период на предишната година. Увеличение бележи както износът за БиХ (475,8 %), така и вносът от БиХ с 379,4 %. Значителните стойности на нарастване на износа за БиХ се дължат на нарастването на износа на нефтени масла и масла от битуминозни минерали и износа на тъкани от синтетични щапелни влакна.

   Културно сътрудниЧество

   Културното сътрудничество между България и Босна и Херцеговина е правно регламентирано в подписаната през 2003 г. Спогодба за сътрудничество между двете страни в областта на науката и културата. През септември 2005 г. спогодбата влезе в сила. С Решение на МС бе приет българският проект на тригодишна Културна програма в изпълнение на Спогодбата за периода 2006-2008 г.

   Kонсулски отношениЯ

   На 16 октомври 2003 г., по време на официалното посещение в България на министър-председателя на БиХ Аднан Терзич бе подписана междуправителствена Спогодба за безвизово пътуване на притежателите на дипломатически и служебни паспорти. Спогодбата е в сила от 24 ноември 2005 г. Двустранни договори,подписани между Република БългариЯ и Босна и Херцеговина 30 юли 1999 г., подписан в Сараево Протокол за сътрудничество между Министерството на външните работи на Република България и Министерството на външните работи на Босна и Херцеговина. В сила от 30.07.1999 г.

   • Подписано в Сараево Споразумение за сътрудничество между БТПП и Външнотърговската камара на БиХ (9 май 2003 г.);

   • Подписана в Сараево Спогодба между правителството на Република България и правителството на Босна и Херцеговина за сътрудничество в областта на образованието, науката и културата (10 юни 2003 г.). В сила от 01. 09. 2005 г.;

   • Подписано в София Споразумение за свободна търговия (16 октомври 2003 г.). В сила от 01. 12. 2004 г.;

   • Подписано в София Споразумение за премахване на визите за притежателите на дипломатически и служебни паспорти (16 октомври 2003 г.). В сила от 24. 11. 2005 г.;

   • 16 октомври 2004 г., подписано в Баня Лука - Споразумение между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за международни автомобилни превози на пътници и товари. В сила - на 30-тия ден след датата на получаване на последната нотификация за изпълнение на процедурите по влизане в сила. Не е в сила.

   • 10 декември 2004 г. подписана в София - Спогодба за въздушни съобщения между правителството на Република България и Министерския съвет на Босна и Херцеговина. В сила от 01. 04. 2006 г.

   • 18 март 2006 г. подписана във Варна Спогодба между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина за обратно приемане на незаконно пребиваващи собствени граждани и чужденци. В сила - 30 дни след получаване на втората нота за изпълнение на процедурите по влизане в сила. Не е в сила.

   • 14 юли 2006 г. подписан в София Меморандум за сътрудничество в об-ластта на европейската и евроатлантическа интеграция между правителството на Република България и Съвета на министрите на Босна и Херцеговина. В сила от 14. 07. 2006 г.

Търговският стокообмен между България и Босна и Херцеговина през последните години е както следва:

Търговски стокообмен между България и БиХ в млн.
износвнособщосалдо
19962,7260,0332,759+2,693
19973,8990,2204,110+3,679
199810,6940,15310,847+10,541
19998,5920,0408,632+8,551
20009,0350,2579,292+8,778
200110,0970,47410,571+9,623
200210,6100,87911,489+9,730
20039,6420,71410,355+8,928
200411,6951,78313,478+9,912
200566,7276,77073,498+59,957


Износ 2005 г.‘000 USD%
Нефтени масла, масла от битум. мин.51 77677.6
Химична дървесна маса13072.0
Амоняк, безводен, във воден разтвор 9431.4
Хлебарски, тестени продукти9151.4
Хранителни продукти5950.9
Формовъчни каси за леярството5900.9
Флуор, хлор, бром и йод5730.9
Плодове и други части от растения5210.8
Епоксиди, епокси-алкохоли, епоксидни смоли в първични форми5000.7
Хартии 4910.7


Внос 2005 г.'000 USD%
Коксове и полукоксове от каменни въглища232534.3
Оловни руди и техните концентрати204230.2
Конструкции и части за конструкции 71010.5
Цинкови руди и техните концентрати5097.5
Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно2373.5
Центрофуги, включително центрофугални изстисквачки1672.5
Сачмени, ролкови или иглени лагери1342.0
Тоалетна хартия или подобни хартии1031.5
Пластмасови транспортни или опаковъчни артикули500.7
Палта, пелерини, анораци, блузони 400.6
горе