архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.6, бр.3, година XIV, 2007г.
Н. Пр. Хамдия Яхич, посланик на Босна и Херцеговина в България, пред сп. “Европа 2001”
Роден е на 13 февруари 1952 г. в Мостар. Завършва право в Мостар (1977). Секретар на Секретариата по градоустройство в общината на Мостар (1988–1990). Зам.-директор на държавна компания „Паркове“ в града (1990–1992). Член на общинския съвет на община Източен Мостар (1994–1996), председател на общинския съвет на гр. Мостар (1996–1998). От 1998 до 2000 г. е министър на градоустройството и реконструкцията в правителството на кантона Херцеговина-Неретва. Кмет на Мостар (2001–2004).

Радвам се, че българите, които в последно време посещават Босна и Херцеговина, са удивени от красотата на нашата страна и възможностите, които им предоставя не само за туризъм, но и в сферата на бизнеса.

   - Ваше превъзходителство, Вашата държава е млада, дипломатическите отношения между нашите две страни са скорошни, но все пак каква е оценката Ви за тях?

   - Република България е първата държава, която на 15 януари 1992 г. призна Босна и Херцеговина за независима и суверенна държава. Дипломатическите отношения са установени преди малко повече от 11 години или по-точно на 12 януари 1996 г.    През тези 11 години се поставиха основите на приятелски отношения, които все повече се подобряват.    Политическият диалог и редовните контакти на високо ниво са интензивни, особено през последните няколко години. Президентът на Република България Георги Първанов беше на служебно посещение в Босна и Херцеговина през юни 2004 г. Председателстващият Президентството на БиХ Сюлейман Тихич посети България през май 2006 г., когато заедно с президента Първанов откриха официално Посолството на БиХ в София.    Премиерът на Босна и Херцеговина Аднан Терзич бе на служебно посещение в София през октомври 2003 г., а през юни 2006 г. министърът на външните работи на БиХ Младен Иванич бе на официална визита в България.    По време на скоро проведената в София среща на министрите на външните работи на държавите - членки на Централноевропейската инициатива, през май 2007 г. министърът на външните работи на Босна и Херцеговина Свен Алкалай се срещна с министър Калфин.    През 2002 г. и 2004 г. бяха разменени визити на парламентарни делегации от двете страни. Тази година се очаква премиерът Станишев и министър Калфин да посетят БиХ.    Обективно погледнато, отношенията между нашите две страни са добри и приятелски, без каквито и да било неразрешени въпроси.

   - А на какво ниво са икономическите връзки и търговският стокообмен?

   - За съжаление икономическите отношения и търговският стокообмен не съответстват на добрите политически отношения, въпреки че в последно време, особено след подписването на Споразумението за свободна търговия между нашите две страни, можем да отбележим подобрение в икономическите ни връзки.    Само през последната година стокообменът се е увеличил почти два пъти. Сигурно обаче е едно: не можем да бъдем доволни от общата сума на стокообмена, който възлиза на 90 милиона конвертируеми марки, съответно лева. За незадоволителните резултати допринасят и съществуващият визов режим, лошите транспортни връзки и недостатъчното познаване на икономическия потенциал и възможности на двете страни.    Сигурен съм, че предстоящото през тази година премахване на визовия режим от страна на Босна и Херцеговина за български граждани, както и либерализацията на визовия режим за гражданите, и особено за бизнесмените на БиХ, от страна на ЕС, съответно от България, ще спомогне за по-нататъшното развитие на икономическите отношения.    За това ще допринесат посещението на премиера Станишев, надяваме се придружаван от български бизнесмени, както и влизането в сила на Споразумението за свободна търговия в Централна Европа - CEFTA.    Планираната конференция, посветена на бизнеса в БиХ, която трябва да се проведе тази година, ще бъде отлична възможност за запознаване с потенциала и възможностите на икономиката в БиХ, а също така за обмяна на опит и установяване на конкретно сътрудничество между присъстващите фирми и бизнесмени.    България се намира на 22 място от 86 страни-инвеститори в Босна и Херцеговина, с обща сума директни чуждестранни инвестиции - 20,8 млн. лв., или 0,5 % от чуждестранните инвестиции в БиХ.    Съществен е фактът, че регистрираният капитал на установилите бизнес в БиХ български предприемачи е насочен почти изцяло към производствения сектор - 99,5 % и само 0,5 % към сектора на търговията и услугите.

   - Вашата страна вече е в началото на интеграционния процес за присъединяване към ЕС, с какво опитът на България може да Ви бъде от полза?

   - Два са основните приоритета на външната политика на БиХ и те са присъединяване към ЕС и НАТО. Босна и Херцеговина е членка на програмата на НАТО “Партньорство за мир”, а също така приключи техническата част от преговорите по Споразумението за стабилизация и асоцииране и очаква до края на годината то да бъде подписано с ЕС.    България като държава - членка на ЕС и НАТО, със своя опит на страна в преход, която трудно и с много усилия, но успешно премина през всички, изпълнени с много изисквания, фази на процеса на присъединяване към ЕС и НАТО, при всички положения ще ни бъде от помощ, а и вече ни помага по пътя към основните ни цели.    С подписването на Меморандума за сътрудничество в областта на европейската и евроатлантическата интеграция през юли 2006 г., беше положена и правната рамка на това сътрудничество и помощ.    Много важно е да продължим да развиваме не само нашите двустранни отношения, но и сътрудничеството в региона. България като страна, председателстваща процеса за сътрудничество в Югоизточна Европа, и Босна и Херцеговина, като страна, в която се намира седалището на Съвета за регионално сътрудничество, с взаимни усилия, с добро и успешно сътрудничество помежду си биха могли значително да допринесат за развитието и стабилността на целия регион.    БиХ високо оценява подкрепата от страна на България в процеса на асоцииране на страните от Западните Балкани към ЕС и НАТО, а също така и поддръжката, получена във връзка с кандидатурата на Сараево за седалище на Съвета за регионално сътрудничество.

   - Как се развиват отношенията на Вашата страна с останалите бивши югорепублики, най-вече със Сърбия и Хърватия?

   - Развитието на сътрудничеството със съседните ни държави Хърватия, Сърбия и Черна гора, основано на общия интерес и принципите на равноправност, взаимно уважение и почитане на суверенитета и териториалния интегритет, е траен приоритет на външната политика на БиХ.    Босна и Херцеговина установи дипломатически отношения с Р Хърватска на 21. 07. 2006 г., а със Сърбия на 15. 12. 2000 г.    Политическите, икономическите и културните връзки между БиХ и тези две държави са интензивни и всекидневни. Трябва да се има предвид, че в Босна и Херцеговина, заедно с бошняците като конститутивни народи живеят сърби и хървати, което в голяма степен допринася за интензивността и значението на тези връзки и отношения.    Р Хърватска е най-значимият икономически партньор на БиХ. Според размера на директните чуждестранни инвестиции в БиХ Хърватия се намира на 1-во място, а Сърбия на 7-мо място. Според размера на външнотърговския обмен Хърватия е най-значимия ни партньор, а Сърбия е сред петте най-значими външнотърговски партньори на Босна и Херцеговина.    В отношенията между нашите страни все още има не докрай решени въпроси, които са резултат от десетилетно съществуване в бившата обща държава.    БиХ стои зад идеята за мирно и демократично решаване на всички отворени въпроси с всички държави според принципите на равноправие, взаимно уважение и почитане на суверенитета и териториалния интегритет, особено със съседните държави.    Босна и Херцеговина подкрепя европейската перспектива на всички страни от Западните Балкани и смята, че това е единственият възможен път за постигане на траен мир и стабилност в региона.

   - След времето, прекарано в София, какво смятате, че ние, българите, все още не знаем за Вашата страна?

   - Смятам, че гражданите на Босна и Херцеговина и България знаят малко, съответно недостатъчно едни за други. Онова, което се знае от повечето хора, е въз основа на вече отминали и остарели представи.    Българите все още знаят много повече за бивша Югославия, отколкото за новите държави, формирани след нейното разпадане. Това се отнася особено за БиХ, с която единствено България дълги години има визов режим. Визовият режим, лошите транспортни връзки, липсата до неотдавна на посолство на Босна и Херцеговина в България със сигурност са допринесли за това положение. Тази ситуация се променя в значителна степен, а след премахването на визовия режим промените ще станат още по-големи.    Радвам се, че българите, които в последно време посещават БиХ, са удивени от красотата на нашата страна и възможностите, които им предоставя не само за туризъм, но и в сферата на бизнеса.    БиХ е страна близка на България, притежаваща изключителна природна красота, културно-историческо наследство, добра храна и кухня, любезни и гостоприемни хора. Страна в преход, с проблеми, които са имали и които имат всички страни в преход, но пък за сметка на това, но осигуряваща сигурност и спокойствие за живот и добри възможности за инвестиране.

   - С какво най-много Ви впечатлява България?

   - България ме впечатлява със своята природна красота, културноисторическо наследство и гостоприемството на домакините й. Природата на България е изключително красива, трябва да я запазите, особено от интензивното и вземащо големи размери строителство.    Впечатлен съм и от съхранените културни традиции, особено от народните обичаи, музика и фолклор в различните области на България.    Много ми е интересен и съвременният, бих казал европейски дух, който е обхванал България, изразен в икономически и културен план, особено сред младите хора. Това, че не са обременени от товара на миналото и споделят общите европейски ценности е положително и значимо.
Интервю на
Валентин Костов
горе