архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ИНТЕРВЮ ЕВРОПА стр.3, бр.1, година XX, 2013г.
Тигран Саркисян, премиер-министър на Република Армения


   Уважаеми читатели на списание "Европа 2001",

   Радвам се да ви поздравя с този брой, посветен на Армения.

   Между арменския и българския народ съществуват вековни приятелски връзки, които са създали солидна основа за по-нататъшното развитие и укрепване на отношенията ни днес.

   След установяването на дипломатическите връзки между Армения и България диалогът между двете страни се разви динамично, осъществиха се многобройни посещения на най-високо равнище, в резултат на взаимоизгодното сътрудничество бе създадена широка договорно-правна база. Всичко това показва високото ниво, което са достигнали отношенията между нашите две страни, и изпълва с ново съдържание партньорството ни.

   Армения отдава значение на сътрудничеството си с България, ние сме заинтересовани да развиваме политическия диалог с вашата страна. Като държава, член на Европейския съюз, България е изминала дълъг път, който в редица аспекти може да бъде поучителен за нас.

   Ние обръщаме специално внимание на развитието на търговско-икономическите отношения. В Армения работят близо 30 фирми с български капитал. Все още има голям потенциал за по-нататъшно развитие на икономическите отношения. Тези и други въпроси обсъдихме с министър-председателя на България Бойко Борисов, който бе на официално посещение в Ереван през април 2012 г.

   Особен заряд на арменско-българските връзки придават активните контакти между хората. Като мост между двата народа арменската общност в България дава своя важен принос за приятелските отношения. Важен въпрос е необходимостта от укрепване на традиционните връзки, по-нататъшното активиране на междуличностните контакти и превръщането на културното наследство на двата народа във взаимно разпознаваемо.

   Убеден съм, че ще прочетете с интерес този брой, посветен на културата, икономиката и историческото наследство на Армения, и ще откриете за себе си една своеобразна, но в много отношения близка страна.
горе