архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.4, бр.1, година XX, 2013г.
Н. Пр. Арсен Схоян, посланик на Република Армения

За много арменци България е втора родина


   - Ваше Превъзходителство, ние, българите, знаем доста за историята и културата на Армения, но какво се случва в страната през годините след разпада на СССР? Какви са Вашите външни приоритети?

   - Бих поставил на първо място националната сигурност и разрешаването на проблема в Нагорни Карабах по справедлив и мирен начин, като се вземе предвид правото на всеки народ на самоопределение.

   Армения развива динамично двустранното и многостранното си сътрудничество. Стабилизират се правните основи на международната дейност на страната и се активизират взаимоотношенията с всички водещи държави и силови центрове в света.

   От съществено значение е утвърждаването на международното политическо и икономическо присъствие на Армения, последователната ангажираност със задачи от общонационално значение, признаването на извършения през 1915 г. геноцид над арменците и придаването на нов импулс на процеса за преодоляването на последствията от това престъпление.

   За нашата държава приоритети са укрепването на съюзническото стратегическо партньорство между Руската федерация и Армения, затвърждаването на приятелските отношения със Съединените щати, продължаването на политиката на сближаване с Европейския съюз и последователното развитие на диалога с непосредствените ни съседи Грузия и Иран. Армения се придържа към политиката на регулиране на отношенията си с Турция, без поставяне на предварителни условия, участва активно в интеграционните процеси в рамките на общността на независимите държави, утвърждава своя принос в международните организации. Армения ще продължава да бъде надежден и предсказуем партньор за външния свят.

   - Какви са първостепенните задачи от вътрешнополитически характер днес?

   - Най-важната от политическите задачи е осигуряването на безопасността на хората и защитата на правата на нашите граждани във всички страни, както и включването на сънародниците ни от диаспората във вътрешния живот на държавата.

   В центъра на вниманието остава диверсификацията на свързващите Армения с външния свят транспортни възможности, безпроблемното функциониране на системите за пренос на енергоносители, осигуряването на благоприятни условия за развитие на външната търговия, търсенето на нови пазари за износ на произведените у нас стоки, както и въпроси, свързани с външните инвестиции, внедряването на съвременни технологии и умения.

   Сред приоритетите на вътрешната политика следва да отбележим продължаването на предприетите реформи, еволюционното развитие на институциите на гражданското общество и повишаването на качеството на живот на хората. Резултатът, който целим, е социално защитеното здраво семейство и създаване на добри условия за живот и в селските райони и съответно работещо и продуктивно селско стопанство.

    В условията на глобализиращия се свят за Армения продължават да представляват приоритет конкурентоспособното образование и съхраняването на арменската национална култура и изкуство.

   - За две десетилетия независимост преживяхте много изпитания. Виждате ли трайно решение на въпроса за Нагорни Карабах?

   - Становището на Армения е следното - решенията трябва да бъдат постигнати без насилие, по мирен начин и чрез преговори. Това не означава, че не сме подготвени да реагираме на всякакъв тип провокации спрямо нашата страна.

   Преговорният процес е възложен на Минската група на ОССЕ и резултатът от положените усилия е мирният живот в Карабах през последните 20 години. В този смисъл всички финансови средства, които сега се насочват към нашия регион, се обуславят от становището и усилията на Минската група.

   Трябва да кажем, че през 1991 г. жителите на Нагорни Карабах се произнесоха за бъдещето на страната си и през 1994 г. беше подписано споразумение за прекратяване на военните действия. В преговорния процес и Армения, и Нагорни Карабах демонстрират градивна позиция и се придържат към Парижките принципи от 2001 г. и към Мадридските принципи от 2007 г.

   Армения е основен гарант за мирното разрешаване на конфликта. Има много примери за решаването на проблеми въз основа на принципа на самоопределение на народите, които по никакъв начин не водят до войни или насилие. Нагорни Карабах е част от европейското семейство и винаги ще е за мирен преговорен процес.

   - Отношенията с нашия общ съсед Турция са сложни. Докъде стига историята и как "футболната дипломация" може да я промени към по-добро?

   - "Футболната дипломация" беше предприета от нашия президент Серж Саркисян. Случи се нещо, което не се беше случвало дотогава между Армения и Турция. Осъществи се една визита на турския президент Абдулах Гюл, а после и нашият държавен глава бе на посещение в Турция. Това само по себе си е напредък в отношенията между двете съседни държави. Стигна се до предварително подписване на два протокола за установяване на дипломатически отношения между нашите страни. Невъзможно е между съседи да няма диалог. И е добре, че този диалог започна чрез футбола - един масов и народен спорт.

   Във връзка с външната ни политика и нашите съседи следва да отбележим, че развитието на отношенията между Република Армения и Република Турция трябва да се осъществи без поставяне на предварителни условия.

   - Милиони арменци живеят по света. Как работят те за каузата на Вашия народ?

   - За нашите сънародници от арменската диаспора партньорството през последните години е на много високо ниво. Потенциалът, който носи в себе си обединяването на арменците по света, по всякакъв начин повишава нашата конкурентоспособност. Партньорството между Армения и арменската диаспора се развива много динамично. Образно казано, Армения стои върху три кита: държавата, диаспората и Нагорни Карабах.

   Има промяна в Конституцията и вече се разрешава двойното гражданство. Така нашите сънародници по света могат да участват непосредствено в решаването на общонационални въпроси - икономически, обществени и политически. Те вече могат да купуват имоти, да реализират свои професионални и творчески планове, да участват пълноценно в обществения живот и вътрешната политика на Армения. Неотдавна бе създадено и Министерство на диаспората, което е доказателство за връзката между държавата и арменците по света. Това министерство осъществява различни образователни, културни и спортни програми, чрез които арменците от цял свят имат възможност да контактуват с родината си.

   Съществува програма, която се нарича "Ела си вкъщи", която среща арменците от различните точки на земното кълбо. В сферата на спорта тази програма организира Общоарменските игри. В професионалната област пък има срещи на лекари арменци от цял свят, както и на банкери, на журналисти, юристи. Това им дава възможност не само да се опознават, но и да създават връзки със свои сънародници от други страни. Арменската диаспора е много обширна. Като се започне от Иран и се стигне до Аржентина, Австралия, Съединените щати и Русия. На практика ние сме по целия свят. "Ела си вкъщи" организира професионални платформи, на които се обсъждат нови идеи, нови възможности. Продължава да действа и общоарменският фонд "Армения". Всяка година в Европа и в Америка се организират и телемаратони за набиране на средства с благотворителна цел.

   - А какви са връзките с арменците в България и как тази общност допринася за развитието на двустранните отношения? От хората, които познавам, имам усещането, че всеки арменец е като посланик на Армения в България.

   - Арменците са се установили в България още през V в. Знаем, че голямата вълна бежанци се отправя към България след геноцида през 1915 г. Тогавашното решение на българските власти спасява живота на близо 100 000 арменци. В действителност спасени са 1 млн. души - това са поколенията, родени след геноцида и пръснали се по света.

   Но по-важното е какво се случва днес. За много арменци България вече е втора родина. Няма сфера на живота във вашата страна, в която арменците да не присъстват. Те участват и в Руско-турската война, и в Балканската война. През последните години бяха направени интересни открития. От 300 арменски доброволци в Балканската война 30 са получили ордени за храброст. За тези 98 години, откакто са се установили в България, арменците са създали десетки свои организации, вестници, клубове, построили са свои църкви и училища, изградили са своите семейни и национални огнища.

   Най-много арменци живеят в София, Пловдив, Бургас, Шумен, Русе и Варна. Много важно е да отбележим, че през 2011 г. се случи нещо истински значимо за арменската общност. Преди вярващите в България и Румъния бяха обединени в една епархия, но по решение на арменския патриарх-католикос арменската църква в България вече е отделна епархия. Тези събития и построяването на новата арменска църква в София са много важни за арменската общност.

   Посолството поддържа активна връзка с всички организации и сдружения на арменците в страната и използвам случая да благодаря на всички за общата ни работа и за участието на арменците в общоарменските прояви, за които споменах.

   - Каква е оценката Ви за деловите връзки между Армения и България и къде виждате нови възможности за развитието им?

   - Дипломатическите отношения между нашите страни бяха установени на 18 януари 1992 г. Оттогава са подписани около 60 двустранни документа, които регулират нашите отношения. Трима президенти на Република Армения са били на посещения във вашата страна. Български държавници също са били на официални визити в Армения. Миналата година българският премиер Бойко Борисов посети Армения, като основната тема на срещите му с арменския премиер Тигран Саркисян беше развитието на взаимоизгодните икономически връзки.

   Министърът на културата Вежди Рашидов също бе на посещение в нашата страна. А през септември 2012 г. се проведоха Дни на арменската култура в София, на които бе отбелязано обявяването на Ереван за Световна столица на книгата. Едновременно с това чествахме и 500-годишнината от отпечатването на първата книга на арменски език.

   По отношение на икономическите връзки ние сме заинтересовани от установяването на значими бизнес контакти, основани на взаимен интерес. През 2012 г. правителството на България определи "България ер" АД за въздухоплавателно предприятие, упълномощено от страна на България за осъществяване на редовни международни полети по линията София - Ереван. Това е добра предпоставка за засилване на търговско-икономическите връзки с Армения, с която България няма общи граници. Искам да подчертая, че Армения представлява интересна туристическа дестинация за българите заради сходствата между нашите народи.

   - От съветско време помним вицовете за радио Ереван. Откъде извират те и има ли ги още?

   - Отговорът на този въпрос е заложен в народопсихологията на арменеца. Бих искал да откроя две национални черти - чувството за хумор и социалния контакт, които всеки арменец осъществява с другите. Алън Дълес е казал: "Ако искате една информация много бързо да достигне навсякъде, използвайте арменската мрежа". Ярко свидетелство за това е начинът, по който оправдаването на Сохомон Техлерян от германския съд още на следващия ден станало известно на арменците по света.

   Трябва да кажем, че арменското радио е по-популярно по света, отколкото в нашата страна. Известен е случаят, в който на официален форум от трибуната поканили за изказване представител на радио Ереван и залата започнала да се залива от смях, още преди той да е казал и една дума. Бих отбелязал, че арменският хумор има своите специфики.

   - Успяхте ли да опознаете страната ни през първите две години от Вашия мандат? Какво Ви впечатлява най-много и, казано в духа на радио Ереван, какво Ви забавлява най-много?

   - Преди да дойда в България като посланик, никога не бях посещавал вашата страна. От първия ден и досега откривам нещо ново. България е толкова дълбока, толкова съдържателна! Колкото повече се задълбочавам в познанието си за България, толкова повече си давам сметка колко малко знам. Най-много съм впечатлен от хората и от прекрасната природа. Пътувам доста из страната. Вече успях да обиколя повече от две трети от територията й. Много харесвам София и Велико Търново. Веднъж, когато пътувах към Петрич, минах през село, в което имаше безброй щъркелови гнезда. Дори на купола на църквата имаше едно. Това ме зареди с много положителна енергия. Щом щъркелите са харесали и избрали тази земя, те най-добре знаят защо!

   Искам да пожелая на българския народ на 12 май да проведе такива избори, които да поведат България към сигурност, просперитет и вяра в по-доброто бъдеще.
Интервю на Валентин Костов
горе