архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ВЯРА стр.31, бр.1, година XX, 2013г.
Духовно възраждане
Първите проповедници в Арцах - Дадо и Егише, които разпръскват светлината на християнството и загиват с мъченическа смърт, принадлежат към 72-та ученици на Христовите апостоли. След приемането на християнството като държавна религия в Армения през 301 г. в Арцах са създадени епархии, които в духовен и административен план са органично цяло с Арменската църква.
Ако през 1917 г. в Нагорни Карабах са функционирали 222 църкви, то в периода на съветската власт всички манастири и църкви са закрити от азербайджанското ръководство на НКАО. В началото на националноосво-бодителното движение в Арцах през 1988 г. се появява възможност за възстановяване на Арцахската епархия на Арменската апостолическа църква. Първо се открива църквата "Свети Йоан Кръстител" в манастира Гандзасар, изградена в чест на пренесената там глава на Йоан Кръстител.
От възстановяването си през 1989 г. досега Арцахската епархия на Арменската апостолическа църква се оглавява от архиепископ Паргев Мартиросян. В следвоенния период в Арцах започва нов етап на възстановяване на старите и строителство на нови църкви. Нов импулс на дейността на епархията придава изграждането на катедралния храм "Свети Покров на Дева Мария" в Степанакерт, който ще бъде не само духовен, но и образователен център.
Днес основите на християнството се преподават във всички училища в Арцах като задължителен предмет от учебната програма.
   ГАНДЗАСАРСКИЯТ МАНАСТИР

   Основната забележителност на манастира Гандзасар (Гандзасар - Планината на съкровищата, арм.) е катедралата "Свети Йоан Кръстител". Храмът представлява голяма куполна църква с ветрилообразен покрив. Известният съветски историк и изкуствовед Анатолий Якобсон, който е посветил много години на изучаването на манастира, определя катедралата като "енциклопедия на арменската архитектура". Бележитият френски специалист по история на изкуството, професорът от Сорбоната Шарл Дил включва Гандзасар в списъка на петте шедьовъра на арменското монументално изкуство, които намират място в съкровищницата на световната архитектура.

   Строителството на катедралата е започнато през 1216 г. от основателя на храма княз Асан Джалал Вахтангян и завършва през 1238 г. През 1240 г. храмът е осветен по време на арменския религиозен празник Вардавар, който се отбелязва в деня на Свето преображение Господне. На стените на манастира се четат около 200 текста, написани в различни времена на арменски език.

   МАНАСТИРЪТ АМАРАС

   Манастирът Амарас - известен религиозен и културен център на средновековна Армения - се намира на територията на село Сос на днешния район Мартуни на НКР. Според арменския историк от ІV-V в. Павстос Бюзант църквата на манастира Амарас е основана в началото на ІV в. от основоположника и първи предстоятел на Арменската апостолическа църква Св. Григорий Просветител (Григор Лусаворич).

   Най-голяма известност Амарас достига в средата на ІV в., когато там бива погребан внукът на Св. Григорий Просветител - католикос Григорис.

   В началото на V в. създателят на арменската азбука Месроп Мащоц основава в Амарас първото училище, като с това дава нов импулс за разпространяването на християнската вяра в Арцах-Утик. В края на същото столетие, през 489 г. цар Араншахик Вачан ІІІ (Благочестиви), откривайки забравения вече гроб на Григорис, изгражда над него параклис и възстановява построената от Св. Григорий Просветител църква. Параклисът е запазен и до ден днешен почти без изменения.

   МАНАСТИРЪТ ДАДИВАНК

   Манастирът Дадиванк или Хутаванк ("манастирът на хълма" - арм.) е разположен в северния край на едноименното село на около 100 км от Степанакерт и на 60 км от Гандзасар. През 2004-2005 г. манастирът е реставриран.

   Преданието гласи, че първата базилика, запазена и до днес, е построена още в средата на І в. на гроба на ученика на апостол Фадей - Дадо. В южната си част тя граничи със също толкова древна църква, която е тип базилика със сводест покрив.

   В годините на арабските и селджукските нашествия манастирският комплекс многократно е подлаган на грабежи и разрушения. От Х до ХV в. той е духовен център на Хаченското княжество. През ХІІІ в. в източната част на манастирския двор е построена съборната църква на съпругата на княз Вахтанг - Арзун-Хатун (1214 г.), която се превръща в композиционен център на комплекса. Също през ХІІІ в. до западните стени на древните базилики е издигнат притвор - параклис "Сурб Григор" ("Свети Григорий" - арм.) - едно от най-интересните здания в комплекса. В Южната част на комплекса е разположена църквата Хасан Велики, а на юг от нея се намират множество постройки със светско предназначение, сред които изпъква трапезарията, построена от епископ Григор през 1211 г.

   Днес Дадиванк е една от най посещаваните от чужди туристи забележителности на Арцах.
горе