архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ДОСИЕ стр.11, бр.1, година XX, 2013г.
Двустранното партньорство между Армения и България
МВнР, Дирекция "Европейски държави"
Сходният бит, религия и култура и паралелите в историческата съдба на Армения и България са позволили помежду им да се развият стабилни, изпитани във времето приятелски отношения.

Изгнаници клети, отломка нищожна
от винаги храбър народ-мъченик,
дечица на майка-робиня тревожна
И жертви на подвиг чутовно велик...
   Признаването на независимостта на Армения от България на 23 декември 1991 г. и установяването на дипломатически отношения на 18 януари 1992 г. изведе на ново равнище добрите връзки и сътрудничеството между двете страни.

   АРМЕНСКАТА ОБЩНОСТ

   Наличието на арменска диаспора в България е важна предпоставка за активизирането на културните връзки между двете страни. По-голямата част от арменците в България са дошли като бежанци още в периода 1894-1896 г. и през 1915 г. Значителен брой арменци заемат видно място в културния ни живот. Духовната близост намира израз, наред с много други области, и в почитта, която двата народа отдават на поета Пейо К. Яворов. Редовете от неговата поема "Арменци" звучат и днес във всяко българско и арменско сърце. Бележит знак на признателността на арменския народ е издигнатият в Ереван паметник на поета, който според познавачи е единственият монумент на чужденец в столицата на Армения.

   21 ГОДИНИ СЪТРУДНИЧЕСТВО

   През двете десетилетия от обявяването на независимостта на съвременната арменска държава България и Армения създадоха разгърнати разностранни отношения, основани на развита и стабилна договорно-правна база. След подписването на Договор за приятелски отношения и сътрудничество на 10 април 1995 г. между двете страни са сключени над 45 двустранни документа. В началото на новия век бяха разкрити посолства, а по-късно и почетни консулства на Армения в Пловдив, Русе и Варна.

   Визитите между двете страни са с висок интензитет. Като най-значимо през последните години се откроява официалното посещение на българския министър-председател Бойко Борисов в Армения в периода 2-3 април 2012 г., когато бяха подписани Договор за сътрудничество между Арменския държавен педагогически университет "Х. Абовян" и Софийския университет "Св. Климент Охридски" и Споразумение за сътрудничество в областта на труда и социалната защита.

   Икономическите отношения се развиват с бързи темпове, а резултатите в тази област свидетелстват за наличен и съществен, но все още недостатъчно оползотворен потенциал. Търговските връзки между България и Армения след 2000 г. се характеризират с малки обеми на взаимния обмен при многократно по-голямо - до 95 % от годишния обем на взаимния стокообмен - положително за България салдо. През 2011 г. българският износ за Армения възлиза на 26,8 млн. щ.д., а вносът от Армения е само 0,6 млн. щ.д.

   Значението на Армения като търговски партньор има перспективи за нарастване при реализиране на проекти за трансконтинентални транспортни връзки (коридор Европа - Кавказ - Азия) и други инфраструктурни проекти. Важна роля в тази сфера има Междуправителствената комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество, която трябва да търси възможните направления, форми и инструменти за по-активно развитие на търговско-икономическото сътрудничество. През 2013 г. в София предстои да се проведе VII-та сесия на комисията. Една от най-важните перспективни сфери е транспортът с по-пълно оползотворяване на предимствата на българския фериботен транспорт през Черно море и с търсене на възможности за разкриване на пряка самолетна линия между двете столици.

   Културното сътрудничество между нашите две страни беше особено активно през 2012 г. В периода 13-16 юни 2012 г. на посещение в Армения бе българският министър на културата Вежди Рашидов, по време на което беше подписана Програма за сътрудничество между Министерството на културата на Република България и Министерството на културата на Република Армения в областта на културата за 2012-2014 г. Проведените в края на август и началото на септември Дни на арменската култура в редица градове на България - София, Пловдив, Варна, Бургас - откроиха ясно големия потенциал за развитие на културния и образователния обмен в съответствие с традициите за взаимно културно обогатяване.

   АРМЕНИЯ И ЕС

   Армения е ключов фактор за стабилността в региона на Югозападна Азия и България, наред с ЕС и НАТО, приветства и поддържа всички усилия за мирно и цивилизовано разрешаване на спорните международни въпроси. В този смисъл от особено значение беше посещението на българския министър на външните работи Николай Младенов и неговите колеги Карл Билд (Швеция) и Радослав Шикорски (Полша) в Ереван на 14 декември 2012 г. в рамките на тяхната обща обиколка в страните от Южен Кавказ. Визитата стана повод да се обсъди нивото на сътрудничество между Армения и ЕС и перспективите за неговото активизиране, вътрешнополитическата ситуация в навечерието на предстоящите президентски избори през февруари 2013 г., ситуацията в района Южен Кавказ и разрешаването на спора за Нагорни Карабах, отношенията на Армения със съседните държави.

   Като член на ЕС България подкрепя задълбочаването на отношенията на Евросъюза с неговите източни съседи и по-голямото му ангажиране с тях и ще продължи активно да съдейства за успешното прилагане на програмите на Източното партньорство на Съюза. Страната ни ще участва и в бъдеще и ще приветства успешния ход на преговорите между Армения и ЕС за сключване на Споразумение за асоцииране с Армения. През 2012 г. се пристъпи към преговори по установяване на Зона за задълбочена и всеобхватна търговия между ЕС и Армения, което е доказателство за напредъка на Армения по изпълнение на условията на ЕС за извършване на необходимите промени в законодателството.

   България приветства сключването на споразумението "Партньорство за мобилност между ЕС и Армения", подписано на 27 октомври 2011 г. в Люксембург, както и започването през 2012 г. на преговори с Армения по споразумения за облекчаване на визовия режим и за реадмисия. Напредъкът в тези преговори, наред с едностранно отмененото от Армения изискване за визи за граждани на страните на Европейския съюз, ще подобри значително възможностите за контакти между хората и ще позволи по-пълно оползотворяване на потенциала за развитие на туризма между България и Армения.
София,
18 март 2013 г.
горе