архив
 arhive
 | 
 | 
за нас
about us
 | 
 | 
за контакт
contact
 | 
 | 
литарт
litart
 | 
 | 
ателие
atelier
 | 
 | 
фотоателие
fotoatelier
|
|   
търсене
ОБЩЕСТВО стр.25, бр.2, година XVI, 2009г.
Португалия: Слънце и море
От десетилетия Португалия е страна с туристическа насоченост, отворена към посетители от цял свят, които се докосват до историята и културата й и откриват в нея нови преживявания. Броят на туристите, търсещи всяка година тази дестинация и разнообразието, което тя предлага, надхвърля дори този на жителите – през 2007 година близо 24 милиона чужденци (включително над 12 милиона туристи) са посетили Португалия, в която живеят 10,6 милиона души. Това поставя Португалия в топ 20 на най-посещаваните световни дестинации и я превръща в страна, в която международният туризъм представлява 2/3 от общото търсене.   Oт друга страна, през 2007 г. потреблението от чуждестранни туристи формира 55% от общото вътрешно туристическо потребление, надхвърлящо 17 млн. евро за 2007 г. Факт с много положително отражение върху реалната икономика, тъй като туризмът засилва с всяка изминала година приноса си към ръста на националното богатство, като днес представлява 10,5% от брутния вътрешен продукт.

   През изминалата година повече от 6600 български гости са посетили португалските хотели, общо близо 17 500 нощувки. Тази цифра е начало, което предполага изминаването на дълъг път, свързващ двете страни, с цел възползване от възможностите за взаимно израстване в туризма.

   ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ГАРАНТИРАЩО РАЗНООБРАЗИЕ И КАЧЕСТВО

   Да умее да посреща света е в основата на португалската същност като народ, но вездесъщото му желание за напредък го води към ежедневното търсене на по-модерни и устойчиви начини за това. След дългогодишното си рекламиране чрез отличното предлагане на слънце и море, Португалия заложи на подобряване качеството на съоръженията и услугите си до най-доброто ниво в света и на създаване на нови звена в туристическите атракции, като използва за тази цел своите културни и природни дадености.

   Крайбрежната ивица с дължина 1230 км, в съчетание с умерен климат и природно разнообразие, концентрирана в седем дестинации и шест нови полюса на туристическо развитие, допринася за откриването с всяко следващо посещение на нова страна на Португалия в сигурна и обновена обстановка. Много може да се разгледа и опита - от плажовете и голф игрищата на Алгарве и западните зони, до гастрономията в Алентежу и северните зони, преминавайки през вековната следа, оставена от човека върху пейзажите на Доуро (обявени за Световно наследство), изживявайки културата и енергичния ритъм на двата големи града (Лисабон и Порто) или отпускайки се в откриването на природното многообразие на Мадейра и Азорските острови.

   Територията на Португалия е богата на разнообразни "обекти на търсене", които са географски много близки помежду си. Стратегически се дава предимство на десет от тези обекти, управлявани като различни, но допълващи се продукти. А именно: Слънце и море, Голф, Уредени туристически комплекси и туризъм в почивни станции, Корабоплавателен туризъм, Градски почивки, Бизнес туризъм, Разглеждане на културни и природни забележителности, Екотуризъм, Медицински и балнеотуризъм и Гастрономия и вино. Благоприятства се разнообразяването на привлекателните за туристите места и в същото време се създават условия за развитието на нови начинания и специфични дейности около всеки един от тези обекти на интерес.

   Всяка една от националните туристически дестинации се явява допълнение към другите, уважавайки, от една страна, своята насоченост, съгласно наличните ресурси, а от друга, приоритетите си за стратегическо развитие.

   Освен сред разнообразието от хотелите, които днес са на нивото на най-доброто предлагано по света заради модерните и качествени услуги, посетителите могат да избират също и измежду многобройните събития в областта на изкуствата, културата, музиката, спорта, танците и гастрономията. Това се случва в основната туристическа зона в страната – Алгарве, на юг, с програмата "Алгарве", която тази година предлага за трети пореден път десетки събития в тези области. Това е ново начало за тази дестинация, която е атрактивна с това, че довежда в този регион изпълнители от международна величина.

   Друго, на което значително се залага, са даденостите на историческото и културно наследство, а именно местности и паметници, обявени от ЮНЕСКО за Световно наследство. Освен, че представляват средища, от които може да се почерпи познание, те задълбочават развитието на икономически дейности - било в областта на настаняването или реставрацията, или създаването на нови пазарни ниши (като изготвянето на културни програми, събития и използването на технологии за туристическа информация).

   ДРЪЗКО ПРЕОБРАЗЯВАНЕ

   През последните години туризмът преминава през амбициозната реформа на сектора, която се опитва да разкрие потенциала на отличните условия, събрани в страната, така че да привлече повече туристи и да увеличи още повече важността на тази дейност в устойчивото създаване на националното богатство.

   Туристическата насоченост на Португалия е запазена, като в същото време са направени необходимите промени за модернизация, подобряване качеството на предлаганите услуги и разработване на стратегии за лансиране, в постоянен диалог и сътрудничество с всички социални партньори. Оформят се нови методи и цели в стратегически план, чиито хоризонти се разширяват от десетилетие насам. Сериозно се залага и на образованието в тази област – разширява се мрежата от училища за хотелиерство и туризъм и се утвърждава международно сътрудничество за преквалифицирането както на преподаватели, така и на учащи.

   Португалия е страна, подкрепяща отговорните инвестиции, които уважават и укрепват местния ритъм, изграждат устойчиво развитие за съхранение и оценяване на природните дадености, създават работни места и дългосрочен положителен ефект. За това също и инвестициите в туризма се радват на специално внимание от страна на държавата относно размерите и ефективността си. В случай, че бъдат счетени за "проекти от потенциален национален интерес", се облагодетелстват от индивидуален подход, за да се следват стриктно изискванията на закона, като по този начин се допринася за реализирането на инвестициите. Но се подхожда винаги с уважение към проблемите на околната среда, които са от първостепенна важност за гарантиране устойчивото развитие на туристическата дейност.

   От друга страна, преразглеждането на основното законодателство на сектора приспособява туристическата дейност към същността на отворена към света икономика с опростяване на процедурите и броя структури, включени в тези процеси. Важността, която държавата отдава на туризма, е всъщност едно от предимствата на Португалия, посочени в Доклада за конкурентоспособността от Световния икономически форум от 2009 г., който поставя страната в топ 20 на най-конкурентните дестинации, привлекателни за инвестиране в сектора на туризма и пътуванията в световен мащаб.

   В основата на устойчивостта на Португалия като дестинация лежи и друг компонент от изключителна важност - разнообразяването на пазарите с туристическа насоченост, чието привличане се осъществява чрез засилване на въздушните връзки с тези пазари, най-вече с по-близките. Това води до изготвянето на общи кампании с туристическите оператори и авиокомпаниите с цел реклама на страната и привличане на повече посетители.

   Като цяло това е дестинация, която се преосмисля всеки ден, но която винаги уважава разнообразието на околната среда, природата и културата. Туристическа дестинация, развиваща се умерено, но решително. С отворените обятия и широката усмивка Португалия изгражда способността си за топло посрещане на всички, които искат да опознаят историята и да почерпят от културата й.
AICP (Агенция за инвестиране и външна търговия на Португалия)
Превод от португалски: Александра Тимерман и Йоана Георгиева
горе